ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Song Long Đại Đường VTV1 [Full]

Phim Song Long Đại Đường VTV1
Song Long Đại Đường VTV1

Đạo diễn: Vương Tinh
Thể loại: Phim Bộ, Phim Trung Quốc, Phim Võ Thuật
Độ dài: 38
Quốc gia: Trung Quốc
Phát hành: 2011
Diễn viên: Trần Quốc Khôn, Phương Lực Thân, Chu Ân, Ngô Khánh Triết, Trịnh Hiểu Đông
Nguồn: Sưu tầm

Giới thiệu:
Phim Song Long Đại Đường Truyện kể về hai tên ăn mày Khấu Trọng và Từ Tử Lăng lăn lộn trong giang hồ, cơ duyên xảo hợp có được bảo điển võ công Đạo gia “Trường Sinh Quyết”. Thông qua nỗ lực cùng thiên phú, đã luyện được môn tuyệt thế võ công và bị cuốn vào vòng xoáy tranh giành quyền lực của các giới, cuối cùng cả hai trở nên nổi tiếng và thoái lui ở ẩn.Bộ tiểu thuyết với khá nhiều tình tiết nên đoàn phim quyết định chia làm ba phần khác nhau để thể hiện rõ nội dung phim. "Trường Sinh Quyết" chính là phần mở đầu, ...

Tag: xem phim Tân Song Long Đại Đường, xem online Tân Song Long Đại Đường, xem phim tren vtv1, xem phim Tân Song Long Đại Đường VTV1, xem phim Tân Song Long Đại Đường tap cuoi, phim Tân Song Long Đại Đường tap dau, xem phim Tân Song Long Đại Đường,tan song long dai duong, song long dai duong

maphim*=M0$NlwWb0hmL5ATMxAjM3AzL2Y3cvETMwITLzJXZoR3byJWLm9WLul2d01yZu9Wdk1SahRWLn52bs1yZu92cv0WaoBXLtVGevcmcv5yZuFmdtlGaw9yLBNTJwRHdoJ0MlwGb1Z0Q3UCM4xWSiJ2d3knNyR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCZuVULDhzMDdTJnh1NBV0c1ZjW3cFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJChzMDdTJBZWcWJGTIhkbMlHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJBhzMDdTJV1yTOVkaYBDRwgFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJDdzMDdTJNJmVWhDN5djMuBHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJCdzMDdTJzFnURV1Yil1SE5GRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJBdzMDdTJVJUTuNTOtQnQrlGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJDZzMDdTJrtmc6hWTDdXMoBDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJCZzMDdTJZFWdH5UWCN0Vw0GRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJBZzMDdTJVJkNmJDVnFVdH1CRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJDVzMDdTJRBXZKZlcwZjW2MFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJCVzMDdTJFpVV4VXMtBjdwYDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJBVzMDdTJBFWWBx2VxlXRwVGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJDRzMDdTJ4E0V3UULqNlUmJERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJCRzMDdTJ0EGVOZWUslVaydGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJBRzMDdTJ3dVTrVlTMt2bFhFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJDNzMDdTJBZTVRhlYzhlblJGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJCNzMDdTJ4YWLTZXZqJkV1IHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJBNzMDdTJBVnTEhkR2ZUbTVGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJDJzMDdTJ4YUYORVLTZWbiJHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJCJzMDdTJzRjbjNTYV1iTThHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJBJzMDdTJJd2c49EVkRVVtkGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJDFzMDdTJRdlQjhzch1GWPdHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJCFzMDdTJVVGciRDOIV0bSNFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJBFzMDdTJNRXUjBlTS91axZDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJwMzQ3USRzczS0MlUpN1MjR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSOyM0NlMmTkJzRVZXN4NjMENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlgjMDdTJrNXbY5GZVFla0RHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ3IzQ3UCOhtUOZFDRKFUQyR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiNyM0NlcndwomZT5GUE5GbENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlUjMDdTJzF3btEXZ2ZEaJ1GRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ0IzQ3USWrFWR6JXS5xkYaR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyMyM0NlE0akpFZu1GSqlTOENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIjMDdTJR1mcmdzQzUlSPZDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJxIzQ3UCMPd3X1pndFZUaCR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCMyM0NlkUe500cPF0ayFTRENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlkTMDdTJ3RnNaZlUTR2bwkGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ4EzQ3UydmZFV2AFcWVlQRR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyNxM0NlUkVwJ2Shp2aCBFZENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlYTMDdTJNtWTE1yRwQkMvNHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ1EzQ3UyZp91YWFWcMVjQiR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCNxM0NlEEUvpmaRdkVBNDeENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMTMDdTJvZVaCxUR4p3MVZGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJyEzQ3UybyEXO2t0Rf9lW0Q0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSMxM0NlkUQ2MXMudUNCJHdENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlATMDdTJNFUcUxEbCRXd3FFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ5M0NlgDUfp1Z1J1XZFkdENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlgzQ3USVCFkdsBVTzg2djR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyNDdTJRpFMLtEZypXWR1CRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ2M0Nls2TWBlVjREWvNTYENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlUzQ3UCMW91cGZWZ1RTLJR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCNDdTJVFGOylHMXtkYhZFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJzM0NlkFNxcWOLF3Q0kFeENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIzQ3UyczVXTrNDSEBXULR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )