ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Thần Cơ Diệu Toán Lưu Bá Ôn - Long Trân Châu

Nữ Quốc Nhi - Long Chân Châu - Lưu Bá Ôn


Từ Quý Anh : Vân Đan Sa La (Nữ Vương)
Lý Yến : Vân Đan Đàn Phụng (Đại Công Chúa)
Lâm Lập Thanh : Vân Đan Đàn Hoa (Nhị Công Chúa)
Nghiêm Lập Đình : Vân Đan Đàn Tuyết (Tam Công Chúa)
Đinh Quốc Lâm : Cống Cát Châu Linh (Đại Tế Ti)
Vương Vũ Tiệp : Cống Cát Như Song
Tiểu Điềm Điềm : Lan Đài Tô Na
Giới thiệu :Cuối cùng mọi người đã tìm thấy được Phụng Vũ, nhưng lại không cách nào giải trừ được tà khí trong người Phụng Vũ. Long Phi có cảm giác rằng Bạch Vân vẫn còn sống . Trong lúc Lưu Bá Ôn đang chữa trị cho Phụng Vũ, thì Đông Phương Ngọc tìm đến nơi để đòi người . Long Phi vô cùng ngạc nhiên vì Đông Phương Ngọc đã không chết. Xưa nay chưa từng có ai bị Thiên Điều Quy Giáp tru sát mà còn sống được .

Tags :

luu ba on, long chan chau, phim.1vui.com,clip.vn,soha.vn,nu quoc nhi, hoang thanh long ho dau, luu ba on tap cuoi, luu ba on phan cuoi.


maphim*MTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9TERzOHNQZy13Umd8MjtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9YUpyWVYtSHY0aUl8MztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9SVY2S09SNGwzZ0l8NDtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9NU5XMk1EcXNwQlV8NTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9TnRYNFo4Qm9GaHd8NjtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9TzJnUmFnRW5OUk18NztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9U1hSQWJHazNna1F8ODtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9MlYtV0diODhKM3d8OTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9alp0ajFyS3ZxOWd8MTA7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PV9lc3o3TWgtWGtVfDExO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1YVGNQV0E1Nks2OHwxMjtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9MDBVbk10V3JWMEF8MTM7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PUphYzZmSFR3a3lFfDE0O2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1uSklJb09TcVNJMHwxNTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9S295QW9JYWZwYkl8MTY7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PURERElFNkN6Y3dnfDE3O2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj00d0dIUVI1cjBNSXwxODtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9MldpU1NNdG9TclF8MTk7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PXE2d25vbGp5VzM4fDIwO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1iVy1wa2dPc2xzUXwyMTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9cUg3RVl5TjN1MVV8

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )