ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Camera giấu kín - ANTV [Truyền hình ký sự]
Camera giấu kín
Camera giấu kín - ANTV [Truyền hình ký sự]

Đạo diễn : Đang cập nhập
Nguồn : ANTV

Nội dung :

Cảm nhận của maphim.net : 

Đây là show truyền hình thực tế của Kênh truyền hình An Ninh TV (ANTV) . Giống một show truyền hình nước ngoài "Just for Laught", các Camera đều được giấu kín. Chỉ khác là chương trình này nhằm mục đích, đánh giá thái độ của người dân Việt Nam trước các kịch bản của đạo diễn, không một chút sắp xếp. Nội dung hướng đến người xem (người dân Việt Nam) là thay đổi cách nhìn nhận về những sự việc đang diễn ra và cách ứng xử với nó ra sao. Làm cho cuộc sống văn minh hơn.

Chương trình này có lẽ sẽ hấp dẫn hơn nếu bạn đã từng theo dõi các thành tích của 141HN.

Giới thiệu của ANTV :

“Camera giấu kín” của Kênh ANTV và AVG đang trở thành chương trình truyền hình thực tế hấp dẫn hiện nay. Chương trình đậm chất nhân văn, tình thương giữa người với người…

Ra mắt khán giả được hơn nửa năm nay, chương trình truyền hình “Camera giấu kín” của Truyền hình Công an Nhân dân (ANTV) và AVG - Truyền hình An Viên đang trở thành chương trình truyền hình thực tế hấp dẫn hiện nay. Chất nhân văn, tình thương giữa người với người, cùng bản lĩnh của những nhân vật được ghi hình trong chương trình đã có sức cuốn hút đặc biệt với khán giả.

Chương trình truyền hình thực tế “Camera giấu kín” của Truyền hình Công an Nhân dân (ANTV) và AVG - Truyền hình An Viên đang trở thành chương trình truyền hình thực tế hấp dẫn hiện nay. Chất nhân văn, tình thương giữa người với người, cùng bản lĩnh của những nhân vật được ghi hình trong chương trình đã có sức cuốn hút đặc biệt với khán giả.

Danh sách các ký sự :

Đồng nát  - Tây đi xe ôm - Tây đi xe ôm
Tây bán hàng rong - Tây đi Taxi  - Đồng nát - Tây đi xe ôm - Tây đi xe ôm
Tây bán hàng rong - Tây đi Taxi - Đồng hồ taxi nhảy giá - Chân dài nhà quê
Thái độ phục vụ - Thái độ phục vụ
Đồ hiệu - Cẩm nang xanh cho bà nội trợ
Chùa Hội Sơn khắc phục khó khăn sau hỏa hoạn
Quyền linh bị oan
Người ngồi xe lăn gặp nguy hiểm
Bạo lực gia đình
Quyền linh bị oan
Người ngồi xe lăn gặp nguy hiểm
Bạo lực gia đình


Tags:
Camera Giấu kín ANTV, camera giau kin antv , Camera, Giấu, kín, ANTV, , phim camera giau kin antv , xem phim camera giau kin antv , camera giau kin antv tap, camera giau kin antv vietsub, camera giau kin antv kst, camera giau kin antv kites, camera giau kin antv SBS, camera giau kin antv full, camera giau kin antv full vietsub, camera giau kin antv dvdrip vietsub, camera giau kin antv ban dep, camera giau kin antv vietsub, camera giau kin antv mf, camera giau kin antv mediafire, camera giau kin antv HD, camera giau kin antv youtube, camera giau kin antv multi, camera giau kin antv vietsub xem online, camera giau kin antv ban dep, camera giau kin antv vietsub kst, camera giau kin antv vietsub by kst, camera giau kin antv vietsub kites, camera giau kin antv tap cuoi youtube, camera giau kin antv tap cuoi youtube, camera giau kin antv VIETSUB, camera giau kin antv MBC, camera giau kin antv youtube, camera giau kin antv phim vang, camera giau kin antv phim 47, camera giau kin antv xemphimhan, camera giau kin antv xuongphim, camera giau kin antv phimnoi, camera giau kin antv hoaphim, camera giau kin antv bienphim, camera giau kin antv vuaphim, camera giau kin antv , camera giau kin antv xi xam, camera giau kin antv clip, camera giau kin antv phim 1 vui, camera giau kin antv phhimsao, camera giau kin antv phim so 1, camera giau kin antv phimphim, camera giau kin antv topphim, camera giau kin antv phim 3 s, camera giau kin antv v1vn, camera giau kin antv kenh14, camera giau kin antv soha, camera giau kin antv phimtop 1, camera giau kin antv phim HD, camera giau kin antv phim tam ly, camera giau kin antv phim xxx, camera giau kin antv phim 18+, camera giau kin antv phim nguoi lon, camera giau kin antv xem phim nguoi lon, camera giau kin antv phim 88, camera giau kin antv phim tam ly, ,

maphim*DdT$JnJjUVlTUyh2RixERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJn5mRDVUM1VCawITJCNURxUXJiBjMlQjRlQHMyUCNEVCMyUSLwITJul2awITJ1VTQFFTdlk2ZwITJhJXZtF2QDdTJBdkNlR0UoVlcFBHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJn52NCVUM1VibwITJoNWMFVCewITJwUUJpdGMyUCMFViQDdTJZ5mQaNmZWdlZyJDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJxEURxUXJ2BjMlUDRFFTdlATMxATdlM0NlEFTZZmMuFGbuh1XENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlkjMlkWOEVUM1ViTwITJwUUJIhjMlAjMlgmbDVUJxETMwUXJwITJhl2ZwITJjFjRFFTdlwGMyUybxEURxUXJCN0NlATcQVkV0FUZhp2dENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlkjMl00QI5CUUhjMlAjMlgmbDVUJxETMwUXJwITJhl2ZwITJjFjRFFTdlwGMyUybxEURxUXJCN0NlEFdycXSjFWM30SYENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlkjMlQERlAjMlAjQxATdlgmTwITJDJTJoNWMFVSTwITJuNDMxATdlYFMyUSbxEURxUXJoBFOyUCMyUyZuNDRFFTdlU3YwITJuFmRDdTJv9lQ19WahpnT3FGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJudzQFFTdlkmdwITJo52NDVUM1ViYwITJyYUJDN0NlsWbHxGRGBVTkNHTENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0Ml8WMFViYwITJuFTRlIGMyUSeyUUJUN0NlUVbR12aapWdrZjYENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlAXQGVSanBjMl42NBVUM1VyYwITJ0FDMzATdlEmbwITJn5GMwMDM1VCNGVSMxEDM1VCMyUiQDVUM1VCaDBjMl0CMyUibxAzMwUXJptGMyUSdxAzMwUXJyUUJpdGMyUSYyVWbhN0Q3UybyUzMaVEW5V1bMR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSah9GarBjMlQjRlcmbwITJuFTRlIGMyUSeyUUJUN0NlMnYshkeYZzUJJWTENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0Mlcmb0YUJoRHMyUybhl2ZwITJuFTQFFTdl4GMyUSahR1Q3UCOv5WU4JWOSl1SFR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCaul2cwITJwZUQFFTdlMHMyUSd3EURxUXJiBjMlATRlI0Q3Uydk1SNqVzRnRVZER0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyZuRERFFTdlAjQxATdlETMxATdlAjMlEWdxBjMlkjRl0GMyUSaERURxUXJwIUMwUXJn50Q3USTQZTUYNkUwEzVOR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSZ4BjMlknQBVUM1VidwITJpFTRlcGMyUCNGVyYwITJwUUJ2BjMlATRlk2ZwITJwUUJCN0NlcXNrZXe1AHOEt0bENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlAEQwITJtZERFFTdlIHMyUibphHMyUibyATMwUXJDdTJJFGeDdHazcEOHRERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJphXY0BjMlkWMxEDM1VCMyUSeyUUJUN0NlsmYJR0Z3BHRwUleENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlkzQFFTdlg2ZuBjMlATRlgmTDdTJvJ1V0dnN4UXdYdGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJn5WOEVUM1VyYwITJn5GNGVyYwITJjFTRlIHMyUCd5UURxUXJWN0NlcGZi90UPVWYjJ3NENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlUXQFVSewITJpRERFFTdlAjQxATdlcmbwITJ0ZUQFFTdl0GMyUSYSN0Nls2TnZUeXRDeOdDdENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0Ml0WZwITJCJURxUXJyRHMyUyYzYUJjBjMlQnRBVUM1ViQDdTJ4IHZZVWaiZzS0pGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJjFTQFFTdlwGMyUiQDVUM1ViYwITJ5UUJiBjMl0WRDdTJFtmUChnYwFFRKZFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJINFMyUSaxETMwUXJwITJ1dTQFFTdlIGMyUCMFViQDdTJFxUUER0dzhjaqZDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ1dzQFFTdlkGawITJzQURxUXJxETMwUXJwITJhVXbwITJpFTMxATdlAjMlEURlUXcwITJwUUJo50Q3USTysET4knRU9mcxQ0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUibh9GMyUiQDVUM1ViYwITJo5WaMBjMl4WMDVUM1VSe1F1Q3USTtF3T3QEZL1ic2R0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSbzMURxUXJphGMyUSe1dmbwITJwdjQFFTdlcGMyUCdEFURxUXJ0BjMl4GMFVCdwITJpRERFFTdlAjQxATdlcmT

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )