ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Những cuộc phưu lưu của Sinbad [44/44]

Phim : Những Cuộc Phiêu Lưu Của Sinbad
Đạo diễn: Đang cập nhật
Diễn viên: Zen Gesner, George Buza, Tim Progosh, Oris Erhuero, Jacqueline Collen, Mariah Shirley
Nhà sản xuất: Đang cập nhật
Quốc gia: Đang cập nhật
Thời lượng: 44 tập
Thể loại: Phiêu Lưu,Hành động
Năm sản xuất: 1997
Tags: sinbad, thuy thu, phieu luu, , Nhung, Cuoc, Phieu, Luu, Cua, Sinbad, Zen Gesner, George Buza, Tim Progosh, Oris Erhuero, Jacqueline Collen, Mariah Shirley, dang cap nhat, dang cap nhat, Những Cuộc Phiêu Lưu Của Sinbad, The Adventures of Sinbad, Những Cuộc Phiêu Lưu Của Sinbad full 44 tập, The Adventures of Sinbad full 44 tập, Những Cuộc Phiêu Lưu Của Sinbad 44 tập, The Adventures of Sinbad 44 tập, Những Cuộc Phiêu Lưu Của Sinbad HTV3, The Adventures of Sinbad HTV3,Những Cuộc Phiêu Lưu Của Sinbad tập 1,Những Cuộc Phiêu Lưu Của Sinbad tập 2,.....

Sinbad - một thủy thủ huyền thoại, cùng với anh trai Doubar và những người bạn hợp thành một đoàn thủy thủ trên con tàu Nomad (Người Du Mục). Từ Baghdad, họ bắt đầu những chuyến phiêu lưu kỳ thú.


maphim*RnVsbDtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3AvMUZENjgxMUExMjNCRkM3Q3wxO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj10enAyR29DQm1Ib3wyO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1WMndvdE5DbHdvY3wzO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj0tN0NmUnp4Q1FzY3w0O2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1mUmxxZHo0eEdjY3w1O2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1zVkFoT1ZNZXZIOHw2O2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1NS3VodU8ybUVhNHw3O2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj05UlhPbEFtUWlWOHw4O2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj05TDRsSDRpb2RRa3w5O2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1oRTl2Vy0xVERDZ3wxMDtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9OEdPSTdsdmtURGt8MTE7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PTFwM2NPWmlMTmpJfDEyO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj0wbkdkaV81anNtUXwxMztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9ajN4emN3Sm52Q3d8MTQ7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PWJlNzBwZjJPRHhVPTE0ZmVhdHVyZT1wbHBwfDE1O2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj16SlZiVFZUU3ZGOD0xNWZlYXR1cmU9cGxwcHwxNjtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9aUhnS2tubDhvMm89MTZmZWF0dXJlPXBscHB8MTc7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PVl1M1AtREYxcGlZPTE3ZmVhdHVyZT1wbHBwfDE4O2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj10ZzZORnF5NzFDYz0xOGZlYXR1cmU9cGxwcHwxOTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9VDc0X0JvSkRWRWs9MTlmZWF0dXJlPXBscHB8MjA7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PVhkSGlpRWp3ZUlvPTIwZmVhdHVyZT1wbHBwfDIxO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1Felk3OVdMbnJHRT0yMWZlYXR1cmU9cGxwcHwyMjtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9TTk1ZWZaaFJXaW89MjJmZWF0dXJlPXBscHB8MjM7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PUhUR1ZFbENxVko4PTIzZmVhdHVyZT1wbHBwfDI0O2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1WNEdZcTFxaFBkOD0yNGZlYXR1cmU9cGxwcHwyNTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9Y2FkN1Z4NV9MOHc9MjVmZWF0dXJlPXBscHB8MjY7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PUhWX0o3Smc5TDdzPTI2ZmVhdHVyZT1wbHBwfDI3O2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1VWW1hVFktQ2xCUT0yN2ZlYXR1cmU9cGxwcHwyODtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9Q2hCMGJ2NjM0akE9MjhmZWF0dXJlPXBscHB8Mjk7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PTFWMGQxdVpGMk9VPTI5ZmVhdHVyZT1wbHBwfDMwO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1DNFp0a1FmeGNjWT0zMGZlYXR1cmU9cGxwcHwzMTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9UDM3UjlmN1lyWHM9MzFmZWF0dXJlPXBscHB8MzI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PVppdWhyRVpFS1FVPTMyZmVhdHVyZT1wbHBwfDMzO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1RTWZGUEdPUE0xdz0zM2ZlYXR1cmU9cGxwcHwzNDtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9NXgyQWJtYl8zNWs9MzRmZWF0dXJlPXBscHB8MzU7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PUtISUFIQ1VTd2lRPTM1ZmVhdHVyZT1wbHBwfDM2O2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1WczhrWUdXRjNoQT0zNmZlYXR1cmU9cGxwcHwzNztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9azZXY0puRVQzUzA9MzdmZWF0dXJlPXBscHB8Mzg7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PXJzVWJsR3ZZSTRZPTM5ZmVhdHVyZT1wbHBwfDM5O2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1yc1VibEd2WUk0WT0zOWZlYXR1cmU9cGxwcHw0MDtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9ZEVpWDBfOUwtQXM9NDBmZWF0dXJlPXBscHB8NDE7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PWVtMXlEdXVjSkJNPTQxZmVhdHVyZT1wbHBwfDQyO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1tWndGSHhnamJHRXBscHB8NDM7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PUYzQlprbmxsQThjPTQzZmVhdHVyZT1wbHBwfDQ0LWVuZDtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9cWdMWEJ6Y3lNaTR8RnVsbDtodHRwOi8vcGhpbXZhbmcub3JnL3hlbS1waGltL25odW5nLWN1b2MtcGhpZXUtbHV1LWN1YS1zaW5iYWQvc3Y1LzMwMjAxMTAzLmh0bWw7aHR0cDovL3BoaW12YW5nLm9yZy94ZW0tcGhpbS9uaHVuZy1jdW9jLXBoaWV1LWx1dS1jdWEtc2luYmFkL3N2Ni8zMDIwMTEwMy5odG1sfA==

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )