ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Phẩm giá quý ông Todaytv - Phẩm chất quý ông [Tập 20/20]
Phẩm chất quý ông||Pham chat quy ong tập cuối
Xem Phim Phẩm Chất Quý Ông|Phim Phẩm Chất Quý Ông|phim pham chat quy ong
Phim : Phẩm Chất Quý Ông (Tập 20/20)
Đạo diễn:Shin Woo Chul, Kwon Hyuk Chan
Thể loại: Phim Hài Hước
Độ dài : 20 Tập
Quốc gia : Hàn Quốc
Phát hành : 2012
Diễn viên:Jang Dong Gun, Kim Ha Neul, Kim Soo Ro, Kim Min Jong, Lee Jong Hyuk, Yoon Se Ah...
Nguồn:Sưu tầm

Giới thiệu:Phim Phẩm giá quý ông Todaytv - Phẩm chất quý ông

 Bộ phim Phẩm giá quý ông Todaytv  xoay quanh chuyện tình hợp tan cũng như sự nghiệp của 4 người đàn ông ở tuổi trung niên là Kim Do Jin (Jang Dong Gun), Im Tae San, Choi Yoon và Lee Jung Rok. Trong đó, nhấn mạnh đến mối quan hệ tình cảm giữa chàng kiến trúc sư tài năng Kim Do Jin với một giáo viên trung học nghiêm khắc Seo Yi Soo (Kim Ha Neul).

Tasg :Xem phim phẩm chất quý ông ,phim phẩm chất quý ông ,phim phẩm chất quý ông vietsub ,phẩm chất quý ông ,pham chat quy ong ,phim pham chat quy ong ,pham chat quy ong vietsub ,xem phim pham chat quy ong ,xem phim pham chat quy ong vietsub ,Pham , Chat , Quy , ong ,VIETSUB , A , Gentlemans , Dignity , (2012) , VIETSUB , (20/20) , Jang Dong Gun , Kim Ha Neul ,Kim Soo Ro , Kim Min Jong , Lee Jong Hyuk , Yoon Se Ah , Shin Woo Chul , Kwon Hyuk Chan ,SBS , pham chat quy ong , pham chat quy ong 2012 , pham chat quy ong vietsub , pham chat quy ong xem online , pham chat quy ong 2012 xem online , pham chat quy ong vietsub xem online ,pham chat quy ong full , pham chat quy ong 2012 full , pham chat quy ong vietsub full , A Gentlemans Dignity , A Gentlemans Dignity 2012 , A Gentlemans Dignity vietsub , A Gentlemans Dignity xem online , A Gentlemans Dignity 2012 xem online , A Gentlemans Dignity vietsub xem online , A Gentlemans Dignity full , A Gentlemans Dignity 2012 full , A Gentlemans Dignity vietsub full A Gentleman’s Dignity kst , A Gentleman’s Dignity kites , A Gentleman’s Dignity vietsub , A Gentleman’s Dignity tap 1 , A Gentleman’s Dignity tap 2 , A Gentleman’s Dignity tap 3 , A Gentleman’s Dignity tap 4 , A Gentleman’s Dignity tap 5 , A Gentleman’s Dignity tap 6 , A Gentleman’s Dignity tap 7 , A Gentleman’s Dignity tap 8 , A Gentleman’s Dignity tap 9 , A Gentleman’s Dignity tap 10 , A Gentleman’s Dignity tap 11 , A Gentleman’s Dignity tap 12 , A Gentleman’s Dignity tap 13 , A Gentleman’s Dignity tap 14 , A Gentleman’s Dignity tap 15 , A Gentleman’s Dignity tap 16 , A Gentleman’s Dignity tap 17 , A Gentleman’s Dignity tap 18 , A Gentleman’s Dignity tap 19 , A Gentleman’s Dignity tap 20 , Phẩm Chất Quý Ông tập 1 , Phẩm Chất Quý Ông tập 2 , Phẩm Chất Quý Ông tập 3 , Phẩm Chất Quý Ông tập 4 , Phẩm Chất Quý Ông tập 5 , Phẩm Chất Quý Ông tập 6 , Phẩm Chất Quý Ông tập 7 , Phẩm Chất Quý Ông tập 8 , Phẩm Chất Quý Ông tập 9 , Phẩm Chất Quý Ông tập 10 , Phẩm Chất Quý Ông tập 11 , Phẩm Chất Quý Ông tập 12 , Phẩm Chất Quý Ông tập 13 , Phẩm Chất Quý Ông tập 14 , Phẩm Chất Quý Ông tập 15 , Phẩm Chất Quý Ông tập 16 , Phẩm Chất Quý Ông tập 17 , Phẩm Chất Quý Ông tập 18 ,Phẩm Chất Quý Ông tập 19 , Phẩm Chất Quý Ông tập 20 ,

maphim*=M0$NlE0b15meI5mcndWYENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIXZslWYyR1Q3UCNflGdthEbsFGZ2R0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyTPdFMyUSRBRFMyUSTJtEMyUSLwITJIdUSIBjMlg0RJh0Q3UCbtRHauUUQDhTOadVSvUGZvNXawVULsFWajVGcT1Se0lmbnlGRtMXLuFWblxGduV2RtE0LhlGZl12L2R3LuZnLn5Wa65yMw12LvE0MlAHd0hmQzUSZk92cpBXRwITJsFWajVGcTN0NlwWb0hmL4M0V4kjWXl0Lk5WRtAjMtAXYU1Se0lmbnlGRtMXLuFWblxGduV2RtE0LhlGZl12L2R3LuZnLn5Wa65yMw12LvE0MlAHd0hmQzUCZuVULwIzQ3UCbtRHauolRJhTOadVSvkTMtAXYU1Se0lmbnlGRtMXLuFWblxGduV2RtE0LhlGZl12L2R3LuZnLn5Wa65yMw12LvE0MlAHd0hmQzUSOxM0NlwWb0hmL2olQ3kjWXl0L4ETLwFGVtkHdp52ZpRULz1ibh1WZsRnbldULB9SYpRWZt9id09ib25yZulmeuMDct9yLBNTJwRHdoJ0MlgTMDdTJs1Gdo5iNVJ0N5o1VJ9yNx0CchRVL5RXaudWaE1yct4WYtVGb05WZH1SQvEWakVWbvYHdv4mducmbppnLzAXbv8SQzUCc0RHaCNTJ3EzQ3UCbtRHauUVR5cTOadVSvYTMtAXYU1Se0lmbnlGRtMXLuFWblxGduV2RtE0LhlGZl12L2R3LuZnLn5Wa65yMw12LvE0MlAHd0hmQzUiNxM0NlwWb0hmL5gTO3kjWXl0L1ETLwFGVtkHdp52ZpRULz1ibh1WZsRnbldULB9SYpRWZt9id09ib25yZulmeuMDct9yLBNTJwRHdoJ0MlUTMDdTJs1Gdo5yQJhzN5o1VJ9CNx0CchRVL5RXaudWaE1yct4WYtVGb05WZH1SQvEWakVWbvYHdv4mducmbppnLzAXbv8SQzUCc0RHaCNTJ0EzQ3UCbtRHauYTR3cTOadVSvMTMtAXYU1Se0lmbnlGRtMXLuFWblxGduV2RtE0LhlGZl12L2R3LuZnLn5Wa65yMw12LvE0MlAHd0hmQzUyMxM0NlwWb0hmLDd1N3kjWXl0LyETLwFGVtkHdp52ZpRULz1ibh1WZsRnbldULB9SYpRWZt9id09ib25yZulmeuMDct9yLBNTJwRHdoJ0MlITMDdTJs1Gdo5yTBZzN5o1VJ9SMx0CchRVL5RXaudWaE1yct4WYtVGb05WZH1SQvEWakVWbvYHdv4mducmbppnLzAXbv8SQzUCc0RHaCNTJxEzQ3UCbtRHaucVQadTOadVSvATMtAXYU1Se0lmbnlGRtMXLuFWblxGduV2RtE0LhlGZl12L2R3LuZnLn5Wa65yMw12LvE0MlAHd0hmQzUCMxM0NlwWb0hmLJN0T3kjWXl0L40CchRVL5RXaudWaE1yct4WYtVGb05WZH1SQvEWakVWbvYHdv4mducmbppnLzAXbv8SQzUCc0RHaCNTJ5M0NlwWb0hmLB9kW3kjWXl0L50CchRVL5RXaudWaE1yct4WYtVGb05WZH1SQvEWakVWbvYHdv4mducmbppnLzAXbv8SQzUCc0RHaCNTJ4M0NlwWb0hmLap1T3kjWXl0L3ATLwFGVtkHdp52ZpRULz1ibh1WZsRnbldULB9SYpRWZt9id09ib25yZulmeuMDct9yLBNTJwRHdoJ0MlczQ3UCbtRHaucDMJdTOadVSvYDMtAXYU1Se0lmbnlGRtMXLuFWblxGduV2RtE0LhlGZl12L2R3LuZnLn5Wa65yMw12LvE0MlAHd0hmQzUiNDdTJs1Gdo5yTCBzN5o1VJ9SNw0CchRVL5RXaudWaE1yct4WYtVGb05WZH1SQvEWakVWbvYHdv4mducmbppnLzAXbv8SQzUCc0RHaCNTJ1M0NlwWb0hmLaZjR2kjWXl0L0ATLwFGVtkHdp52ZpRULz1ibh1WZsRnbldULB9SYpRWZt9id09ib25yZulmeuMDct9yLBNTJwRHdoJ0MlQzQ3UCbtRHauIkWGZTOadVSvMDMtAXYU1Se0lmbnlGRtMXLuFWblxGduV2RtE0LhlGZl12L2R3LuZnLn5Wa65yMw12LvE0MlAHd0hmQzUyMDdTJs1Gdo5SQGRkN5o1VJ9iMw0CchRVL5RXaudWaE1yct4WYtVGb05WZH1SQvEWakVWbvYHdv4mducmbppnLzAXbv8SQzUCc0RHaCNTJyM0NlwWb0hmL5YER2kjWXl0LxATLwFGVtkHdp52ZpRULz1ibh1WZsRnbldULB9SYpRWZt9id09ib25yZulmeuMDct9yLBNTJwRHdoJ0MlEzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZyk0ZxcUbxQmMTB1bWZjZ4g1XIJ3Nv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlQmbF1yQwIzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kTNZWRGRTdvZ0a1UkSE1iRWxUa18GVv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlIEMyM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNlTVtkFM34kWMZTUQtUbqFmRhxGZ1s0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJBBjMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTkhXcYhEVtEGUhBXVrh3Qx9ULVlGZ19yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyQ5EzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZGNkatV0cmVUSw4kbOxGcZdzaxNFSv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlIUOxM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNlTZ1A1M0NzQn1SM4UTZFl2UzU3X3d0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJBlTMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT0NVQup2XkdnSlZDcoZTS0NzUqlEcf9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyQ4EzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZQlmcHpndL92d3QTVlREUR1GRzQTLv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlIEOxM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNR2RwcXV51mRCRXaxYHS0llVL9GMxAzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJBhTMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT5QGaQdWY0EkTXJlcSVFTtlVeWRUbf9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyQ3EzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EduZGOwEmah1kMuN2QLdVcB1EbWNTSv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlI0NxM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRGRLBXaURla1YXTtEUUxgWe1IGSUR0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJBdTMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT5EULiV0RaJ3X2omaPFjUzdkNGh2QR9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyQ2EzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1UO3cjbKxEMOd3NaVGUiFkQo5UNKNUNv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlIkNxM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRnZiVVQ0k1dy1yQWRXQXFEeOxUOjd2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJBZTMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT50WO3ZWVs92bFBTWCBTVPVnRWVmMt8yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyQ1EzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kTfBTS4pHU6l2dRVFV20yQ0dlT0RWWv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlIUNxM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVN5UR1wEbKdlTvpUL3Vjc2MXdCRFdCB1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJBVTMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT5MVT4p2c6NUdLN1Uw0UcwoWWGJTdx9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyQ0EzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EdjJkToRnNl9mRMplStIFeYlXcB90dv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlIENxM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVN5kR2R1NoJWeVh2R1RkWyRTQOpFdDJ3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJBRTMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT5oUR5l1cXZzM5UHMHtGU1JVcDVFaE9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyQzEzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1UORlkaYNHcqNHbipFRnpUcCt0dR91Qv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlI0MxM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRHTqNFWCt2YysGZL5GatgXW5R2dhV0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJBNTMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTOdlWG1SZVJ1cMJ3QwRzNlpnc1B1Mq9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyQyEzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1UOM1yTGRWQMpmWzE1aLt2SCVnV6RDcv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlIkMxM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNljchdzSoNjRzIFNzwUNUJ2XnRkMDx2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJBJTMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTkNXOF5WbHREN1cDRONVYGdTNkl3Zw8yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyQxEzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kTzFVUmpnUP5kbL9GVSJTOOpneIVTNv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlIUMxM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNR3YJZjePNnb2IjRmVkWX1GU4VmTo12LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJBFTMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT5omYrxWef9WUUBXO491bZZjVopGNX9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyQwEzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1UOJl1MtBXSR1Uan1EVBdFVFZFM0k2Tv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlIEMxM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVN5UL5E3czE1T40WOslkR4FGStVWYBh2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJBBTMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT58FVtkVO3ZnZ2NEU2YmdUFmZpp1cM9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyQ5M0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVN50bjtGeyoFUBZkezl3Q3hHOSpmNhF0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJClzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kTjl0bPdTdx5UQx1ySwh3dGhETktkcv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlEUODdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT5QVLmx2RJRTWyhWTud2YNpVUQZzY28yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyQ4M0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNR2bxoEUWxGe5ZmTiNGdPpUVKZmeJ91LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJChzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kTPdUR1lUOCtWYslmZEp0asd3Y51iMv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlEEODdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTOB1T2RlMBdzTHZHSQVmUtJWWtgXTM9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyQ3M0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNlzTTFFSDFDVCpEdj1ESNRVb4E0TYZzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJCdzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZTRkesN2RwdWSwNEROtUNqBlN3VzZv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlE0NDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTONDU4AlS5sUWNhUV40iV31kUaFUT28yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyQ2M0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNR2NB9ENmNTQwREaKpXaqNGNzRlTlx2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJCZzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kTnlXb1J0R0MTTUl2cYZ2dlhWTuFnYv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlEkNDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT0FTVS9GdpNUNnRmREl1ZiRFd6F3bH9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyQ1M0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVN5ETkBldMJjeLhUe2tUT1cFdRhTStU0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJCVzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZyRkeL9UYMdnM6dEVzM3VONjc1hlVv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlEUNDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTkFmcjRnTHhDOtQleYhmUtUzNJ52Q18yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyQ0M0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNR2TQR3Q2dFTzlEUMZlM4YXS4V2aihzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJCRzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZyZUetU1RrNEcXZ1QYZkSGt2XPhlTv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlEENDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTkNTNl1SeHt0NwRlYpZGeRNTMU1mSt8yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyQzM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNljZ44kSf9WMF52NCZmdkdTSCNXepl2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJCNzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1Ed0IFZ2JzUIlnRzwUWKBHbtY1dnlXNv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlE0MDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTkRGVzpUeyNmWUdWZXJUYDVVO2hDcC9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyQyM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRmVsZ0X5dje5kEa0tGOW9WcYREeid3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJCJzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1Edu90ajljS29kMvBzRzQ1MiVVQD1GSv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlEkMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTO9EbkVWUS1yQzJ1MHhTd5A1VyAXNz8yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyQxM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRHcwdUTqdUNEdmZRdEZ5lHdyQFOkhzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJCFzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kTV5UdvJXYRZHZWxWLJRlT30CUfNkQv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlEUM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )