ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Pin Anong [Tập 18]
Pin AnongPin Anong (Tập 2)
Phim: Pin Anong
Đạo diễn:Đang cập nhật
Thể loại:Phim Bộ, Phim Thái Lan, Phim Tâm Lý - Tình Cảm
Độ dài:30 tập
Quốc gia:Thái Lan
Phát hành:2012
Diễn viên:Đang cập nhật
Nguồn:Sưu tầm


Giới thiệu :Mười năm trước Yai Charit con trai duy nhất của chủ điền trang Paisan phát hiện ra mẹ kế mình là Nai KrongSook có tư tình với một nhân công tên Pa. Trong lúc giằng co Yai đã vô ý giết chết người, để trốn tội Yai buộc lòng phải bỏ chạy. Nhân cơ hội đó Nai KrongSook đã chiếm hết quyền điều hành trang trại. Mười năm sau Yai quyết tâm quay về lần lượt đòi lại từng thứ thuộc về mình. Trong lúc đang phải chạy trốn xã hội đen vì tội cướp tiền Yai vô tình gặp lại Pin con gái của một người làm lâu năm trong trang trại Paisan. Kể từ đây các mưu mô, toan tính, đấu đá lẫn nhau xen lẫn các mối quan hệ tình cảm giằng co trong trang trại Paisan cũng bắt đầu. Tình yêu và thù hận, cùng các tình huống dở khóc dở cười sẽ cùng nối tiếp nhau trong bộ lakorn hot nhất Ch7 mùa hè này Pin Anong. Cuối cùng liệu ai sẽ may mắn thành kẻ còn, ai sẽ vô phước làm người mất. Mời đón xem phim để biết 

Pin Anong

Pin Anong

Pin Anong

Pin Anong

Pin Anong


Pin Anongmaphim*==w$Q3UyctxWamRncvh2cfRDMw0CNwAXZtcmbv5WYt4Waw9FMwBTYzh3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCR0M0NlMXbslmZ0J3boN3XzADMtQDMwVWLn52buFWLulGcfN3bwE2c49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMENDdTJz1GbpZGdy9Gaz9lMwATL0ADcl1yZu9mbh1ibpB3Xv9GMhNHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJCRzQ3UyctxWamRncvh2cfFDMw0CNwAXZtcmbv5WYt4Waw9lbvBTYzh3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSQ0M0NlMXbslmZ0J3boN3X0ADMtMDMwVWLn52buFWLulGcfx2bwE2c49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQ0MDdTJz1GbpZGdy9Gaz91MwATLzADcl1yZu9mbh1ibpB3Xo9GMhNHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJDNzQ3UyctxWamRncvh2cfJDMw0yMwAXZtcmbv5WYt4Waw9FZvBTYzh3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiQzM0NlMXbslmZ0J3boN3XxADMtMDMwVWLn52buFWLulGcfdzbwE2c49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlE0MDdTJz1GbpZGdy9Gaz9FNwATLyADcl1yZu9mbh1ibpB3X3MWM1MHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJEJzQ3UyctxWamRncvh2cfNDMw0iMwAXZtcmbv5WYt4Waw9FMjFTNzh3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyQyM0NlMXbslmZ0J3boN3XyADMtIDMwVWLn52buFWLulGcfdnYxUzc49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIkMDdTJz1GbpZGdy9Gaz9VMwATLyADcl1yZu9mbh1ibpB3XzJWM1MHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJBJzQ3UyctxWamRncvh2cfRDMw0SMwAXZtcmbv5WYt4Waw9laiFTNzh3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCRxM0NlMXbslmZ0J3boN3XzADMtEDMwVWLn52buFWLulGcfdmYxUzc49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMUMDdTJz1GbpZGdy9Gaz9lMwATLxADcl1yZu9mbh1ibpB3XjJWM1MHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJCFzQ3UyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVN5kc6JnRY12U0M3UrR3RnFDZGN2UMh3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ4EzQ3UyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRmef5mMoNlYxEHa6NUN04UYVpEZxgzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ3EzQ3UyZWBHOilVTFljZTh0SBlUZ3IlevVkaGNTbWFTLO10NyIme3dnbXl3UfF2Xv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaCNTJ2EzQ3UyZWBHOilVTFljZTh0SBlUZ3IlevVkaGF3RFNTQftWcsVlZ3h3ZmZjVtN1Xv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaCNTJ1EzQ3UyZWBHOilVTFljZTh0SBlUZ3IlevVERLVDbR1WVz8FRf1EbtQDUzh1N1pmcv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaCNTJ0EzQ3UyZWBHOilVTFljZTh0SBlUZ3IlevVkezw2aklUaPRkY2ZFSuRnYqt0MXhDOv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaCNTJzEzQ3UyZWBHOilVTFljZTh0SBlUZ3IlevVEV6dTR5U3VvxUavF2RwMHcGV2M4JFOv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaCNTJyEzQ3UyZWBHOilVTFljZTh0SBlUZ3IlevVke05meBF2TCdWTZ5mYQNHSyc1V5MFcv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaCNTJxEzQ3UyZWBHOilVTFljZTh0SBlUZ3IlevVER2MTcOZWOaJmVwVkUzlnYmplYWJmUv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaCNTJwEzQ3UyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNljZoZTZwdVeipUU21Ebv9US2YWMZd2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJDlzQ3UyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRWVFFEbClUdhNjN2cnV1hGZUNFMV10LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJClzQ3UyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVN5EaUlVQ5E2Q5EEdGh0XH5WcJNGcyVzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJBlzQ3UyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNR2ZSNkcxNTQZF3V4oGMR5GTBtGdEV3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ4M0NlsmbpxGdjVmcpRGRzUCdhVmZGNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT0ZVV0QzYWhjN54Uapt0QQh0Q5EFcV9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCR3M0NlsmbpxGdjVmcpRGRzUCdhVmZGNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT5YEMORDcQJFTHR0cRZWNxp0d2xEcr9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyQ3M0NlsmbpxGdjVmcpRGRzUCdhVmZGNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT5oXRDtmRwEXbmZWSkV2drpnSygkN59yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUiQ3M0NlsmbpxGdjVmcpRGRzUCdhVmZGNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT5QEbi5GUJt2N65majZ1SrNTRp1Wbo9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSQ3M0NlsmbpxGdjVmcpRGRzUCdhVmZGNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTO9mNDh2QtJTYIZjNPhHVaJlQod3Zu9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCR2M0NlsmbpxGdjVmcpRGRzUCdhVmZGNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTkFVd1hWaOx2Z1lDRs9mUHpHSRJUUC9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyQ2M0NlsmbpxGdjVmcpRGRzUCdhVmZGNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT0VFTitWUD1GUHxkNhxGOI1URodUci9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUiQ2M0NlsmbpxGdjVmcpRGRzUCdhVmZGNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT58VTyRVb4cTbJh3ZMR0Sj10S3A1d58yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSQ2M0NlsmbpxGdjVmcpRGRzUCdhVmZGNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT0VjMfZUbEJXbTxER2g0XsFTSIxGdo9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCR1M0NlsmbpxGdjVmcpRGRzUCdhVmZGNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTkJmUwF0UahEMENGO0FVNHlTUQZWLn9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyQ1M0NlYDM1EzM1MjM2UTM4YTN4kjN3UzMyUSNulGUvEzM3YjN2ITO5kTM3kDN2ATM5YTMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUiQ1M0NlsmbpxGdjVmcpRGRzUCdhVmZGNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT50SeWd0M5UGV2oHMSZGeSRDb1NTO49yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSQ1M0NlcmVwhjYZ1UR5Y2UItUQJV2NSp3bFp3ZU1GMadnM19GMXpUeKh2SohnbZZ0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlAHd0hmQzUCNDdTJnZFc4IWWNVUOmNFSLFUSldjU69WRqN3NHFjV5kGa0lGMzdjZ2gnY291Rs9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoJ0MlMzQ3UyZWBHOilVTFljZTh0SBlUZ3IlevVEVfl1dqdmYtMFdzd2cvFlTsJzSXpHcv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaCNTJyM0NlcmVwhjYZ1UR5Y2UItUQJV2NSp3bFR0MFx0Y1kkMyZEaJ1ENKllM1MUWk52LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlAHd0hmQzUSM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )