ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Nữ Hoàng Tháng Năm- May Queen [ 38/38]
Phim May QueenNữ Hoàng Tháng Năm - May Queen Tập cuối

Đạo diễn:Baek Ho Min
Thể loại:Phim Hàn Quốc, Phim Bộ, Phim Tâm Lý - Tình Cảm
Độ dài:38 Tập
Quốc gia:Hàn Quốc
Phát hành:2012
Diễn viên:Jae Hee, Park Gun-Tae, Park Gun-Tae
Nguồn:Sưu tầm

Giới thiệu:

"Dữ dội và dịu êm - Ồn ào và lặng lẽ"
Lấy bối cảnh vào thời điểm ngành công nghiệp đóng tàu của Hàn Quốc phát triển cực thịnh, May Queen kể về nỗ lực của những người trẻ với đầy nhiệt huyết để thực hiện ước mơ của mình.
Tuy nhiên, con đường để đạt ước mơ của mỗi người khác nhau. Với người này là con đường bằng phẳng, với người kia là con đường gập ghềnh, còn người khác thì là những nỗ lực từng bước để mở đường.
Và trên những con đường ấy, không thể thiếu những cảm xúc yêu ghét của con người.
Tình yêu, sự ganh ghét, và lòng hận thù… Như con tàu ra khơi, có khi như bị nhấn chìm bởi giông tố, nhưng nhiều lần cũng nhẹ nhàng lướt sóng trong nắng sớm mai hay ánh hoàng hôn.

maphim*DdT$Js1Gdo5CRDJUO5o1VJ9iNz0CchRVLuVWZ1FVL5FWTvEWakVWbvYHdv4mducmbppnLzAXbv8SQzUCc0RHaCNTJ2MzQ3UCbtRHauM0QClTOadVSvUzMtAXYU1iblVWdR1Seh10LhlGZl12L2R3LuZnLn5Wa65yMw12LvE0MlAHd0hmQzUSNzM0NlwWb0hmL5gTQ5kjWXl0L0MTLwFGVt4WZlVXUtkXYN9SYpRWZt9id09ib25yZulmeuMDct9yLBNTJwRHdoJ0MlQzMDdTJs1Gdo5iN4EUO5o1VJ9yMz0CchRVLuVWZ1FVL5FWTvEWakVWbvYHdv4mducmbppnLzAXbv8SQzUCc0RHaCNTJzMzQ3UCbtRHauc1N4kTOadVSvIzMtAXYU1iblVWdR1Seh10LhlGZl12L2R3LuZnLn5Wa65yMw12LvE0MlAHd0hmQzUiMzM0NlwWb0hmLPBDO5kjWXl0LxMTLwFGVt4WZlVXUtkXYN9SYpRWZt9id09ib25yZulmeuMDct9yLBNTJwRHdoJ0MlEzMDdTJs1Gdo5SQwcTO5o1VJ9CMz0CchRVLuVWZ1FVL5FWTvEWakVWbvYHdv4mducmbppnLzAXbv8SQzUCc0RHaCNTJwMzQ3UCbtRHaugTR2kTOadVSvkjMtAXYU1iblVWdR1Seh10LhlGZl12L2R3LuZnLn5Wa65yMw12LvE0MlAHd0hmQzUSOyM0NlwWb0hmLDVUV5kjWXl0L4ITLwFGVt4WZlVXUtkXYN9SYpRWZt9id09ib25yZulmeuMDct9yLBNTJwRHdoJ0MlgjMDdTJs1Gdo5yT5UVO5o1VJ9yNy0CchRVLuVWZ1FVL5FWTvEWakVWbvYHdv4mducmbppnLzAXbv8SQzUCc0RHaCNTJ3IzQ3UCbtRHauAjWPlTOadVSvYjMtAXYU1iblVWdR1Seh10LhlGZl12L2R3LuZnLn5Wa65yMw12LvE0MlAHd0hmQzUiNyM0NlwWb0hmLVlzV5kjWXl0L1ITLwFGVt4WZlVXUtkXYN9SYpRWZt9id09ib25yZulmeuMDct9yLBNTJwRHdoJ0MlUjMDdTJs1Gdo5iRXdVO5o1VJ9CNy0CchRVLuVWZ1FVL5FWTvEWakVWbvYHdv4mducmbppnLzAXbv8SQzUCc0RHaCNTJ0IzQ3UCbtRHauAjQJlTOadVSvMjMtAXYU1iblVWdR1Seh10LhlGZl12L2R3LuZnLn5Wa65yMw12LvE0MlAHd0hmQzUyMyM0NlwWb0hmL5UVS5kjWXl0LyITLwFGVt4WZlVXUtkXYN9SYpRWZt9id09ib25yZulmeuMDct9yLBNTJwRHdoJ0MlIjMDdTJs1Gdo5yNVlUO5o1VJ9SMy0CchRVLuVWZ1FVL5FWTvEWakVWbvYHdv4mducmbppnLzAXbv8SQzUCc0RHaCNTJxIzQ3UCbtRHaucTRwkTOadVSvAjMtAXYU1iblVWdR1Seh10LhlGZl12L2R3LuZnLn5Wa65yMw12LvE0MlAHd0hmQzUCMyM0NlwWb0hmL2UEM5kjWXl0L5ETLwFGVt4WZlVXUtkXYN9SYpRWZt9id09ib25yZulmeuMDct9yLBNTJwRHdoJ0MlkTMDdTJs1Gdo5CRJVEO5o1VJ9COx0CchRVLuVWZ1FVL5FWTvEWakVWbvYHdv4mducmbppnLzAXbv8SQzUCc0RHaCNTJ4EzQ3UCbtRHauMEMFhTOadVSvcTMtAXYU1iblVWdR1Seh10LhlGZl12L2R3LuZnLn5Wa65yMw12LvE0MlAHd0hmQzUyNxM0NlwWb0hmL3EER4kjWXl0L2ETLwFGVt4WZlVXUtkXYN9SYpRWZt9id09ib25yZulmeuMDct9yLBNTJwRHdoJ0MlYTMDdTJs1Gdo5CM2QEO5o1VJ9SNx0CchRVLuVWZ1FVL5FWTvEWakVWbvYHdv4mducmbppnLzAXbv8SQzUCc0RHaCNTJ1EzQ3UCbtRHauEURDhTOadVSvQTMtAXYU1iblVWdR1Seh10LhlGZl12L2R3LuZnLn5Wa65yMw12LvE0MlAHd0hmQzUCNxM0NlwWb0hmL3YzQ4kjWXl0LzETLwFGVt4WZlVXUtkXYN9SYpRWZt9id09ib25yZulmeuMDct9yLBNTJwRHdoJ0MlMTMDdTJs1Gdo5COJNEO5o1VJ9iMx0CchRVLuVWZ1FVL5FWTvEWakVWbvYHdv4mducmbppnLzAXbv8SQzUCc0RHaCNTJyEzQ3UCbtRHauATOChTOadVSvETMtAXYU1iblVWdR1Seh10LhlGZl12L2R3LuZnLn5Wa65yMw12LvE0MlAHd0hmQzUSMxM0NlwWb0hmL3IUQ4kjWXl0LwETLwFGVt4WZlVXUtkXYN9SYpRWZt9id09ib25yZulmeuMDct9yLBNTJwRHdoJ0MlATMDdTJs1Gdo5iRBFEO5o1VJ9SOtAXYU1iblVWdR1Seh10LhlGZl12L2R3LuZnLn5Wa65yMw12LvE0MlAHd0hmQzUSODdTJs1Gdo5SO2EEO5o1VJ9COtAXYU1iblVWdR1Seh10LhlGZl12L2R3LuZnLn5Wa65yMw12LvE0MlAHd0hmQzUCODdTJs1Gdo5CO2EEO5o1VJ9yNtAXYU1iblVWdR1Seh10LhlGZl12L2R3LuZnLn5Wa65yMw12LvE0MlAHd0hmQzUyNDdTJs1Gdo5COXlDO5o1VJ9iNtAXYU1iblVWdR1Seh10LhlGZl12L2R3LuZnLn5Wa65yMw12LvE0MlAHd0hmQzUiNDdTJs1Gdo5SV4gDO5o1VJ9SNtAXYU1iblVWdR1Seh10LhlGZl12L2R3LuZnLn5Wa65yMw12LvE0MlAHd0hmQzUSNDdTJs1Gdo5yNFdDO5o1VJ9CNtAXYU1iblVWdR1Seh10LhlGZl12L2R3LuZnLn5Wa65yMw12LvE0MlAHd0hmQzUCNDdTJs1Gdo5iNFdDO5o1VJ9yMtAXYU1iblVWdR1Seh10LhlGZl12L2R3LuZnLn5Wa65yMw12LvE0MlAHd0hmQzUyMDdTJs1Gdo5iWFdDO5o1VJ9iMtAXYU1iblVWdR1Seh10LhlGZl12L2R3LuZnLn5Wa65yMw12LvE0MlAHd0hmQzUiMDdTJs1Gdo5SVFdDO5o1VJ9SMtAXYU1iblVWdR1Seh10LhlGZl12L2R3LuZnLn5Wa65yMw12LvE0MlAHd0hmQzUSMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTkhnSnhjeWhTc2hzZKxUTtU2MxgkTE9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCZuVULDhzMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT0ZVOzpmYrJWQv1Ce3RTRwNmT2NTTk9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUiQ4MzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1UOClnRZZ2MJ5WTBFWUxxGMHZzT2pWQv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlEEOzM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVN50RycULXxmVEFFbNNUemBFaC1ERBRzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJDdzMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTOdWd58WbsZjdqhlSBlFTQp2MxVHTS9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUiQ3MzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZEJzbVxEcnVXMp1UcCp3TDNjVxYDWv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlE0NzM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNlza3RWMqhDWLtWesN0Y2NFTnJ0MmR0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJDZzMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTOFXcstEUuVUN28ma3c2YT92bWBDOy9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUiQ2MzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EdzZzUrhXYXh1N480V1MnVvdzNIFTav8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlEkNzM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNR2VMdUSmBzXshjcxsmM5RXWGVTZfh0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJDVzMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTkhEd5YGRyh1NM9UYfRVL1VFZGtUTy9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUiQ1MzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EdMxUaSNnVUdlR1U1QVdEdkd0R1NjWv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlEUNzM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRmbwNWSwhTcLZjMUVWaphjR0hTctx0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJDRzMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTOdGZ11ScLBlWT9GNrRFMo9lU5N0Y18yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUiQ0MzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZGdHSsp1Y4NDTkNGUIhnY0J3QotGRv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlEENzM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRXQLRWLoNGbxEFdlJlYm5EV2AnZ1c1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJDNzMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT5YWdTJTazVFR3V1XlVzcTpkZltWYL9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUiQzMzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1UOR9Wd01GVB9WSORXLplGda1GTuRlRv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlE0MzM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRGaqVDNU1SbYVkSiZ0c4MmM10Sa2JzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJDJzMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTk1ScWZXN2ZHc091M6hTQPR2QxclS38yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUiQyMzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZOV3UKtmZ4gWOygUQNZTYB1ESQVXUv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlEkMzM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNljbod2c0FFSHRjdMZkT4NWdoNUM0A1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJDFzMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT50GZvNTOzdFWm9FMOF0UThGRRp3X09yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUiQxMzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kTsZzU4t0Z4hDUMdFMhJ0bmpUQIBVLv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlEUMzM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVN5ERQZEWRJHW3M1T0k2QhJ0Tf90bVJ2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJDBzMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT0tWRxBVWJd3Xv50QZNmdw4WVplTS09yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUiQwMzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kTopkYwhXVspEMzFnc25GS3FFd51iev8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlEEMzM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVN5EaI9VYPh2U6FTYRhUbOhTa1omRSJ3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJDljMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT0BjeH9laaVjaW90byFVV3hjU2AzXH9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUiQ5IzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1Ed0FDMEpHd3MTV6RWbi9UUYpUQnVHUv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlEUOyM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRWOudGS20ENC1mYKR2SKJmaKhlQ3U2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJDhjMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTk5kdXZ3MyMWdR9FUw8FSkxmdXNkNV9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUiQ4IzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kTJF2YYNXVUNzT2EncycUUjp3XolWQv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlEEOyM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRWQy00cLB3TaJzQONEcLlVcllmbmd3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJDdjMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTkp1dy9WTDhlRp9kV0NTOqlUdflVMo9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUiQ3IzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZ31GV4ljaZhla5wGWGZnTSZDSIJGZv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlE0NyM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNR2aRNnT1cmQQJUMwcXeTRTSxMGexZ3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJDZjMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT50UZnpGajhVL4BXNZ5GOOB1dNhDUw9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUiQ2IzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1UOk1CZFdDbGd1YtVGaFdWOqVmNto0Vv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlEkNyM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRmb0FlVZdzbEdHa38mcupnTxJHaSx0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJDVjMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTOBXWphFcoRES0gkNxEVUthEZadjS58yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUiQ1IzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZu90bplDb4gEe2YXOKlWT2JUbl10Yv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlEUNyM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRXLFRlU2YTSa92XzVXcI1iWNhXbwRzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJDRjMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTkNWathkeTVTZzAFaFVmeFtkN2RWeP9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUiQ0IzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZzE3MlpGOThTa58kYX9kTzIGW4AXUv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlEENyM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNljTDF3X18kRElEd4FURtUDMqR2Vph2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJDNjMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTOxENzknVkBnQsZFOZpXMGd0Z3VFZX9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUiQzIzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kT1kGMJRGTJFTeRJzQXBFOyNnQGBFbv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlE0MyM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNljRhljUC9lMwpFdqh0MLRFbx00ZCF3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJDJjMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT5YkYxhzXxJEcIFHSnxUR59GbqBlSM9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUiQyIzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1UOwJ1NHh1VJdlNCJjSx9USNpWTpFVYv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlEkMyM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNR3dEh1d2ZVZFRGNtpkQod2d2VVMY92LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJDFjMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTOd2MJpFNxYFWhd3UxZVdZZ0N0BDR18yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUiQxIzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kTJJXOsBXR2Y1bGBTLhlHME50VSxGev8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlEUMyM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRHawNmUGB3XkVzV2ZVeoR0dJJlZ3s2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJDBjMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT0Vle4Jza4UEWy8WUq1WMUFUNxJlYw9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUiQwIzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kTJlGO54Ea4YzQzFmRzdmdVNXTptEOv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlEEMyM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRGMWdDeG9kWzEGbxlmRuV2ZZ9kbHZ0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJDlTMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT5AVS1kmSyQnZnV0dJJXLnR2YC92N08yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUiQ5EzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EdHBXUyMlcj5EarRmVUl2VpVldfZ1bv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlEUOxM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNlzS4B3R0lmcOFjYINnUBJlTDFTcNh3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJDhTMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT5kmczgFbORFa28VYzMmQiZ2cStmVX9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUiQ4EzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZ0skYMNHTzgjY3E1TilVN4VnTTJXbv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlEEOxM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNljcZpGSYZFOOBTdaBlSysEdzRGV6ZzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJDdTMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTO1GUGJDWFdkdaBjTpdHe2JzVaJnVh9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUiQ3EzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kTwgUQRZ1M5ZTctUGdKVTM4hzM0cTMv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlE0NxM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVN50TxgTaYJ3NWRzSCZmYkdkT3oXRuF1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJDZTMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTOlzXuhUY09USnl0VupFazAnMs9UdC9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0J0MlIkNxM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNlDefRVd3MjZp1kU5YVdEB1TywGdXt2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJBZTMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT0hUO0wmRtkXbsRHaNNVV5RHRuZ2c18yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyQ1EzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kTlRTcHVjZMN0UzIzRzc1Tf1WVoREcv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlIUNxM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNR3VwAjMKhlWUdHNwUEMvh0dYJleXJ1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJBVTMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT0l1cxFzX0VmUiFXSjJEaqdGRupUc38yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyQ0EzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1UO3pkQ1tWSNNTVYhjQzRXRFNmeLhGSv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlIENxM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNR3TqlTeMZ0Z6RkRwBVahBTT34UdhZ0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJBRTMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT5cFOXdDUYZzbjFGTaNVWSVXTrV2cE9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyQzEzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZDtEVpx0NVZERVB3cz8UMmhEZHN1Mv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlI0MxM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRnQPlGSQ92YtVHVYVTdqJnW41SNJdzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJBNTMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTkhFZnV3SSlVRVhGcjlHMHJWOtAHVk9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyQyEzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EdhdWbTN3RudFVLdnQHRXeSVHaBlFUv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlIkMxM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNR3Z5p3a0YWR3k0X58UaftGSfpFRxZzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJBJTMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT5U3d6x2YT5WN5RjUth0Nnd2ZOdHeM9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyQxEzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZLxWcQJHNJtUS2VWTv1SOld2cDlETv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlIUMxM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNljQZt0Syh1RQdmZ1FFRKhTO6lXRot0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJBFTMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTORUdvJnUxsmeUxWTsJkcQhzVilURN9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyQwEzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1UO1lWbGZmSt0Ue0wmezRnZyJVej9Gev8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlIEMxM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRXdo1idmVDUHFWLnV2T24EeSBFaBZ2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJBBTMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTOlXS4U0VUh1dpFjQQlmVmVDOHBlM69yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyQ5M0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRHaqdnRRFVOTpFeywUQfR3To91Vnp2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJClzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kTf1SZ2UkdpJjTJVndFlUaWNUOudmbv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlEUODdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT0Njbu91SwdWMsZnYKdnbCtkZ4FUTa9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyQ4M0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRmeHZHarpnMCpleGJENxR0UHd3XlF2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJChzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1UOxZkQ1lGVRlWYWFDew5Wa3IXeJ50av8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlEEODdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT0V2Z3x0ctcVQ29Va4NjcXt2dEZFdM9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyQ3M0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNR3bL9Gb2EHcUVHcyoWZVVzZFlmNwJzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJCdzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kTQ1WYxkVQthVZtBXZZVULENkduhjZv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlE0NDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT0FEdkhzSBpkZwBTSFBFSMlUV0RFND9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyQ2M0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNR2c4t0dOJnZy92QQJndVh2UulXYiBzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJCZzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZ0gmZIZjW2hTMPJGMRBjctZ2XNF1bv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlEkNDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT0h3cZlUbLFkMDZUdJRzSPREVsFEOU9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyQ1M0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRGT5k2YNdFZGlHUshUTXtkMWZURul0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJCVzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1Ed3VVODBXY55EM35WTVZGMn5UOWlncv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlEUNDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT0lFVrNGSxBjRJtWd4Q2X612YSBzY49yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyQ0M0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVN5kbzRDMJVXLWpmMShTNtxWNmxESjd1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJCRzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1UOml1b18le4wEVtV2NthUWnxUWxY2av8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlEENDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT5YWRzZ3TJh0a4UDM1E2c04EVZp1Xr9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyQzM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVN5kbTVWYGlzToZDap9mQmBVY0MWVwM2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJCNzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZyllbTNEcXZlbSRkYXFWUCh0RHlnbv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlE0MDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT0ZlVoNlMtFzV5gEbu9kbh9lZVVEVJ9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyQyM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRmU3U1M0QDUYVTYMRUN5oHVmplbLZ3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJCJzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZRZmUZxWOYREZxRVRpBjdFB3MRxWNv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlEkMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT5kDOyNnUUJzYPtmespGSiJGS0cFVT9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyQxM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVN5EStQUcw42VWR3MHRjRvtmTydXYwQ2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJCFzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kTLF3aoNnb3ckaL5WcldVaL9mS0RkNv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlEUM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )