ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Trường Kiếm Tương Tư [31/42]

 phim Trường Kiếm Tương Tư
Tên phim: Trường Kiếm Tương Tư


Tên gốc: Sword Of The Outlaw 2004
Đạo diễn: Lý Tuệ Dân,
Diễn viên: Trần Khôn, Lý Băng Băng, Vương Á Nam, Huỳnh Giác, Thiên Tâm, Lý Sảnh,
Sản xuất: Asia Film,
Thể loại: Kiếm Hiệp, Cổ Trang, Phiêu Lưu, Phim Bộ Trung Quốc - Hồng Kông - Đài Loan
Quốc gia: Trung Quốc
Năm phát hành: 2004,
Thời lượng: 42 tập,

Thông tin phim Trường Kiếm Tương Tư: Thời Minh, triều Chính Đức, Trung nguyên gặp đại hạn, dân chúng lưu lạc, bọn hoạn quan chuyên quyền, thừa cơ muốn huyết tẩy giang hồ. Thế lực ác nhân trong giang hổ cũng thừa cơ làm loạn nhân gian, đề xướng " diệt thiện , kích ác ", công nhiên khiêu chiến thiên hạ,
Chính trong thời khắc nguy cấp này, xuất hiện 1 chàng thiếu niên bí ẩn, chàng mang trên mình gánh nặng của mối huyết hải thâm thù của " Yến Gia bảo ", chàng chính là Yến Truy Vân.Từ đó, chàng đã đi khắp nơi hành hiệp, diệt ác, gây nên những sự việc làm bọn giang hồ ác nhân kinh tâm táng đởm. 2 phái chính tà bắt đầu triển khai 1 trường tranh đấu kinh tâm động phách, giang hồ nổi lên 1 trường đao quang kiếm ảnh, gió tanh mưa máu...
Anh hùng khí đoản, Nhi nữ tình trường, vì mối đại thù còn chưa báo, nên trong tâm của Yến Truy Vân k để tâm tới nhi nữ. Nhưng vẫn k thể cắt đứt được tình cảm của những cô nương Phụng Nhi, Tiểu Kiều...
Ân? Thù? Yêu ?Dục? đây k chỉ là giữa thiện và ác, chính tà chỉ là trong quan niệm, tự xưng là hiệp chưa chắc là chính , tới cuối cùng ai mới chính , ai là tà ?

Tag: xem phim Trường Kiếm Tương Tư, xem online Trường Kiếm Tương Tư, vietsub Trường Kiếm Tương Tư, xem phim Trường Kiếm Tương Tư long tieng viet, xem online Sword Of The Outlaw, xem phim Sword Of The Outlaw chat luong cao, xem phim trường kiếm tương tư tập cuối, phim,


maphim*=M0$Nl8WW0djQT5kWxQVQENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEzMDdTJ4oGMnFXcBZzTw5ERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJwMzQ3UCNxtGWLlme3g1ZZR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSOyM0Nl8GUxhXWVFHV2VjNENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlgjMDdTJNhkb0ZEZlVkVndFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ3IzQ3USSSJTUUh1QVl1cuR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiNyM0NlEUT4kUNzljVBFzUENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlUjMDdTJwknZmFlMItmY6BDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ0IzQ3USVW5EZ0BlN2pFUtR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyMyM0NlkkRyg1aulGM4EDOENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIjMDdTJjBzQIdVNzdXUwFGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJxIzQ3UCMNplVQ9VbntEamR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCMyM0Nlc2NytEWSFETzkVeENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlkTMDdTJw8VbHFzM3EkaTdGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ4EzQ3USWaJnWIdHVphjSzR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyNxM0NlsmSjpncsd3d0IGOENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlYTMDdTJVl1aY1yMGdUdihHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ1EzQ3USRt5WO6NGaI5mckR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCNxM0NlEleX5GbRhkQsVkYENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMTMDdTJjNlW3V0aT1ic3BDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJyEzQ3USU3h0dkxmaCNDZVR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSMxM0NlEEUf9mN6x0ayhjeENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlATMDdTJB5ERENzdtkXN1pHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ5M0NlkUZkp2QtVUO5wGUENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlgzQ3UCNmR0ZKdXVCBDdQR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyNDdTJN1kQEZHO00GbsVGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ2M0NlcmR5JDV1pkZYRGSENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlUzQ3UyZ2pEU2lGOzQ2XjR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCNDdTJvdHOW5WZkVEUMZDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJzM0NlkkM01mRFFlcZVVUENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIzQ3USTFJUeFBDOfV1SIR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )