ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Quốc Sắc Thiên Hương - Vtv1 Lồng tiếng [33/33]
Quốc Sắc Thiên Hương tập 1-2-34-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16Quốc Sắc Thiên Hương - Vtv1 [33/33]

Cập nhật ngày 08-06-2012
Diễn viên: Diệp Tuyền,Lưu Khải Uy,
Thể loại: Phim Trung Quốc

Giới thiệu : 
 Quốc sắc thiên hương là bộ phim kể về Hương gia và Cung gia là gia tộc luyện hương nổi tiếng luôn làm đối thủ cạnh tranh.Đại thiếu gia Hương gia Hương Hạo Vũ và đại thiếu gia Cung gia Cung Thiếu Hoa đều yêu đệ nhất hương thủy sư Tô đại tiểu thư Tô Vũ Ninh.Thất bại trong tình trường,Cung Thiếu Hoa bày mưu kế hãm hại Hạo Vũ và Vũ Ninh khiến Vũ Ninh qua đời.Sau đó,Cung Thiếu Hoa tìm được cô gái mất ký ức giống hệt Vũ Ninh bồi dưỡng hận thù với Hương gia và vì Vũ Ninh mà báo thù Hạo Vũ đồng thời mưu đoạt bí mật "Quốc sắc thiên hương".

Hạo Vũ tìm ra chân tướng của "Vũ Ninh" phát hiện đó chỉ là thế thân .Vô cùng đau khổ,Hạo Vũ tương kế tựu kế lợi dụng Hồng Ngọc phản kích Cung gia.Hồng Ngọc đứng giữa 2 người đàn ông bị phức tạp yêu và hận vây quanh.Cuối cùng Thiếu Hoa tỉnh ngộ nhận ra tội lỗi của mình,tình yêu của Hạo Vũ và Hồng Ngọc trở lại.

Tags: Quốc Sắc Thiên Hương tập 1-2-34-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16,phim Quốc Sắc Thiên Hương Tập 11-14-15-16-17-18-19-20-21-22,phim Quốc Sắc Thiên Hương Tập cuối,trọn bộ phim Quốc Sắc Thiên Hương Tập 28-29-30-31-32-33,phim Quốc Sắc Thiên Hương vtv1,


hellophim.com, hay318.com, tin tuc hay318.com, phim hai, hellophim.com, up.hellophim.com/anc

maphim*.D'd.T':J$.J'd.n'T.J':d$.z'd.v'9.1':b$.Q'5.G'R.z':U$.i'd.G'N.T':J$.o'N.G'd.h':d$.3'L.t'9.2':Y$.u'U.m'Y.1':R$.X'd.v'l.n':L$.3'd.3'd.v':8$.S'Q.z'U.C':c$.0'R.H'a.C':N$.T'J.z'M.z':Q$.3'U.S'T.f':R$.W'Y.u'l.l':S$.B't.U'V.X':R$.0'M.l'Y.n':R$.z'U.C'a.j':R$.X'Y.3'9.S':b$.v'N.m'L.l':J$.W'd.0'V.3':b$.5'5.y'd.3':d$.3'L.v'E.0':M$.l'A.H'd.0':h$.m'Q.z'U.i':M$.z'M.0'N.l':0$.0'N.w'Z.W':e$.L'd.V'U.H':J$.U'b.E'N.T':J$.2'Z.0'M.l':g$.2'Y.0'F.2':d$.v'0.2'b.j':5$.S'Z.i'V.H':d$.1'9.W'e.u':c$.3'd.3'9.y':L$.B'N.T'J.w':R$.H'd.o'J.0':M$.l'E.z'M.D':d$.T'J.v't.0':R$.D'd.z'T.h':Z$.z'c.4'l.D':R$.z'U.i'd.G':N$.T'J.o'N.G':d$.h'd.3'L.t':9$.2'Y.u'U.m':Y$.1'R.X'd.v':l$.n'L.3'd.3':d$.v'8.S'Q.z':U$.C'c.0'R.H':a$.C'N.T'J.w':M$.z'Q.3'U.S':V$.Q'd.2'Q.K':F$.n'b.o'd.T':S$.R'R.0'M.l':Y$.n'R.z'U.C':a$.j'R.X'Y.3':9$.S'b.v'N.m':L$.l'J.W'd.0':V$.3'b.5'5.y':d$.3'd.3'L.v':E$.0'M.l'A.H':d$.0'h.m'Q.z':U$.S'O.y'M.0':N$.l'k.V'Y.p':R$.1'V.F'J.U':c$.w'A.l'Z.E':N$.T'J.2'Z.0':M$.l'g.2'Y.0':F$.2'd.v'0.2':b$.j'5.S'Z.i':V$.H'd.1'9.W':e$.u'c.3'd.3':9$.y'L.B'N.T':J$.w'R.H'd.o':J$.0'M.l'g.j':M$.D'd.T'J.z':1$.y'S.G'p.0':S$.J'N.2'd.D':R$.G'R.z'U.i':d$.G'N.T'J.o':N$.G'd.h'd.3':L$.t'9.2'Y.u':U$.m'Y.1'R.X':d$.v'l.n'L.3':d$.3'd.v'8.S':Q$.z'U.C'c.0':R$.H'a.C'N.T':J$.3'I.z'Q.3':U$.y'b.6'Z.l':Q$.M'F.2'Z.5':B$.T'L.Z'R.0':M$.l'Y.n'R.z':U$.C'a.j'R.X':Y$.3'9.S'b.v':N$.m'L.l'J.W':d$.0'V.3'b.5':5$.y'd.3'd.3':L$.v'E.0'M.l':A$.H'd.0'h.m':Q$.z'U.i'N.y':M$.0'N.l'0.k':N$.x'1.i'c.G':J$.T'M.h'J.j':S$.E'N.T'J.2':Z$.0'M.l'g.2':Y$.0'F.2'd.v':0$.2'b.j'5.S':Z$.i'V.H'd.1':9$.W'e.u'c.3':d$.3'9.y'L.B':N$.T'J.w'R.H':d$.o'J.0'M.l':U$.j'M.D'd.T':J$.B'J.H'a.5':9$.V'T.5'U.V':c$.k'B.D'R.z':U$.i'd.G'N.T':J$.o'N.G'd.h':d$.3'L.t'9.2':Y$.u'U.m'Y.1':R$.X'd.v'l.n':L$.3'd.3'd.v':8$.S'Q.z'U.C':c$.0'R.H'a.C':N$.T'J.0'I.z':Q$.3'U.y'b.L':d$.0'Q.3'8.U':Y$.2'M.H'e.5':Q$.0'M.l'Y.n':R$.z'U.C'a.j':R$.X'Y.3'9.S':b$.v'N.m'L.l':J$.W'd.0'V.3':b$.5'5.y'd.3':d$.3'L.v'E.0':M$.l'A.H'd.0':h$.m'Q.z'U.y':M$.y'M.0'N.l':E$.k'U.t'4.U':c$.0'E.G'M.T':d$.G'T.E'N.T':J$.2'Z.0'M.l':g$.2'Y.0'F.2':d$.v'0.2'b.j':5$.S'Z.i'V.H':d$.1'9.W'e.u':c$.3'd.3'9.y':L$.B'N.T'J.w':R$.H'd.o'J.0':M$.l'I.j'M.D':d$.T'J.v'R.G':T$.V'Z.E'W.x':M$.T'N.l'B.H':R$.z'U.i'd.G':N$.T'J.o'N.G':d$.h'd.3'L.t':9$.2'Y.u'U.m':Y$.1'R.X'd.v':l$.n'L.3'd.3':d$.v'8.S'Q.z':U$.C'c.0'R.H':a$.C'N.T'J.x':I$.z'Q.3'U.y':a$.z'l.1'Z.3':k$.1'Q.z'A.1':b$.a'R.0'M.l':Y$.n'R.z'U.C':a$.j'R.X'Y.3':9$.S'b.v'N.m':L$.l'J.W'd.0':V$.3'b.5'5.y':d$.3'd.3'L.v':E$.0'M.l'A.H':d$.0'h.m'Q.z':U$.C'M.y'M.0':N$.l'c.n'Y.J':l$.U'b.w'M.T':b$.m'5.U'O.E':N$.T'J.2'Z.0':M$.l'g.2'Y.0':F$.2'd.v'0.2':b$.j'5.S'Z.i':V$.H'd.1'9.W':e$.u'c.3'd.3':9$.y'L.B'N.T':J$.w'R.H'd.o':J$.0'M.l'k.T':M$.D'd.T'J.3':l$.n'c.t'I.z':Q$.f'9.m'T.B':t$.E'R.z'U.i':d$.G'N.T'J.o':N$.G'd.h'd.3':L$.t'9.2'Y.u':U$.m'Y.1'R.X':d$.v'l.n'L.3':d$.3'd.v'8.S':Q$.z'U.C'c.0':R$.H'a.C'N.T':J$.4'E.z'Q.3':U$.y'a.L'Z.X':b$.i'1.C'c.i':p$.F'M.H'R.0':M$.l'Y.n'R.z':U$.C'a.j'R.X':Y$.3'9.S'b.v':N$.m'L.l'J.W':d$.0'V.3'b.5':5$.y'd.3'd.3':L$.v'E.0'M.l':A$.H'd.0'h.m':Q$.z'U.y'N.x':M$.0'N.l'E.U':Q$.y'N.0'Z.Y':N$.E'N.x'o.m':V$.E'N.T'J.2':Z$.0'M.l'g.2':Y$.0'F.2'd.v':0$.2'b.j'5.S':Z$.i'V.H'd.1':9$.W'e.u'c.3':d$.3'9.y'L.B':N$.T'J.w'R.H':d$.o'J.0'M.l':Y$.T'M.D'd.T':J$.N'F.k'Z.Z':R$.n'Z.L'x.E':R$.L'V.G'R.z':U$.i'd.G'N.T':J$.o'N.G'd.h':d$.3'L.t'9.2':Y$.u'U.m'Y.1':R$.X'd.v'l.n':L$.3'd.3'd.v':8$.S'Q.z'U.C':c$.0'R.H'a.C':N$.T'J.1'E.z':Q$.3'U.C'M.H':N$.G'e.1'A.l':R$.4'9.E'b.x':Q$.0'M.l'Y.n':R$.z'U.C'a.j':R$.X'Y.3'9.S':b$.v'N.m'L.l':J$.W'd.0'V.3':b$.5'5.y'd.3':d$.3'L.v'E.0':M$.l'A.H'd.0':h$.m'Q.z'U.C':N$.x'M.0'N.l':c$.m'e.5'5.W':U$.y'N.F'a.E':J$.z'N.E'N.T':J$.2'Z.0'M.l':g$.2'Y.0'F.2':d$.v'0.2'b.j':5$.S'Z.i'V.H':d$.1'9.W'e.u':c$.3'd.3'9.y':L$.B'N.T'J.w':R$.H'd.o'J.0':M$.l'M.T'M.D':d$.T'J.v'1.2':Y$.U'N.3'Z.4':1$.U'M.p'B.F':R$.z'U.i'd.G':N$.T'J.o'N.G':d$.h'd.3'L.t':9$.2'Y.u'U.m':Y$.1'R.X'd.v':l$.n'L.3'd.3':d$.v'8.S'Q.z':U$.C'c.0'R.H':a$.C'N.T'J.y':E$.z'Q.3'U.S':Q$.N'B.1'a.s':J$.X'L.n'5.W':V$.i'R.0'M.l':Y$.n'R.z'U.C':a$.j'R.X'Y.3':9$.S'b.v'N.m':L$.l'J.W'd.0':V$.3'b.5'5.y':d$.3'd.3'L.v':E$.0'M.l'A.H':d$.0'h.m'Q.z':U$.S'M.x'M.0':N$.l'k.V'O.F':p$.H'U.3'l.n':V$.5'8.0'N.E':N$.T'J.2'Z.0':M$.l'g.2'Y.0':F$.2'd.v'0.2':b$.j'5.S'Z.i':V$.H'd.1'9.W':e$.u'c.3'd.3':9$.y'L.B'N.T':J$.w'R.H'd.o':J$.0'M.l'A.T':M$.D'd.T'J.w':A$.1'X.4'V.z':Q$.w'Z.2'd.k':h$.G'R.z'U.i':d$.G'N.T'J.o':N$.G'd.h'd.3':L$.t'9.2'Y.u':U$.m'Y.1'R.X':d$.v'l.n'L.3':d$.3'd.v'8.S':Q$.z'U.C'c.0':R$.H'a.C'N.T':J$.5'M.0'N.l':Q$.j'e.M'R.1':Z$.m'Z.D'a.M':F$.0'X.E'N.T':J$.2'Z.0'M.l':g$.2'Y.0'F.2':d$.v'0.2'b.j':5$.S'Z.i'V.H':d$.1'9.W'e.u':c$.3'd.3'9.y':L$.B'N.T'J.w':R$.H'd.o'J.0':M$.l'g.z'Q.3':U$.y'Y.O'V.2':Y$.z'A.z'c.L':V$.0'b.C'R.0':M$.l'Y.n'R.z':U$.C'a.j'R.X':Y$.3'9.S'b.v':N$.m'L.l'J.W':d$.0'V.3'b.5':5$.y'd.3'd.3':L$.v'E.0'M.l':A$.H'd.0'h.m':Q$.z'U.y'N.D':d$.T'J.B'R.H':O$.f'5.0'b.3':9$.U'e.n'9.E':R$.z'U.i'd.G':N$.T'J.o'N.G':d$.h'd.3'L.t':9$.2'Y.u'U.m':Y$.1'R.X'd.v':l$.n'L.3'd.3':d$.v'8.S'Q.z':U$.C'c.0'R.H':a$.C'N.T'J.2':M$.0'N.l'0.0':M$.Q't.E'U.G':F$.m'V.D'Z.F':T$.E'N.T'J.2':Z$.0'M.l'g.2':Y$.0'F.2'd.v':0$.2'b.j'5.S':Z$.i'V.H'd.1':9$.W'e.u'c.3':d$.3'9.y'L.B':N$.T'J.w'R.H':d$.o'J.0'M.l':U$.z'Q.3'U.y':d$.M'l.n'Y.v':V$.k'U.R'V.0':X$.n'R.0'M.l':Y$.n'R.z'U.C':a$.j'R.X'Y.3':9$.S'b.v'N.m':L$.l'J.W'd.0':V$.3'b.5'5.y':d$.3'd.3'L.v':E$.0'M.l'A.H':d$.0'h.m'Q.z':U$.C'N.D'd.T':J$.J'Z.0'a.4':J$.V'N.V'h.2':U$.L'Z.E'R.z':U$.i'd.G'N.T':J$.o'N.G'd.h':d$.3'L.t'9.2':Y$.u'U.m'Y.1':R$.X'd.v'l.n':L$.3'd.3'd.v':8$.S'Q.z'U.C':c$.0'R.H'a.C':N$.T'J.z'M.0':N$.l's.W'd.M':N$.k'Y.1'g.n':d$.s'N.k'Y.E':N$.T'J.2'Z.0':M$.l'g.2'Y.0':F$.2'd.v'0.2':b$.j'5.S'Z.i':V$.H'd.1'9.W':e$.u'c.3'd.3':9$.y'L.B'N.T':J$.w'R.H'd.o':J$.0'M.l'I.z':Q$.3'U.y'd.5':B$.X'R.f'1.S':V$.1'Z.V'V.o':R$.0'M.l'Y.n':R$.z'U.C'a.j':R$.X'Y.3'9.S':b$.v'N.m'L.l':J$.W'd.0'V.3':b$.5'5.y'd.3':d$.3'L.v'E.0':M$.l'A.H'd.0':h$.m'Q.z'U.S':M$

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )