ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Danh y vượt thời gian - Time Slip Dr. Jin [21/24]

Phim Time Slip Dr. Jin
Chi tiết
    Danh y vượt thời gian tâp 21
   [MBC K-Drama] Time Slip Dr. Jin (2012)
    Title: 닥터 진 / Dr. Jin
    Also known as: 타임슬립 닥터 진 / Time Slip Dr. Jin
    Genre: Period, medical
    Episodes: TBA
    Broadcast network: MBC
    Broadcast period: 2012-May-26 to TBA
    Air time: Saturday & Sunday 21:50 (Replacing Feast of The God)

Nội dung:

Jin Hyuk là một nhà giải phẫu thần kinh thiên tài, có thái độ khá lạnh lùng và nghiêm túc khi làm việc với đối tác bởi anh theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo. Vì một sức mạnh thần kỳ nào đó, Jin Hyuk thấy mình đã bị di chuyển ngược về 150 năm. Anh bắt đầu với việc điều trị bệnh cho những con người nơi đây, nhưng vì thiếu thốn những dụng cụ cần thiết cùng những kiến thức y học thô sơ ở thời kỳ này, buộc anh phải tìm kiếm những phương pháp mới để giúp đỡ các bệnh nhân. Bởi những thách thức mà anh phải vượt qua, cuối cùng thì Jin Hyuk cũng trở thành một bác sĩ đích thực.

Diễn viên

    Song Seung Hun as Jin Hyuk
    Park Min Young as Yoo Mi Na / Hong Young Rae
    Kim Jaejoong as Kim Kyung Tak
    Lee Bum Soo as Lee Ha Eung
    Lee So Yeon as Choon Hong
    Jin Yi Han as Hong Young Hwi
    Kim Eung Soo as Kim Byung Hee
    Jung Eun Pyo as Heo Gwang
    Kim Myung Soo as Kim Dae Gyun
    Lee Won Jong as Joo Pal
    Kim Il Woo
    Kim Hye Ok
    Kim Byung Choon
    Kim Kwang Sik

Thông tin sản xuất

    Producer:
    Đạo diễn: Han Hee
    Kịch bản: Han Ji Hoon (한지훈), Jun Hyun Jin

[MBC K-Drama] Time Slip Dr. Jin (2012)

[MBC K-Drama] Time Slip Dr. Jin (2012)

[MBC K-Drama] Time Slip Dr. Jin (2012)

[MBC K-Drama] Time Slip Dr. Jin (2012)maphim*DdT$Jz1GbpZGdy9Gaz91MwATLxIDcl1CZz1ibppWLyRWLwlGbz1SZtlGdfVXbm52c49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMUMyM0NlMXbslmZ0J3boN3XyADMtEjMwVWLkNXLulmatIHZtAXasNXLl1Wa09FctZmbzh3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiQxIzQ3UyctxWamRncvh2cfFDMw0SMyAXZtQ2ct4Waq1ick1Ccpx2ctUWbpR3Xt1mZuNHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJBFjMDdTJz1GbpZGdy9Gaz91MwATLwITek91boVTazh3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyQwIzQ3UyctxWamRncvh2cfJDMw0CMykHZfpGa1k2c49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIEMyM0NlMXbslmZ0J3boN3XxADMtAjM5R2XohWNpNHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJBBjMDdTJz1GbpZGdy9Gaz91MwATL5ETek9FO0RGazh3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyQ5EzQ3UyctxWamRncvh2cfJDMw0SOxkHZfVDdkh2c49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIUOxM0NlMXbslmZ0J3boN3XxADMtkTM5R2XxQHZoNHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJBlTMDdTJz1GbpZGdy9Gaz9lMwATL4ETek9Fd3F2Yzh3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyQ4EzQ3UyctxWamRncvh2cfNDMw0COxkHZfh3dhN2c49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIEOxM0NlMXbslmZ0J3boN3XxADMtgTM5R2XvdXYjNHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJBhTMDdTJz1GbpZGdy9Gaz91MwATL3ETek9VMxpmYzh3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyQ3EzQ3UyctxWamRncvh2cfJDMw0yNxkHZfVHcqJ2c49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlI0NxM0NlMXbslmZ0J3boN3XxADMtcTM5R2XwBnaiNHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJBdTMDdTJz1GbpZGdy9Gaz9VNwATL2EDcl1Sek9VNupnNzh3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSR2EzQ3UyctxWamRncvh2cfRDMw0iNxAXZtkHZfpXb6Zzc49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQkNxM0NlMXbslmZ0J3boN3XzADMtYTMwVWL5R2Xw1me2MHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJDZTMDdTJz1GbpZGdy9Gaz9lMwATL2EDcl1Sek9FZtpnNzh3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiQ2EzQ3UyctxWamRncvh2cfhGc4FDMw0iNxAXZtkHZfljb6Zzc49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEkNxM0NlMXbslmZ0J3boN3X1ADMtUTMwVWL5R2XlNXZ2MHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJFVTMDdTJz1GbpZGdy9Gaz9FNwATL1EDcl1Sek9FeyVmNzh3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCR1EzQ3UyctxWamRncvh2cfNDMw0SNxAXZtkHZfNnclZzc49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMUNxM0NlMXbslmZ0J3boN3XyADMtUTMwVWL5R2XuJXZ2MHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJCVTMDdTJz1GbpZGdy9Gaz9FawhXMwATL1EDcl1yYw9lbzVmNzh3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSQ1EzQ3UyctxWamRncvh2cfVDMw0CNxAXZtkHZfRHd0Izc49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlUENxM0NlMXbslmZ0J3boN3X0ADMtQTMwVWL5R2X0UHNyMHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJERTMDdTJz1GbpZGdy9Gaz91MwATL0EDcl1Sek9Vb0RjMzh3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyQ0EzQ3UyctxWamRncvh2cfJDMw0CNxAXZtkHZfVGd0Izc49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIENxM0NlMXbslmZ0J3boN3X0EjbppWLt92YtQXaoR2br1yd3d3XrZmaxMHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJCRTMDdTJz1GbpZGdy9Gaz9FNx4Waq1yZy9WLh1WYyRmcr1yd3d3XsZmaxMHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJBRTMDdTJz1GbpZGdy9Gaz9FawhXMwATL0EDcl1Sek9VO1RjMzh3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSQ0EzQ3UyctxWamRncvh2cfNDMw0yMxAXZtQ2ct4Waq1ick1Ccpx2ctUWbpR3X2Q3YxMHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJDNTMDdTJz1GbpZGdy9Gaz9lMwATLzEDcl1CZz1ibppWLyRWLwlGbz1SZtlGdfBDdjFzc49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlI0MxM0NlMXbslmZ0J3boN3XxADMtMTMwVWLkNXLulmatIHZtAXasNXLl1Wa09FezNWMzh3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSQzEzQ3UyctxWamRncvh2cfVDMw0iMxAXZtQ2ct4Waq1ick1Ccpx2ctUWbpR3X6BDd3JHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJFJTMDdTJz1GbpZGdy9Gaz9FNwATLyEDcl1CZz1ibppWLyRWLwlGbz1SZtlGdflTM0dnc49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQkMxM0NlMXbslmZ0J3boN3XzADMtITMwVWLkNXLulmatIHZtAXasNXLl1Wa09lawQ3dyh3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyQyEzQ3UyctxWamRncvh2cfJDMw0iMxAXZtQ2ct4Waq1ick1Ccpx2ctUWbpR3X2ADd3JHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJCJTMDdTJz1GbpZGdy9Gaz9VMwATLyEDcl1CZz1ibppWLyRWLwlGbz1SZtlGdfVnezdnc49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEkMxM0NlMXbslmZ0J3boN3X1ADMtETMwVWLkNXLulmatIHZtAXasNXLl1Wa09Vbwkndyh3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSRxEzQ3UyctxWamRncvh2cfRDMw0SMxAXZtQ2ct4Waq1ick1Ccpx2ctUWbpR3XnBTe2JHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJEFTMDdTJz1GbpZGdy9Gaz91MwATLxEDcl1CZz1ibppWLyRWLwlGbz1SZtlGdfFGM5Znc49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMUMxM0NlMXbslmZ0J3boN3XyADMtETMwVWLkNXLulmatIHZtAXasNXLl1Wa091Nwkndyh3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiQxEzQ3UyctxWamRncvh2cfFDMw0SMxAXZtQ2ct4Waq1ick1Ccpx2ctUWbpR3XxATe2JHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJBFTMDdTJz1GbpZGdy9Gaz9VNwATLwEDcl1CZz1ibppWLyRWLwlGbz1SZtlGdflHc6Fnc49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlUEMxM0NlMXbslmZ0J3boN3X0ADMtATMwVWLkNXLulmatIHZtAXasNXLl1Wa09lcwpXcyh3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCRwEzQ3UyctxWamRncvh2cfNDMw0CMxAXZtQ2ct4Waq1ick1Ccpx2ctUWbpR3XrBnexJHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJDBTMDdTJz1GbpZGdy9Gaz9lMwATLwEDcl1CZz1ibppWLyRWLwlGbz1SZtlGdfJGc6Fnc49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIEMxM0NlMXbslmZ0J3boN3XxADMtATMwVWLkNXLulmatIHZtAXasNXLl1Wa091MwpXcyh3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSQwEzQ3UyctxWamRncvh2cfVDMw0SOwAXZtQ2ct4Waq1ick1Ccpx2ctUWbpR3XtdWYxJHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJFlzQ3UyctxWamRncvh2cfRDMw0SOwAXZtQ2ct4Waq1ick1Ccpx2ctUWbpR3XodWYxJHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJElzQ3UyctxWamRncvh2cfNDMw0SOwAXZtQ2ct4Waq1ick1Ccpx2ctUWbpR3XkdWYxJHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJDlzQ3UyctxWamRncvh2cfJDMw0SOwAXZtQ2ct4Waq1ick1Ccpx2ctUWbpR3X4cWYxJHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJClzQ3UyctxWamRncvh2cfFDMw0SOwAXZtQ2ct4Waq1ick1Ccpx2ctUWbpR3XxcWYxJHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJBlzQ3UyctxWamRncvh2cfVDMw0COwAXZtoGZzR3Xt52asJHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJFhzQ3UyctxWamRncvh2cfRDMw0COwAXZtoGZzR3Xk52asJHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJEhzQ3UyctxWamRncvh2cfNDMw0COwAXZtoGZzR3X042asJHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJDhzQ3UyctxWamRncvh2cfJDMw0COwAXZtoGZzR3X212asJHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJChzQ3UyctxWamRncvh2cfFDMw0COwAXZtoGZzR3X1I3asJHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJBhzQ3UyctxWamRncvh2cfVDMw0yNwAXZtQ2ct4Waq1ick1Ccpx2ctUWbpR3XtZmerJHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJFdzQ3UyctxWamRncvh2cfRDMw0yNwAXZtQ2ct4Waq1ick1Ccpx2ctUWbpR3XnZmerJHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJEdzQ3UyctxWamRncvh2cfNDMw0yNwAXZtQ2ct4Waq1ick1Ccpx2ctUWbpR3X2YmerJHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJDdzQ3UyctxWamRncvh2cfJDMw0yNwAXZtQ2ct4Waq1ick1Ccpx2ctUWbpR3X5VmerJHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJCdzQ3UyctxWamRncvh2cfFDMw0yNwAXZtQ2ct4Waq1ick1Ccpx2ctUWbpR3X0VmerJHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJBdzQ3UyctxWamRncvh2cfVDMw0iNwAXZtQ2ct4Waq1ick1Ccpx2ctUWbpR3Xh12anJHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJFZzQ3UyctxWamRncvh2cfRDMw0iNwAXZtQ2ct4Waq1ick1Ccpx2ctUWbpR3Xw02anJHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJEZzQ3UyctxWamRncvh2cfNDMw0iNwAXZtQ2ct4Waq1ick1Ccpx2ctUWbpR3Xzx2anJHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJDZzQ3UyctxWamRncvh2cfJDMw0iNwAXZtQ2ct4Waq1ick1Ccpx2ctUWbpR3Xvx2anJHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJCZzQ3UyctxWamRncvh2cfFDMw0iNwAXZtQ2ct4Waq1ick1Ccpx2ctUWbpR3Xox2anJHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJBZzQ3UyctxWamRncvh2cfVDMw0SNwAXZtQ2ct4Waq1ick1Ccpx2ctUWbpR3X18GemJHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJFVzQ3UyctxWamRncvh2cfRDMw0SNwAXZtQ2ct4Waq1ick1Ccpx2ctUWbpR3Xx8GemJHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJEVzQ3UyctxWamRncvh2cfNDMw0SNwAXZtQ2ct4Waq1ick1Ccpx2ctUWbpR3X15GemJHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJDVzQ3UyctxWamRncvh2cfJDMw0SNwAXZtQ2ct4Waq1ick1Ccpx2ctUWbpR3Xr5GemJHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJCVzQ3UyctxWamRncvh2cfFDMw0SNwAXZtQ2ct4Waq1ick1Ccpx2ctUWbpR3Xl5GemJHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJBVzQ3UyctxWamRncvh2cfVDMw0CNwAXZtQ2ct4Waq1ick1Ccpx2ctUWbpR3X3QnehJHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJFRzQ3UyctxWamRncvh2cfRDMw0CNwAXZtQ2ct4Waq1ick1Ccpx2ctUWbpR3XwQnehJHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJERzQ3UyctxWamRncvh2cfNDMw0CNwAXZtQ2ct4Waq1ick1Ccpx2ctUWbpR3X0NnehJHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJDRzQ3UyctxWamRncvh2cfJDMw0CNwAXZtQ2ct4Waq1ick1Ccpx2ctUWbpR3XiNnehJHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJCRzQ3UyctxWamRncvh2cfFDMw0CNwAXZtQ2ct4Waq1ick1Ccpx2ctUWbpR3XxMnehJHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJBRzQ3UyctxWamRncvh2cfVDMw0yMwAXZqR2XwADZhJHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJFNzQ3UyctxWamRncvh2cfRDMw0yMwAXZqR2X2p3YhJHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJENzQ3UyctxWamRncvh2cfNDMw0yMwAXZqR2X0p3YhJHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJDNzQ3UyctxWamRncvh2cfJDMw0yMwAXZqR2Xup3YhJHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJCNzQ3UyctxWamRncvh2cfFDMw0yMwAXZqR2Xqp3YhJHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJBNzQ3UyctxWamRncvh2cfVDMw0iMwUWLulmatIHZtAXasNXLl1Wa09lc4UXNyh3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSRyM0NlMXbslmZ0J3boN3X0ADMtIDMl1ibppWLyRWLwlGbz1SZtlGdftGO1Vjc49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQkMDdTJz1GbpZGdy9Gaz91MwATLyATZt4Waq1ick1Ccpx2ctUWbpR3XihTd1IHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJDJzQ3UyctxWamRncvh2cfJDMw0iMwUWLulmatIHZtAXasNXLl1Wa09lN4UXNyh3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiQyM0NlMXbslmZ0J3boN3XxADMtIDMl1ibppWLyRWLwlGbz1SZtlGdfJTO1Vjc49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEkMDdTJz1GbpZGdy9Gaz9VNwATLxADcl1CZz1ibppWLyRWLwlGbz1SZtlGdfJGZhVjc49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlUUMDdTJz1GbpZGdy9Gaz9FNwATLxADcl1CZz1ibppWLyRWLwlGbz1SZtlGdfR2YhVjc49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQUMDdTJz1GbpZGdy9Gaz91MwATLxADcl1CZz1ibppWLyRWLwlGbz1SZtlGdfNzYhVjc49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMUMDdTJz1GbpZGdy9Gaz9lMwATLxADcl1CZz1ibppWLyRWLwlGbz1SZtlGdfhnYhVjc49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIUMDdTJz1GbpZGdy9Gaz9VMwATLxADcl1CZz1ibppWLyRWLwlGbz1SZtlGdfpGZhVjc49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEUMDdTJ0lGZl9yaVVWcsREV2YERNNFbq1kcO9kRhZETtsmM5IEMvQ2LlxWam9SbvNmLlx2Zv92ZuM3YvR2LvE0MlMHc0RHaCNTJFhzQ3UCdpRWZvEFRiJDdX1kQkpnYahGbVJnTPZUYGxULrJTOCBzLk9SZslmZv02bj5SZsd2bvdmLzN2bk9yLBNTJzBHd0hmQzUCR4M0NlQXakV2LRpWTCJ1aVFnSUFlRKpnTy50TGFmRM1yaykjQw8CZvUGbpZ2Lt92YuUGbn92bn5ycj9GZv8SQzUycwRHdoJ0MlMEODdTJ0lGZl9COt10bxMVTYh3aU5kUzEmcO9kRhZETtsmM5IEMvQ2LlxWam9SbvNmLlx2Zv92ZuM3YvR2LvE0MlMHc0RHaCNTJChzQ3USMENTJpxGcGNTJ0lGZl9SVWVGRKd0TNRHMUdkSV9kcO9kRhZETtsmM5IEMvQ2LlxWam9SbvNmLlx2Zv92ZuM3YvR2LvE0MlMHc0RHaCNTJBhzQ3UCdpRWZvs2aSRXRIF2dRBDWalzVTJnTPZUYGxULrJTOCBzLk9SZslmZv02bj5SZsd2bvdmLzN2bk9yLBNTJzBHd0hmQzUSR3M0NlQXakV2LzJTTMBnbkpWOF5kNGZlTy50TGFmRM1yaykjQw8CZvUGbpZ2Lt92YuUGbn92bn5ycj9GZv8SQzUycwRHdoJ0MlQ0NDdTJ0lGZl9SRw40c5cEVwEFSPhlTV5kcO9kRhZETtsmM5IEMvQ2LlxWam9SbvNmLlx2Zv92ZuM3YvR2LvE0MlMHc0RHaCNTJDdzQ3UCdpRWZvcmaWJkTXR2axADV6FkeNJnTPZUYGxULrJTOCBzLk9SZslmZv02bj5SZsd2bvdmLzN2bk9yLBNTJzBHd0hmQzUiQ3M0NlEDRzUSasBnRzUCdpRWZvATVhRnUHZlSKxWYI5kVWJnTPZUYGxULrJTOCBzLk9SZslmZv02bj5SZsd2bvdmLzN2bk9yLBNTJzBHd0hmQzUSQ3M0NlQXakV2LFZVYOxmeSNkU6ZVN3VUTfRGUsp1ctRjMrFjQw8CZvUGbpZ2Lt92YuUGbn92bn5ycj9GZv8SQzUycwRHdoJ0MlUkNDdTJ0lGZl9SRVpVMVdVZVBHWONjUYR2XkBFbaNXb0IzaxIEMvQ2LlxWam9SbvNmLlx2Zv92ZuM3YvR2LvE0MlMHc0RHaCNTJEZzQ3UCdpRWZvEFRhRTQUNFbkJTThpkbX9FZQxmWz1GNysWMCBzLk9SZslmZv02bj5SZsd2bvdmLzN2bk9yLBNTJzBHd0hmQzUyQ2M0NlQXakV2LwAjVG5kMVhXTq1keah0UfRGUsp1ctRjMrFjQw8CZvUGbpZ2Lt92YuUGbn92bn5ycj9GZv8SQzUycwRHdoJ0MlIkNDdTJxQ0MlkGbwZ0MlQXakV2LVVVYVZEWjZFcxEVYwhEVfRGUsp1ctRjMrFjQw8CZvUGbpZ2Lt92YuUGbn92bn5ycj9GZv8SQzUycwRHdoJ0MlEkNDdTJ0lGZl9STY5ETkR1YzAnbSpFbUF1XkBFbaNXb0IzaxIEMvQ2LlxWam9SbvNmLlx2Zv92ZuM3YvR2LvE0MlMHc0RHaCNTJFVzQ3UCdpRWZvUEbhFFbE50bwNTWpJlbZ9FZQxmWz1GNysWMCBzLk9SZslmZv02bj5SZsd2bvdmLzN2bk9yLBNTJzBHd0hmQzUCR1M0NlQXakV2LFZlWw5EWOZnSxgFeJxWYfRGUsp1ctRjMrFjQw8CZvUGbpZ2Lt92YuUGbn92bn5ycj9GZv8SQzUycwRHdoJ0MlMUNDdTJ0lGZl9SVGNWRG5WT6NGMaNlSzM1XkBFbaNXb0IzaxIEMvQ2LlxWam9SbvNmLlx2Zv92ZuM3YvR2LvE0MlMHc0RHaCNTJCVzQ3USMENTJpxGcGNTJ0lGZl9SRWpVVSFTUmxWVWdVOwU1XkBFbaNXb0IzaxIEMvQ2LlxWam9SbvNmLlx2Zv92ZuM3YvR2LvE0MlMHc0RHaCNTJBVzQ3UCdpRWZvEkeO1mUUN2RGBTVqRGVXllNwtkN6pGOQRFNCBzLk9SZslmZv02bj5SZsd2bvdmLzN2bk9yLBNTJzBHd0hmQzUSR0M0NlQXakV2LFFjUKJVVMxGbGNmaGdFTZZDcLZjeqhDUURjQw8CZvUGbpZ2Lt92YuUGbn92bn5ycj9GZv8SQzUycwRHdoJ0MlQENDdTJ0lGZl9yaxolcKVVU6hjViVFZqFVW2A3S2ona4AFV0IEMvQ2LlxWam9SbvNmLlx2Zv92ZuM3YvR2LvE0MlMHc0RHaCNTJDRzQ3UCdpRWZv0EWZhnWupVTaJDVOVDMVllNwtkN6pGOQRFNCBzLk9SZslmZv02bj5SZsd2bvdmLzN2bk9yLBNTJzBHd0hmQzUiQ0M0NlQXakV2L4cVU4RmRUVzYsN1TwZ1TZZDcLZjeqhDUURjQw8CZvUGbpZ2Lt92YuUGbn92bn5ycj9GZv8SQzUycwRHdoJ0MlEENDdTJxQ0MlkGbwZ0MlQXakV2Lj12YLhmaTFWOHVmekpmUZZDcLZjeqhDUURjQw8CZvUGbpZ2Lt92YuUGbn92bn5ycj9GZv8SQzUycwRHdoJ0MlMzQ3UCdpRWZvcmaNpWM51UN3dUTEh2RP91YlNXSRF2VKlUNCBzLk9SZslmZv02bj5SZsd2bvdmLzN2bk9yLBNTJzBHd0hmQzUSRyM0NlQXakV2Lrx2UVpERadnTzI1dVhlVfNWZzlUUhdlSJVjQw8CZvUGbpZ2Lt92YuUGbn92bn5ycj9GZv8SQzUycwRHdoJ0MlQkMDdTJ0lGZl9yYtJ2dJVVV31kbWJHaFV1XjV2cJFVYXpUS1IEMvQ2LlxWam9SbvNmLlx2Zv92ZuM3YvR2LvE0MlMHc0RHaCNTJDJzQ3UCdpRWZvEkeR5GcXZ1ROBDV5VVbh91YlNXSRF2VKlUNCBzLk9SZslmZv02bj5SZsd2bvdmLzN2bk9yLBNTJzBHd0hmQzUiQyM0NlQXakV2LVxWWJhGRkRnSxo1VsVkVfNWZzlUUhdlSJVjQw8CZvUGbpZ2Lt92YuUGbn92bn5ycj9GZv8SQzUycwRHdoJ0MlEkMDdTJ0lGZl9SRwEWWWhkUzI0MY5EcsJ1XjV2cJFVYXpUS1IEMvQ2LlxWam9SbvNmLlx2Zv92ZuM3YvR2LvE0MlMHc0RHaCNTJFFzQ3UCdpRWZvEEVaJDcI1EMnhUTygDMO91YlNXSRF2VKlUNCBzLk9SZslmZv02bj5SZsd2bvdmLzN2bk9yLBNTJzBHd0hmQzUCRxM0NlQXakV2LrtmW0YEMSRkTsZ1c0tWYfNWZzlUUhdlSJVjQw8CZvUGbpZ2Lt92YuUGbn92bn5ycj9GZv8SQzUycwRHdoJ0MlMUMDdTJ0lGZl9SVxMVewU0VZJESUpEbFZ1XjV2cJFVYXpUS1IEMvQ2LlxWam9SbvNmLlx2Zv92ZuM3YvR2LvE0MlMHc0RHaCNTJCFzQ3USMENTJpxGcGNTJ0lGZl9SVrNFeRVkU0QGMhBlSYR2XjV2cJFVYXpUS1IEMvQ2LlxWam9SbvNmLlx2Zv92ZuM3YvR2LvE0MlMHc0RHaCNTJBFzQ3UyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVN5UOaFHbzQTN5gUaTZWO2FlctYkdk12LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJDFjMDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kTURWV0lnZtNjetYjaZF2XxETTxVFcv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlIUMyM0NlsmbpxGdjVmcpRGRzUCdhVmZGNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTkNFMUJzcmBjYkJ1c2kEStdFO3RTTF9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSQxIzQ3UyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRXVHR0QzIDdwVHMMR2VhljYpdlb4k3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJDBjMDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kTXpnUPV3RoJURX1Sc50iTJNDbhd0Xv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlIEMyM0NlsmbpxGdjVmcpRGRzUCdhVmZGNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT5UFSGZVatclW11CZjZWQwNVUlJHa08yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSQwIzQ3UyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRHWWV2TOBVcGdGd4JncMl0ctcTbZh3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJDlTMDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kTW1WOvV2UMpXRKdEZNRjU1FTNflnVv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlIUOxM0NlsmbpxGdjVmcpRGRzUCdhVmZGNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTkx0alZVctBXQ3MkMSV0NBxUO492SM9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSQ5EzQ3UyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRXMNxWe2c2NT5WRvZkS6hnT2c2V5gzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJDNTMDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kTJVEcix0TqZkYMhnMsV3aoREbqhXbv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlI0MxM0NlsmbpxGdjVmcpRGRzUCdhVmZGNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTkVDW4sGMStUYSZnZGFGRsRWTlpkQy8yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSQzEzQ3UyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNR3VTJ0YT9FW250NHhHRzMmYJt0bWRzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJCJTMDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kTPljcJp0akZnVy4EahF3S5ATQ0h3Zv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlEkMxM0NlsmbpxGdjVmcpRGRzUCdhVmZGNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT0lWRr9EMCJjMm5WUNBzMQd3dIhHeJ9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSRxEzQ3UyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVN50XCFVVQZVVsVnT5Z2Tx0SdBN2RVJ1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJEFTMDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1Ed5A3N1k2MoZFUFpVbzFzXvBXMop1Tv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlMUMxM0NlsmbpxGdjVmcpRGRzUCdhVmZGNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTkdDdz9GerpGT31GRnBDOx00QV1kY49yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUiQxEzQ3UyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNR3MyQkd6p1dhlUeYdHOmZ1RFRzaxU3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJBFTMDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EdYFzN5w2Y1ljSmZUL1cHTUFDThpXTv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlUEODdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZnRUQaVDOvlVOwkzMwEzcp9GetV2Sv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlQEODdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1UOKNmej1kY50kMaFkUiljQI9lekNjdv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlMEODdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZtgWOSlTZtkXcNhzNVdXaPdmVsFERv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlIEODdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kTqpVRGN2N5l2TTdHTqhzblp3bBVFOv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlEEODdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZN9lMNZlSyoVZEFWbI1WQ0tmYM5kRv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlU0NDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1UOkhjcyEkautEO2pXWChUcwMVe3wGZv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlQ0NDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kT09lYfFXYtMFUFd1dfRke4QncXJTNv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlM0NDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1Ed1UXaBZVbFh1dr1SVKFXSJdUZSF2Vv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlI0NDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kTEx0YhtkZx9GcQpmR2ZkY6FVMVBzYv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlE0NDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZoREbwxGOrNUR1IXVJlGejVENDlnTv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlUkNDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1Ed6REVIR0N3VFTqJFemN0c090M0MVZv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlQkNDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EduFmaUBjdOZEVrR3bzYVTj5kS2ETQv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlMkNDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kT4djUE92M0cTN6l0RL1kV5k0btpWRv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlIkNDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1UOyYXTt40NmZ2aqFUS4FFW3ZHeatESv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlEkNDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1UOl9Vd2A1TZlVer5UeYhWR2onSBVEbv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlUUNDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1UO0FVSH5mbINkcipXaJNGcqFHRKN0av8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlQUNDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kT2dWNWx0XQRXbwEmRCJDc1ZmSVRVMv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlMUNDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kTwpXQys2bFlmcygXSTdGeiBjdUp2Sv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlIUNDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1UOmZ2ZtJEeUdXcolzS5oGTRBXQnZGUv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlEUNDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kToNlNvVWYWJXMSRjcuVHZa1WeLN2Yv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlUENDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kT3IkMStEcRpnYQlXdT1meSlEdmJ1Yv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlQENDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1UOZFzd51iWuxWNfxkbKV3c4o1QpFzQv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlMENDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kTxp2NxhHbXdGV4kUSfhUYvlme1gkWv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlIENDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZwBXLQdnRDVnaPxEVxEVc6ZTQzdFav8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlEENDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1UONlldtZXUxVVOB50VKZ3byR2VyM1Sv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlU0MDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EdP1SS6RXV0IkeSJGMChEaKZTMqhHNv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlQ0MDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kTrp2bUd0MO5Wa0NmZOVUaSJ1Sy4GTv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlM0MDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EduNEZw12b5NmYXdWLZdmQTVDMlVDTv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlI0MDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1UOFZ2Mup1U3wGSwJFTZV1ayV3MjBzRv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlE0MDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kTqZnYtQ3colEeOhXLMlnQLR0VtsWUv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlUkMDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kTtU0cUhTe18Ga51UcKhGVrF2NV9UOv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlQkMDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kTmZ1QZtEWsR3NhdGdzQmMIJmd2F1Vv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlMkMDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZNdUWzRTbhpUZWhlRChWbMRTeMpkev8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlIkMDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kTMBFS0x0T3NHVnJlZUhGSEp1btwmSv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlEkMDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kTzlkcXVFcT1SUUhlRtIEVk50Qxckbv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlUUMDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1Ed4ckdvBVU5IHZsNDZLNkd1lFbIFzZv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlQUMDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kT2hVUXp2YFRGM0glYIVlZhJTLf9FSv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlMUMDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kTldzS5VkWLd0bolHSMhWSHZlYYRnev8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlIUMDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EdshXN1kTUFdWe30mSu52QwlWevBVSv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlEUMDdTJZRTSDBzLt92YuQWa2RXa3RnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJDhTMDdTJUtERa10Lt92YuQWa2RXa3RnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJChTMDdTJFlFSKR0Lt92YuQWa2RXa3RnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJBhTMDdTJBhUS2I0Lt92YuQWa2RXa3RnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJDdTMDdTJOFlRUh1Lt92YuQWa2RXa3RnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJCdTMDdTJ0k0NYR1Lt92YuQWa2RXa3RnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJBdTMDdTJ4gVSGF0Lt92YuQWa2RXa3RnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJDRTMDdTJadFMFZzLt92YuQWa2RXa3RnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJCRTMDdTJZFVTzs0Lt92YuQWa2RXa3RnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJBRTMDdTJwY0RNF0Lt92YuQWa2RXa3RnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJDNTMDdTJaxkQRlzLt92YuQWa2RXa3RnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJCNTMDdTJRZkSZRzLt92YuQWa2RXa3RnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJBNTMDdTJLJVRzg0Lt92YuQWa2RXa3RnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJFJTMDdTJ0g0M4I0Lt92YuQWa2RXa3RnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJEJTMDdTJaZFMPB1Lt92YuQWa2RXa3RnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJDJTMDdTJ2EURJF0Lt92YuQWa2RXa3RnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJCJTMDdTJTB1UEB1Lt92YuQWa2RXa3RnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJBJTMDdTJ1MFSLV0Lt92YuQWa2RXa3RnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJFFTMDdTJYlFRQx0Lt92YuQWa2RXa3RnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJEFTMDdTJLBlUwA1Lt92YuQWa2RXa3RnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJDFTMDdTJDRlV2I0Lt92YuQWa2RXa3RnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJCFTMDdTJXFkRZZ0Lt92YuQWa2RXa3RnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJBFTMDdTJFpFURB1Lt92YuQWa2RXa3RnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJFBTMDdTJSdjVWNzLt92YuQWa2RXa3RnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJEBTMDdTJ4cDNMx0Lt92YuQWa2RXa3RnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJDBTMDdTJ2IkVYl0Lt92YuQWa2RXa3RnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJCBTMDdTJGpkMWB1Lt92YuQWa2RXa3RnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJBBTMDdTJBFjV1k1Lt92YuQWa2RXa3RnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJFlzQ3USNDVVVX9SbvNmLklmd0l2d05yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCR5M0NlU1VNBlTv02bj5CZpZHdpdHduc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMUODdTJzQFUzk0Lt92YuQWa2RXa3RnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJClzQ3USSLRDTZ9SbvNmLklmd0l2d05yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSQ5M0NlAlSZxEUv02bj5CZpZHdpdHduc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlUEODdTJadlTQV1Lt92YuQWa2RXa3RnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJEhzQ3UCNRdFVJ9SbvNmLklmd0l2d05yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyQ4M0NlIjMXZjWv02bj5CZpZHdpdHduc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIEODdTJHBlTCRzLt92YuQWa2RXa3RnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJBhzQ3UCbtRHauclWEdTOadVSvAjMtAXYU1ibppULyRULwlGbT1SZtlGVvEWakVWbvYHdv4mducmbppnLzAXbv8SQzUCc0RHaCNTJwIzQ3UCbtRHauYkRDdTOadVSvkTMtAXYU1ibppULyRULwlGbT1SZtlGVvEWakVWbvYHdv4mducmbppnLzAXbv8SQzUCc0RHaCNTJ5EzQ3UCbtRHauUlNCdTOadVSvgTMtAXLzUDO30CVt4WaK1icE1Ccpx2UtUWbpR1LhlGZl12L2R3LuZnLn5Wa65yMw12LvE0MlAHd0hmQzUCOxM0NlwWb0hmLaVlQ3kjWXl0L3ETLw1yM1gzNtQVLulmStIHRtAXasNVLl1WaU9SYpRWZt9id09ib25yZulmeuMDct9yLBNTJwRHdoJ0MlcTMDdTJs1Gdo5yVGlzN5o1VJ9iNx0CctMTN4cTLU1ibppULyRULwlGbT1SZtlGVvEWakVWbvYHdv4mducmbppnLzAXbv8SQzUCc0RHaCNTJ2EzQ3UCbtRHauEEO5cTOadVSvUTMtAXYU1ibppULyRULwlGbT1SZtlGVvEWakVWbvYHdv4mducmbppnLzAXbv8SQzUCc0RHaCNTJ1EzQ3UCbtRHauQUS4cTOadVSvQTMtAXYU1ibppULyRULwlGbT1SZtlGVvEWakVWbvYHdv4mducmbppnLzAXbv8SQzUCc0RHaCNTJ0EzQ3UCbtRHaucTR3cTOadVSvMTMtAXYU1ibppULyRULwlGbT1SZtlGVvEWakVWbvYHdv4mducmbppnLzAXbv8SQzUCc0RHaCNTJzEzQ3UCbtRHauczN3cTOadVSvITMtAXYU1ibppULyRULwlGbT1SZtlGVvEWakVWbvYHdv4mducmbppnLzAXbv8SQzUCc0RHaCNTJyEzQ3UCbtRHauUVQ2cTOadVSvETMtAXYU1ibppULyRULwlGbT1SZtlGVvEWakVWbvYHdv4mducmbppnLzAXbv8SQzUCc0RHaCNTJxEzQ3UCbtRHau8UQadTOadVSvATMtAXYU1ibppULyRULwlGbT1SZtlGVvEWakVWbvYHdv4mducmbppnLzAXbv8SQzUCc0RHaCNTJwEzQ3UCbtRHauI0TadTOadVSvkTLwFGVt4WaK1icE1Ccpx2UtUWbpR1LhlGZl12L2R3LuZnLn5Wa65yMw12LvE0MlAHd0hmQzUSODdTJs1Gdo5yVD90N5o1VJ9COtAXLzUDO30CVt4WaK1icE1Ccpx2UtUWbpR1LhlGZl12L2R3LuZnLn5Wa65yMw12LvE0MlAHd0hmQzUCODdTJs1Gdo5iNa90N5o1VJ9yNw0CchRVLulmStIHRtAXasNVLl1WaU9SYpRWZt9id09ib25yZulmeuMDct9yLBNTJwRHdoJ0MlczQ3UCbtRHauk0VJdTOadVSvYDMtAXYU1ibppULyRULwlGbT1SZtlGVvEWakVWbvYHdv4mducmbppnLzAXbv8SQzUCc0RHaCNTJ2M0NlwWb0hmLXJEM3kjWXl0L1ATLwFGVt4WaK1icE1Ccpx2UtUWbpR1LhlGZl12L2R3LuZnLn5Wa65yMw12LvE0MlAHd0hmQzUSNDdTJs1Gdo5iN2YkN5o1VJ9CNw0CchRVLulmStIHRtAXasNVLl1WaU9SYpRWZt9id09ib25yZulmeuMDct9yLBNTJwRHdoJ0MlQzQ3UCbtRHauMkWGZTOadVSvMDMtAXYU1ibppULyRULwlGbT1SZtlGVvEWakVWbvYHdv4mducmbppnLzAXbv8SQzUCc0RHaCNTJzM0NlwWb0hmLDZER2kjWXl0LyATLwFGVt4WaK1icE1Ccpx2UtUWbpR1LhlGZl12L2R3LuZnLn5Wa65yMw12LvE0MlAHd0hmQzUiMDdTJs1Gdo5iQGRkN5o1VJ9SMw0CchRVLulmStIHRtAXasNVLl1WaU9SYpRWZt9id09ib25yZulmeuMDct9yLBNTJwRHdoJ0MlEzQ3USWaNnRnhmQHxGUyR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSNxM0NlADc4k2VnREZwAHcENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlUzQ3USUmRDOWJEMWxWMxR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSRxM0NlUlRU1CakBFVrd0TENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQUMDdTJRhlcj90btd1VVVDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJDFzQ3USVOFUSJZTaWtUUXR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiQxM0Nlk0XNBFOMVjRWxkTENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEUM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )