ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Thiên Hạ Vô Tặc - A World Without Thieves

Thiên Hạ Vô Tặc| A World Without Thieves Thiên Hạ Vô Tặc| A World Without Thieves
Phim:Thiên Hạ Vô Tặc
Tên gốc: A World Without Thieves  
Thể loại: Hành Động
Diễn viên: Andy Lau, Rene Liu, Baoqiang Wang
 Thời lượng: 115 phút
Quốc gia: Châu Á
 Năm: 2004

Giới thiệu :
Vương Bác và Vương Lệ là một cặp tình nhân chuyên hành nghề ăn trộm và lường gạt người khác. Trên chuyến xe lửa họ quen với Căn khờ, một chàng trai nông thôn chất phác đem trong người một số tiền 6 vạn nhân dân tệ để cưới vợ. Chính số tiền này của Căn khờ đã gây nên một cuộc chiến ngầm giữa vợ chồng nhà Vương với một tập đoàn trộm cắp do một nhân vật tai to mặt lớn đứng đầu. Hai bên tranh giành tiền tài mà không biết rằng còn một nguy cơ nữa đang nấp đằng sau lưng họ.
hellophim.com, hay318.com, tin tuc hay318.com, phim hai, hellophim.com, up.hellophim.com/anc

maphim*:=$=w:Q$3U:C$eC:d$zL:3$9i:b$25:C$cp:x$2Y:v$8S:Q$zU:C$c0:R$Ha:C$NT:J$1M:0$Nl:g$kQ:3$8y:d$v4:m$du:A$Xa:s$N2:L$vE:0$Ml:A$Hd:0$hm:Q$zU:C$ND:d$TJ:R$J0:N$vc:3$Lu:Z$nL:w$lG:b$j9:y$LB:N$TJ:w$RH:d$oJ:0$Ml:M$zQ:3$US:Y$Cd:z$L3:9$ib:2$5C:c$px:2$Yv:8$SQ:z$UC:c$0R:H$aC:N$TJ:y$M0:N$lw:k$Q3:8$yd:v$4m:d$uA:X$as:N$2L:v$E0:M$lA:H$d0:h$mQ:z$US:M$Dd:T$Js:1$Gd:o$5y:N$wI:T$Mw:I$TO:w$8y:N$2N:3$L2:R$HZ:o$1C:N$wA:j$Mt:M$XZ:2$VW:a$oR:X$L0:V$3b:o$RX:a$31:C$Zs:J$3b:3$1S:Y$tM:W$Y0:1$yb:2$1S:Y$o1:i$bl:l$Ga:0$9S:b$ph:G$ct:0$WZ:4$9y:Z$y9:m$Ln:5$WY:2$1W:a$oB:3$Lv:E$0M:l$AH:d$0h:m$Qz:U$Cb:t$RH:a$uc:D$My:E$DM:y$kD:M$vY:j$dz:9$id:0$RG:a$tQ:D$Mw:I$TL:z$Vm:d$ll:G$a0:1$Cd:1$9G:a$0l:2$dt:Q$Gb:y$92:d$tE:W$Lj:F$Gd:t$8m:d$tE:G$at:4$WZ:p$hG:d$v0:W$ao:B$XL:t$VG:e$vc:m$cv:5$yZ:u$Fm:d$tl:G$aw:9$yL:B$NT:J$wR:H$do:J$0M:l$wW:b$0h:m$L3:A$jM:x$Aj:M$5A:z$L1:Y$3c:v$YH:d$kh:W$L0:A$DM:y$0y:c$lZ:X$Zp:h$Gd:t$QX:d$vh:G$dp:d$XL:k$xm:c$vd:X$Lh:1$yY:h$RX:L$vZ:X$Lh:h$WL:u$VW:a$oR:3$Lt:l$Ga:w$1S:b$lh:3$Ln:J$3b:u$cm:b$hZ:X$bp:h$Gc:v$8S:Q$zU:C$c0:R$Ha:C$NT:J$sx:W$dG:N$0N:l$AT:Z$zE:F$U5:Z$DW:B$lE:M$EN:T$J2:Z$0M:l$g2:Y$0F:2$dv:0$2b:j$5S:Z$iV:H$d1:9$We:u$c3:d$39:y$LB:N$TJ:w$RH:d$oJ:0$Ml:g$zQ:3$US:S$EZ:E$Uw:R$jY:x$gX:b$BR:0$Ml:Y$nR:z$UC:a$jR:X$Y3:9$Sb:v$Nm:L$lJ:W$d0:V$3b:5$5y:d$3d:3$Lv:E$0M:l$AH:d$0h:m$Qz:U$yN:D$dT:J$jx:G$cP:l$jT:n$d2:a$OV:H$Rz:U$id:G$NT:J$oN:G$dh:d$3L:t$92:Y$uU:m$Y1:R$Xd:v$ln:L$3d:3$dv:8$SQ:z$UC:c$0R:H$aC:N$TJ:2$M0:N$ls:W$c1:c$jc:l$1S:R$0E:F$RE:N$TJ:2$Z0:M$lg:2$Y0:F$2d:v$02:b$j5:S$Zi:V$Hd:1$9W:e$uc:3$d3:9$yL:B$NT:J$wR:H$do:J$0M:l$Uz:Q$3U:y$cT:p$lQ:3$RG:Z$hd:U$RC:R$0M:l$Yn:R$zU:C$aj:R$XY:3$9S:b$vN:m$Ll:J$Wd:0$V3:b$55:y$d3:d$3L:v$E0:M$lA:H$d0:h$mQ:z$UC:N$Dd:T$Jn:V$Ud:L$pF:M$yc:T$OV:Z$DR:z$Ui:d$GN:T$Jo:N$Gd:h$d3:L$t9:2$Yu:U$mY:1$RX:d$vl:n$L3:d$3d:v$8S:Q$zU:C$c0:R$Ha:C$NT:J$zM:0$Nl:s$2N:G$h3:c$MF:0$dU:d$le:E$NT:J$2Z:0$Ml:g$2Y:0$F2:d$v0:2$bj:5$SZ:i$VH:d$19:W$eu:c$3d:3$9y:L$BN:T$Jw:R$Hd:o$J0:M$lI:z$Q3:U$SV:B$Vj:b$VZ:n$dL:d$jV:1$Q0:M$lY:n$Rz:U$Ca:j$RX:Y$39:S$bv:N$mL:l$JW:d$0V:3$b5:5$yd:3$d3:L$vE:0$Ml:A$Hd:0$hm:Q$zU:S$M

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )