ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Xác ướp 3: Lăng Mộ Tần Vương [HD]
Lăng Mộ Tần Vương -Xác ướp 3 |The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor
Lăng Mộ Tần Vương -Xác ướp 3
The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor
Đạo diễn: Rob Cohen
Diễn viên: Lý liên kiệt, Brendan fraser, Maria bello
Phát hành: 2008
Thể loại: Võ thuật, Hành động, Kinh dị/ bí ẩn, Phiêu lư
Sản xuất: Universal Pictures, Relativity Media, The Sommers Company,
Thời lượng: 112 phút
Quốc gia: Mỹ


Giới thiệu :
Hai vợ chồng Rick và Evelyn được giao trọng trách mang viên ngọc Thần nhãn Shangri-La sang Trung Quốc. Cổ vật này có thể hồi sinh đội quân xác ướp của Tần vương và dẫn đường tới suối trường sinh Shangri-La. Những kẻ có dã tâm đã bắt đầu nhòm ngó và ủ mưu...


Hai vợ chồng Rick và Evelyn được giao trọng trách mang viên ngọc Thần nhãn Shangri-La sang Trung Quốc. Cổ vật này có thể hồi sinh đội quân xác ướp của Tần vương và dẫn đường tới suối trường sinh Shangri-La. Những kẻ có dã tâm đã bắt đầu nhòm ngó và ủ mưu...
maphim*.B'B.T':J$.D'd.T'J.x':J$.W'L.o'9.C':Z$.l'J.W'b.l':9$.i'b.2'5.C':c$.p'x.2'Y.v':8$.S'Q.z'U.C':c$.0'R.H'a.C':N$.T'J.s'x.W':d$.G'F.E'M.l':M$.0'N.l'A.T':b$.G'B.X'a.p':x$.G'M.5'p.E':U$.5'1.W'W.U':V$.k'W.O'p.G':V$.N'R.H'N.x':Q$.H'V.M'F.m':Z$.N'l.D'S.j':p$.2'R.y'V.W':O$.m'J.0'X.I':J$.1'L.v'R.3':b$.o'B.3'L.o':x$.2'L.t'9.2':Y$.u'U.G'b.n':9$.2'b.n'5.i':Y$.l'd.X'Y.z':F$.2'Y.p'B.3':L$.v'E.0'M.l':A$.H'd.0'h.m':Q$.z'U.C'Z.u':V$.E'O.D'd.T':J$.w'0.m'R.w':l$.W'a.s'B.T':e$.K'B.V'e.t':l$.F'V.F'p.l':T$.q'R.V'T.k':F$.n'a.4'R.V':V$.G'B.D'a.5':Y$.1'd.4'1.C':c$.M'J.X'O.N':5$.U'N.R'9.y':b$.0'9.G'a.w':9$.C'a.s'9.S':b$.v'N.m'L.l':x$.2'Z.v'9.2':Z$.u'I.W'Z.3':F$.2'c.h'N.W':a$.w'9.y'L.B':N$.T'J.w'R.H':d$.o'J.0'M.l':c$.z'Q.3'U.C':M$.t'Z.E'c.p':l$.G'b.w'k.n':S$.Q'l.X'b.Z':R$.V'R.a'5.k':a$.U'1.E'd.R':d$.U'e.h'h.j':N$.E'F.T'Q.z':I$.T'W.R'J.2':N$.z'Y.U'N.m':J$.V'Q.v'8.G':d$.v'h.G'c.v':g$.G'b.v'0.2':b$.j'5.S'Z.s':d$.2'b.v'd.m':L$.i'V.2'd.h':N$.X'Y.j'l.G':c$.v'8.S'Q.z':U$.C'c.0'R.H':a$.C'N.T'J.2':M$.0'N.l'A.T':b$.G'B.X'a.p':x$.G'M.5'p.E':U$.5'1.W'W.U':V$.k'W.O'p.G':V$.N'5.0'N.n':d$.m'c.y'c.V':c$.Q'B.H'R.K':N$.0'R.a'l.W':Y$.t'1.k'Q.a':Z$.3'L.v'R.3':b$.o'B.3'L.o':x$.2'L.t'9.2':Y$.u'U.G'b.n':9$.2'b.n'5.i':Y$.l'd.X'Y.z':F$.2'Y.p'B.3':L$.v'E.0'M.l':A$.H'd.0'h.m':Q$.z'U.S'N.D':d$.T'J.w'0.m':R$.w'l.W'a.s':B$.T'e.K'B.V':e$.t'l.F'V.F':p$.l'T.q'R.V':T$.k'F.j'e.m':B$.T'T.a'x.U':b$.X'B.X'M.u':h$.V'R.x'R.0':Y$.v'h.l'a.5':9$.y'b.0'9.G':a$.w'9.C'a.s':9$.S'b.v'N.m':L$.l'x.2'Z.v':9$.2'Z.u'I.W':Z$.3'F.2'c.h':N$.W'a.w'9.y':L$.B'N.T'J.w':R$.H'd.o'J.0':M$.l'Q.z'Q.3':U$.C'M.t'Z.E':c$.p'l.G'b.w':k$.n'S.Q'l.X':b$.Z'R.V'R.a':5$.k'a.U'1.E':d$.R'J.E'c.w':t$.2'V.1'Z.E':N$.0'l.n'V.x':J$.z'Q.H'F.E':Z$.y'F.1'R.v':8$.G'd.v'h.G':c$.v'g.G'b.v':0$.2'b.j'5.S':Z$.s'd.2'b.v':d$.m'L.i'V.2':d$.h'N.X'Y.j':l$.G'c.v'8.S':Q$.z'U.C'c.0':R$.H'a.C'N.T':J$.y'M.0'N.l':A$.T'b.G'B.X':a$.p'x.G'M.5':p$.E'U.5'1.W':W$.U'V.k'W.O':p$.G'V.N'R.2':M$.x'N.k'U.x':p$.X'W.P'V.U':c$.x'Z.2'c.S':J$.H'N.6'V.E':N$.L'l.2'L.v':R$.3'b.o'B.3':L$.o'x.2'L.t':9$.2'Y.u'U.G':b$.n'9.2'b.n':5$.i'Y.l'd.X':Y$.z'F.2'Y.p':B$.3'L.v'E.0':M$.l'A.H'd.0':h$.m'Q.z'U.S':M$.D'd.T'J.j':p$.V'T.u'1.U':T$.E'h.2'R.j':R$.V'a.C'N.D':a$.X'p.H'e.f':B$.F'd.R'B.1':U$.S'N.X'N.L':V$.m'b.y'I.2':Z$.a'B.V'Q.a':R$.H'd.T'1.k':e$.2'9.y'b.0':9$.G'a.w'9.C':a$.s'9.S'b.v':N$.m'L.l'x.2':Z$.v'9.2'Z.u':I$.W'Z.3'F.2':c$.h'N.W'a.w':9$.y'L.B'N.T':J$.z'B.H'd.0':h$.m'Q.z'U.C':b$.s'V.n'R

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )