ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Ông Chủ Baskaran - Boss Engira Baskaran [HD]
 Ông Chủ Baskaran |Boss Engira Baskaran
Phim : Ông Chủ Baskaran - Boss Engira Baskaran (2010)
Tên gốc : Boss Engira Baskaran 
Đạo diễn: M. Rajesh
Diễn viên: Arya, Nayanthara, Santhanam
Thể loại: Hài Hước
Quốc gia: Ấn Độ
Thời lượng: 145 phút
Năm sản xuất: 2010


Giới thiệu :
The story is simple. Baskaran aka Boss Arya is an unemployed youth without a care in the world whose elder brother Saravanan Subbu is a vet still unmarried at 45. The doting family consisting or amma and a sister is completed when a bride enters the home as Saravanan falls in love. In the meanwhile Boss finds that the girl he has fallen for, Chandrika Nayan is the sister of his new anni. Nallathambi Santhanam is his one and only best friend who runs a hair saloon and helps the hero in everything from passing arrears to wooing his girl. This happy state of affairs continues till the day Boss asks for Chandrika's hand in marriage, a move strongly opposed by her father Chitra Laxman and also the anni since the hero is unemployed and has not even a college degree. What brings about a change in him and what he does to win his girl in marriage forms the last half of the film
maphim*MTtodHRwczovL3BpY2FzYXdlYi5nb29nbGUuY29tL2xoL3Bob3RvL29SMk1uVTJWVEQ4S3d3SlFqZVZXVE5NVGpOWkVUWW15UEp5MGxpaXBGbTA/ZmVhdD1kaXJlY3RsaW5rfDI7aHR0cHM6Ly9waWNhc2F3ZWIuZ29vZ2xlLmNvbS9saC9waG90by9PcjRiOGo3bk04d0Y4U1UxQW9JNF9OTVRqTlpFVFlteVBKeTBsaWlwRm0wP2ZlYXQ9ZGlyZWN0bGlua3wzO2h0dHBzOi8vcGljYXNhd2ViLmdvb2dsZS5jb20vbGgvcGhvdG8vNVlwZW5vQXdYLUw3NTNyOEZTTlZIdE1Uak5aRVRZbXlQSnkwbGlpcEZtMD9mZWF0PWRpcmVjdGxpbmt8NDtodHRwczovL3BpY2FzYXdlYi5nb29nbGUuY29tL2xoL3Bob3RvL1hsVzd1WTFPYWlfV0NUdEdrVGE1MzlNVGpOWkVUWW15UEp5MGxpaXBGbTA/ZmVhdD1kaXJlY3RsaW5rfDU7aHR0cHM6Ly9waWNhc2F3ZWIuZ29vZ2xlLmNvbS9saC9waG90by8zeGhlbEUzcWxtR0I3b1h4eTY3b3g5TVRqTlpFVFlteVBKeTBsaWlwRm0wP2ZlYXQ9ZGlyZWN0bGlua3w2O2h0dHBzOi8vcGljYXNhd2ViLmdvb2dsZS5jb20vbGgvcGhvdG8vWEpYS0VTRURYR2dRVWlIV1doNEpHOU1Uak5aRVRZbXlQSnkwbGlpcEZtMD9mZWF0PWRpcmVjdGxpbmt8NztodHRwczovL3BpY2FzYXdlYi5nb29nbGUuY29tL2xoL3Bob3RvL0dDdlo3aDhmRGZFaWhYaXZqakhMVXRNVGpOWkVUWW15UEp5MGxpaXBGbTA/ZmVhdD1kaXJlY3RsaW5rfDg7aHR0cHM6Ly9waWNhc2F3ZWIuZ29vZ2xlLmNvbS9saC9waG90by9LSmNBYnRUcVM0c3BrWVNvM1FnY0d0TVRqTlpFVFlteVBKeTBsaWlwRm0wP2ZlYXQ9ZGlyZWN0bGlua3xGdWxsO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vcC8yOTU4REI4NUI4MEU2NDM0fDE7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PVk3V0libWk3cnRnfDI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PTFvcXBwTXVIcUtBfDM7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PXlEaG1mOGZhT1NrfDQ7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PWF1bXJYZW9hWVlJfDU7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PTNYaEEwYXRmY0xVfDY7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PUMzR1BMbWRMVnlFfDc7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PVRPNUVqZnBacUlJfDg7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PVRaeDB0MU9ZRGVjfDk7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PThITTAzYUh3MnNJfDEwO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1RSnhuRGZxQ0lMWXwxMTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9RUlNNHRsXzJDOTh8

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )