ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Đội Đặc Nhiệm TEN [9/9]
Phim Đội Đặc Nhiệm TEN  | doi dac nhiem ten
Đội Đặc Nhiệm TEN |SPECIAL AFFAIRS TEAM TEN

Phim: Đội Đặc Nhiệm TEN 
Đạo diễn:Lee Jae Gon, Nam Sang Wook
Thể loại:Phim Hàn Quốc, Phim Bộ, Phim Tâm Lý - Tình Cảm, Phim Hình Sự
Độ dài:9 Tập
Quốc gia:Hàn Quốc
Phát hành:2011
Diễn viên:Joo Sang Wook, Jo An, Kim Sang Ho, Choi Woo Sik
Nguồn:Sưu tầmGiới thiệu:
Special Affairs Team TEN là một đội điều tra hình sự chuyên điều tra về những tên tội phạm hung hãn nhất ở Hàn Quốc. Những tội phạm loại này thường có tỷ lệ bắt giữ dưới 10%. Họ đuổi theo những tên giết người khét tiếng nhất và những người thực hiện những vụ giết người hoàn hảo.


Tags : doi dac nhiem ten, đội đặc nhiệm ten, đội đặc nhiệm 10, đặc nhiệm 10, dac nhiem 10, phim doi dac nhiem 10 tap cuoi, doi dac nhiem viet sub 10,
hellophim.com, hay318.com, tin tuc hay318.com, phim hai, hellophim.com, up.hellophim.com/anc

maphim*=M0$NlkkSadVVv02bj5CZpZHdpdHduc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMUODdTJNZUUNVzLt92YuQWa2RXa3RnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJClzQ3UCOH10TP9SbvNmLklmd0l2d05yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSQ5M0NlAFRTBVSv02bj5CZpZHdpdHduc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQEODdTJX5kTHl0Lt92YuQWa2RXa3RnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJDhzQ3UCT40EV18SbvNmLklmd0l2d05yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiQ4M0NlwkREJkTv02bj5CZpZHdpdHduc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEEODdTJadUVKV0Lt92YuQWa2RXa3RnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJDdzQ3UCSTJUMU9SbvNmLklmd0l2d05yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiQ3M0NlM0NHZzMv02bj5CZpZHdpdHduc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlE0NDdTJ2UjM5A1Lt92YuQWa2RXa3RnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJDZzQ3USW1kUSM9SbvNmLklmd0l2d05yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiQ2M0NlkjTZxUUv02bj5CZpZHdpdHduc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEkNDdTJKBVWC10Lt92YuQWa2RXa3RnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJDVzQ3UCSWFzU18SbvNmLklmd0l2d05yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiQ1M0NlMVWzk1Vv02bj5CZpZHdpdHduc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEUNDdTJWVlWFJ1Lt92YuQWa2RXa3RnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJFRzQ3UiQV9kST9SbvNmLklmd0l2d05yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCR0M0NlckVSZzUv02bj5CZpZHdpdHduc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMENDdTJQN1TGZ0Lt92YuQWa2RXa3RnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJCRzQ3USWLZET38SbvNmLklmd0l2d05yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSQ0M0NlMTU5kzTv02bj5CZpZHdpdHduc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlM0MDdTJM90TIB1Lt92YuQWa2RXa3RnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJCNzQ3UiMPVTWO9SbvNmLklmd0l2d05yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSQzM0NlwkWFVkNv02bj5CZpZHdpdHduc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMkMDdTJaBDWMdzLt92YuQWa2RXa3RnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJCJzQ3UiNDRTSY9SbvNmLklmd0l2d05yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSQyM0NlU1S3s0Uv02bj5CZpZHdpdHduc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlUUMDdTJYlkMJt0Lt92YuQWa2RXa3RnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJEFzQ3UiTQVVTP9SbvNmLklmd0l2d05yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyQxM0NlAlVQdUOv02bj5CZpZHdpdHduc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIUMDdTJyY0MUV0Lt92YuQWa2RXa3RnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJBFzQ3USTUFDdqB1cElVahR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hWQwUiQzUSYxM0NlE0STFlRvhHVKF2RENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQmbF1SZ5M0NlM3Tk5mSN5GMUVjUENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQWODdTJzd2b21SUNdGc1hHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJjlzQ3Uydih1X1RDRVJTW4Q0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiY5M0Nl8GciRkYxkGOTBXNENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEWODdTJjJzN0VnbxVWUaNERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJlhzQ3USS5MTWEVET5YVe4Q0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCZ4M0NlsWZ2t0XuZHTFFUVENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMGODdTJRpGT4MnQztULFVHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJihzQ3UCMLtEekVVLJBDTlR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSY4M0NlAzdwkDbH9UOQtGbENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlU2NDdTJvR2YQplQLdWOwlHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJkdzQ3UST40ydtEHbxRGdyQ0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyY3M0NlMHOaJGUWFDMWdWbENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlI2NDdTJZ9VYkF2R1oGUCVERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJhdzQ3UybolkZzVEb08kS5R0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSZ2M0NlUlMwUXZ0Yma24GcENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQmNDdTJ4onN4hlV4QlaQ1GRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJjZzQ3UyZodTeQplQUVmVmR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiY2M0Nl0kNxcXR4R2NFF2QENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEmNDdTJrJTZxY0ZtBzduFERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJlVzQ3UybLVVQXl3MWRGWwR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCZ1M0NlkENwkFSpp1Qx9EWENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMWNDdTJ0Y2b0MDUrJXbtIDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJiVzQ3UCMl10TCd1QlJGTER0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSY1M0NlgTWCt2StoGbK9WaENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlUGNDdTJ3V1N4BFcHxWZs1CRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJkRzQ3UycS9lWOhDTaJTLBR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyY0M0NlkVYvJ2VaFHeIp3TENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoFEMlI0MlIGNDdTJFpVTPZkNRlme0oFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJhRzQ3USR1hGVLRXeEZzaRR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSZzM0NlE1aTJzZQp0aIpWOENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQ2MDdTJn12XlJ1Y2oGVx8FRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJjNzQ3USR49kVJ92XtITRRR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiYzM0NlEVUPNzM0NzQkVnNENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlE2MDdTJF52c0YzXr1iUyIHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJlJzQ3UybtpGT0k1MtF2NwQ0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCZyM0NlklZzc1VzRld2g1VENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoFEMlI0MlMmMDdTJ0Y1d3JkSKhVd2YGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJiJzQ3UyZzU0dwlDUYNDMyR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSYyM0NlUERwNEdQh1UzxERENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlUWMDdTJJhDciFXd2M0YjhGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJkFzQ3UyYuNTaxh1S2BnW1R0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyYxM0NlcWUMh1NBB1Q0xGOENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIWMDdTJz5WWBJEeVNnNC9ERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJhFzQ3USVvFHWQRTWxdXcpJTZBVVSoNlSphETC9kUGt2RtRjQ1FzTBdVTnp1TN9kcv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaCNTJk5WRtMWODdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT5cjNuVGW2ZnSUF1X5M1NVxWUWxkZ18yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoJ0MlIWODdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT0V0bqNUcuRma0FGUSdXVUVXa0UDNY9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoJ0MlEWODdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTOZlN2g0Xl1WZad0V1RFMLR0ZnNkb59yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoJ0MlMGODdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT0xUTBB3VCFGT3FEcTFncR5EZnhFTx9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoJ0MlIGODdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT5QkWwUjNjFVRJdnUj5mVFdGcCFUaE9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoJ0MlEGODdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT05mQ2EFW3FTRTJVTZFVTpN1XU5WSu9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoJ0MlM2NDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTONUTUpEa1xkWxkmcMlGbVV3ZDVUWF9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoFEMlI0MlI2NDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT0t2R2EnU1MzaUdlYzM1bNd2U0hlbH9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoJ0MlE2NDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTOtkURJmZz10Mm1WWaJzcx8UTfNmY69yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoJ0MlMmNDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT5AjWy9WZCxkNxhEVuJTMIJ2ZLhjS59yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoJ0MlImNDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT09FNyx2TyxEbI5EMzRFSEFlR3Rja28yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoJ0MlEmNDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTkh3TnpVR2hjctNVcrZTS1tmQ5h3Nx9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoJ0MlMWNDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTOdEZNZWSpFHZxR3STFXZ2M0Rx0Ua08yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoJ0MlIWNDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT090SRRzd3p3SEhkTxxWZfZFUqd3XH9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoJ0MlEWNDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT5QVLQVWc0g3d3VDVqR1QQl3VV9EdI9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoFEMlI0MlMGNDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTOlWL0Nmch1CMP1UbKxmRP5mTQpVVj9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoJ0MlIGNDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTkB3TElGSxJkbN1SSRp3QxVkexwkZK9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoJ0MlEGNDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT50EMrlzZKhmbiFjWEpURtRHWVlVd18yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoJ0MlM2MDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT0dkVmFWbFplMF10Qa92V2Z1ZKlDR49yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoJ0MlI2MDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT5kFMqdFVLZUbLNlYOhFdkN2MQ9mQo9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoJ0MlE2MDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT5ImT6BFbfNDeaRHbC9ldslHU5M0XR9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoJ0MlMmMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTk9FSUNzVpRWZQp3StRDVrlGZmFme69yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoJ0MlImMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTOFTdDhEOrVDVudXapBVO4pkQhRWU09yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoJ0MlEmMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT5U1MStGWSdUQopHeGl1XK12bRl2b28yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoJ0MlMWMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT0xGSOlmbSJjU6xkZzQVbxYnZolFO28yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoJ0MlIWMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTOdXYTlEMtVGUHhFemhTVthETwRDaa9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoJ0MlEWM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )