ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao [47/47 End]

Thiên nhai Minh Nguyệt đao, thien nhai minh nguyet dao, phim thiên nhai, thiên nhai minh nguyệt, minh nguyệt đao, minh nguyet dao, thien nhai dao, nguyet dao, phim tvb, phim trung quoc, Magic Blade
Tên phim: 天涯明月刀/ Tian Ya Ming Yue Dao
Tên tiếng Việt: Thiên nhai Minh Nguyệt đao
Tên tiếng Anh: The Magic Blade
Nguyên tác: Cổ Long
Số tập: 40 tập
Thể loại: cổ trang, võ hiệp
Sản xuất: Công ty ảnh thị Hoa Sách Chiết Giang
Khu chế tác: Trung Quốc đại lục
Đạo diễn: Lại Thủy Thanh
Chỉ đạo võ thuật: Mã Ngọc Thành


Diễn viên:
Chung Hán Lương vai Phó Hồng Tuyết
Tông Phong Nham vai Yến Nam Phi
Trần Sở Hà vai Diệp Khai
Trương Nghị vai Minh Nguyệt Tâm
Mao Hiểu Đồng vai Nam Cung Linh
Trương Mông vai Châu Đình
Khương Đại Vệ vai Hướng Ứng Thiên
Điền Lệ vai Hoa Bạch Phượng
Phó Nghệ Vĩ vai Dương phu nhân
Ngô Đình Diệp vai Tề Nhất Tâm
Lô Dũng vai Nam Cung Bác
Hà Hân vai Công Tử Vũ
Tùy Trữ Dương vai Dương Thường Phong
và các diễn viên khác

Nội dung : 
Bộ phim truyền hình cổ trang Thiên nhai minh nguyệt đao được chuyển thể từ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của Cổ Long với các diễn viên chính: Chung Hán Lương, Trần Sở Hà, ... đang thực hiện quay tại phim trường Hoành Điếm

Trong nhiều ngày liên tiếp, Trần Sở Hà phải quay cảnh người bị treo lên cao bằng vô số dây xích, nếm không ít mùi vị đau khổ. Hôm nay không thay đổi, vẫn là quay cảnh người bị treo, nhưng cuối cùng người bị treo lên hôm nay đã là người khác, thay bằng Chung Hán Lương. Các bạn hãy xem biểu tình của Trần Sở Hà trong ảnh

[24.06]*Thiên nhai minh nguyệt đao*-Chung Hán Lương: cười người hôm trước ...
Một số hình ảnh hậu trường khác từ phim trường Thiên nhai minh nguyệt đao:

Thiên nhai Minh Nguyệt đao, thien nhai minh nguyet dao, phim thiên nhai, thiên nhai minh nguyệt, minh nguyệt đao, minh nguyet dao, thien nhai dao, nguyet dao, phim tvb, phim trung quoc, Magic Blade

Thiên nhai Minh Nguyệt đao, thien nhai minh nguyet dao, phim thiên nhai, thiên nhai minh nguyệt, minh nguyệt đao, minh nguyet dao, thien nhai dao, nguyet dao, phim tvb, phim trung quoc, Magic Blade

Thiên nhai Minh Nguyệt đao, thien nhai minh nguyet dao, phim thiên nhai, thiên nhai minh nguyệt, minh nguyệt đao, minh nguyet dao, thien nhai dao, nguyet dao, phim tvb, phim trung quoc, Magic Blade

Thiên nhai Minh Nguyệt đao, thien nhai minh nguyet dao, phim thiên nhai, thiên nhai minh nguyệt, minh nguyệt đao, minh nguyet dao, thien nhai dao, nguyet dao, phim tvb, phim trung quoc, Magic Blade

Thiên nhai Minh Nguyệt đao, thien nhai minh nguyet dao, phim thiên nhai, thiên nhai minh nguyệt, minh nguyệt đao, minh nguyet dao, thien nhai dao, nguyet dao, phim tvb, phim trung quoc, Magic Blademaphim*DdT$Jz1GbpZGdy9Gaz9lNy0CZz1CZu1mb01CdzR2XidGb3MHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ2IzQ3UyctxWamRncvh2cfBTMkN3bhRGdllXdn5GaulWbpFGau5WZphGdtQ3ck9VcmVXMzh3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCMxM0NlMXbslmZ0J3boN3X5ATLkNXLk5WbuRXL0NHZfdTZlFzc49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlkzQ3UCOtZkQQ91Z2V3M6R0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCROV0N0M0NlUUdZR1YRBTUI5GRENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlYDNDdTJwY1chRnRk9mQnJDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ1QzQ3UycZZHeCx2RzYmQxQ0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCN0M0NlU1ZKdnaxpWRtM1dENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMDNDdTJFFUd40iR2VkZw5GRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJyQzQ3USWxBXOL52XUhGUBR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSM0M0Nlc2VqFUd3hTYxomWENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlADNDdTJVNkZzI0Uwk3VtcFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ5MzQ3UCMrZkV3B1YO5GdwQ0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCOzM0Nlk1T1dUeoBTRGlEOENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlczMDdTJNRVT2lFUwZkNCFHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ2MzQ3USRh1UNLNUcBdXLDR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSNzM0NlMXYql0Sax2ayIDbENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQzMDdTJnJVTkdXYKZFZ2oHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJzMzQ3UybGx0VMRWbu92ZiR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiMzM0Nlc3RQt0dDpXWypVTENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEzMDdTJBFEb1g1SnhmQ0cERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJwMzQ3UCNBJjVOdFR3hXbFR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSOyM0NlcmTzAzXTlFeQpXdENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlgjMDdTJZ1SZLljWwEzM1QFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ3IzQ3UyZfZlTwlFOwEUa2Q0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiNyM0NlQTVFV3TpRmVWZXUENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlUjMDdTJNZDdqJWdn5UTDZHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ0IzQ3USS6hWUf1CV41GW2Q0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyMyM0NlEESB9FcFVzNI12dENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIjMDdTJjJkMndDcEdDVCJHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJxIzQ3USQ6tWdRBzUvRGV1R0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCMyM0NlUFZRhFb152MPdTeENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlkTMDdTJJhFMmV3YN1kWFxERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ4EzQ3UCNYV2V5UmVWlmeRR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyNxM0NlsWc3N2T3t2bDRFRENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlYTMDdTJFNVeHxmSVljbwRDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ1EzQ3USS5IXQtEDR5BjZXR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCNxM0Nl0UQaNUcMdzdnRDOENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMTMDdTJv5mYsN0Qf52TDhERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJyEzQ3UycxFGakJ3dsFjeoR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSMxM0NlUlaNdERUZ3c1IGeENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlATMDdTJrRjcl9kUihzSD9GRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ5M0NlcWa5QDWrRla0ZFbENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlgzQ3USSDRzRwNjWl5WNGR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyNDdTJRRkerZGWmJDdtpHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ2M0NlkVZ5wUS61GW3RzSENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlUzQ3UyZyMjeqZ3M0kFWxR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCNDdTJFhmQIlVQfplaG9GRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJzM0NlUUT3QjbadjMoFVcENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIzQ3USQx92Vx40QLVlbJR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )