ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Hiệp Khách Hành [30/30]
Xem phim : Hiệp Khách Hành | phim : Hiệp Khách Hành

Xem phim : Hiệp Khách Hành VTV2 (Tập 30/30)| phim : Hiệp Khách Hành VTV2 (Tập 30/30)
Đạo diễn:Đang cập nhật
Thể loại:Phim Bộ,Phim Võ Thuật, Phim Kiếm Hiệp
Độ dài:30 tập
Quốc gia:Trung Quốc
Phát hành:2002
Diễn viên:Ngô Kiện, Châu Lợi, Trương Quang Chánh,
Nguồn:Sưu tầm
Nội dung : Bộ Phim kiếm hiệp dài tập đang dc chiếu trên VTV2, khán giả nóng mắt với những pha võ thuật kiếm hiệp chế tác của kim dung , phim Hiệp Khách Hành là một nhưng những kịch bản của ngồi bút  kim dung, chuyện kể về 1 vị thiếu hiệp luôn đi hành hiệp thượng nghĩa lấy lại công bằng cho người khác, và phải thường xuyên đối đầu với các nhân sĩ trên giang hồ.

maphim*MUE7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PWlPaGxNMmFkNVZJfDFCO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj0zdVNzX0xsN0h5c3wxQztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9U2d1a05tVjQyTGt8MUQ7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PU93OWd2MEo1TlRJfDJBO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj11SlJCQ3g5MllZVXwyQjtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9MC1sUVJrTUp4bjh8MkM7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PVBVS3BsLXRnRzJFfDJEO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj0zVlVRZ2xFSnc5RXwzQTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9dlVJV2dVc1pydTR8M0I7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PXNGMm1VcDVLMjVRfDNDO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1ua2huYWJBQlM0d3wzRDtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9a2tLeFdJZ0d5cW98NEE7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PVdwckg2b1hSdkc4fDRCO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1MQW13S2p5TU92OHw0QztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9UEZlVXZoQUN5UGt8NEQ7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PWRKNDZjbGJzbzNBfDVBO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1RSmZES0dkNU83QXw1QjtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9aGRRUHRkQWc0cDR8NUM7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PWFGZGNSdXRiSHBJfDVEO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1WUkxoaDl5cVR5MHw2QTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9aWI4UW9xak1vb2N8NkI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PUxFMDB0QUxCVWZBfDZDO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj13Qjk4a1ZETzN2TXw2RDtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9WGFjYzVfeVFubHN8N0E7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PVowWVdlVmd2NzFJfDdCO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj16ZDEzbHJhc2NESXw3QztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9MUplQnJ5NzJva3N8N0Q7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PW9xNE9IMDdEVHgwfDhBO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj0wekhDaXVFU0JUQXw4QjtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9enE4a3F0LWFNWWd8OEM7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PXFOeHIwcFdJN1JFfDhEO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1SM0tJdmhiWEtEd3w5QTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9Nk5xUTRPZmVHQmt8OUI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PUhDRDE4WEZkSThNfDlDO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1XQ0QzRWpHejVWMHwxMEE7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PVFmSzdDb2ZINHI0fDEwQjtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9TmQ4TE9JSHg2RDR8MTBDO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1VZ3UteDJvWjhzSXwxMEQ7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PXY0SnM3OGFQWDFFfDExQTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9c1V5cGxSQkFzVEl8MTFCO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1kN3laZFdDWTJwOHwxMUM7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PS1QYWQ5bEYyYlpNfDEyQTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9RE5DcFE3dlJGQzh8MTJCO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1oXzd6TVFMN0lkMHwxMkM7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PWxqb1F4QWJpd21rfDEyRDtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9M2pHWkI2dG8xWk18MTNBO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1DOVRtMm1UY1BGc3wxM0I7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PUx4VUx2OXJ5T0NjfDEzQztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9a2hYZXIzeE92V1V8MTNEO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj11cV9tVTd3Y21SRXwxNEE7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PXkzeTNkckhtX0JVfDE0QjtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9SWtmY2FybThrb298MTRDO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1fbkdiTHhpVTdJNHwxNEQ7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PV93RW9CVG8yS19BfDE1QTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9cjN6UF9IejUxYjB8MTVCO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1hemtIT05fRlBNUXwxNUM7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PUowcTF0UnNDSS1JfDE1RDtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9N0tIbExOTmh1LWt8MTZBO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1zRnRmVUp1bDFQd3wxNkI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PVBOc3d6WnBTdDY0fDE2QztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9QlBBVXV0c1d2VHd8MTZEO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1yNVhfMGVCQi1rc3wxN0E7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PXpIMGhhMlNaMUUwfDE3QjtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9OVJoaG1VSUp3djB8MTdDO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1oNjhpNGY0aDZYQXwxN0Q7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PVFGN3U5ZE0tRHN8MThBO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1YNTZiaTJHZmUzSXwxOEI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PXRaTWRveEJLTUY4fDE4QztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9UXdBRlZpcHhBZlV8MThEO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj16VXNIeEJTTHYtd3wxOUE7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PXl3ZWVGTWRqYWRzfDE5QjtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9RkRzcEpRSlltR1F8MTlDO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1ac1dKY0tOeDJjWXwxOUQ7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PTd3dHlpT09HdGtjfDIwQTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9c19lbGNkZ1lUZWN8MjBCO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj03WjFnaks2UDRfWXwyMEM7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PU9fWlVhaE40NUdVfDIwRDtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9dmdZZG1VcEg1VXd8MjFBO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1DSkwxYzRQVkVzMHwyMUI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PWxJM25kLUp0ZHpFfDIxQztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9aU5SNU5meDZpM0F8MjFEO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj0wY0NEVFhKNGd2NHwyMkE7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PTcxOXF1ZHFLQXpnfDIyQjtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9ZE1UWDJEaDJRODR8MjJDO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1RQWFuUmtSRkpBa3wyMkQ7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PXd5UG5PNjQ3T0FRfDIzQTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9Vi1GalppZ1puUmd8MjNCO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj16UlMxMXFTX3NhVXwyM0M7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PUVSYVZIVGhucXo4fDIzRDtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9Q05ld1o5bFRRcG98MjRBO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1qYU9MWHNxSnZ2WXwyNEI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PXQtdHFXQWdCdTQ4fDI0QztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9ck90UVpZd1FORzh8MjREO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj01NVB4cDlrXy16c3wyNUE7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PXlmMjUzdV8tRjRNfDI1QjtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9UVdFb1lpMU9faG98MjVDO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1yZjdHdG56QVBkOHwyNUQ7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PTZkT2ljZ3c1dEdJfDI2QTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9V2ZrU0xPZXVlYXN8MjZCO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj0zaDIyU2JTYTJBWXwyNkM7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PTRDcFpRYlBjVXlvfDI2RDtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9R0ExekkxR2ppLWN8MjdBO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj0zUXh5Mk1GcTlGa3wyN0I7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PWhlQXdsemEzckZZfDI3QztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9OGJ2NndKRUxMWFl8MjdEO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1qV3ljc0t1VUtfQXwyOEE7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PW5mMVB2N1VGNnUwfDI4QjtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9Q2xRb2hhaVRDcXd8MjhDO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1uWmZGZ0ZETEZLSXwyOEQ7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PS1OQUtEUmlYZVQ0fDI5QTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9VThYSTl6TzBWdkF8MjlCO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj03UTg4Q0l4dWpYQXwyOUM7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PWpnTko5WUl5MFhnfDI5RDtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9UzNhY3h1S2R0RjR8MzBBO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1BRjB1VHQ5SHJvRXwzMEI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PVhJdXF3TENTQlhjfDMwQztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9NzVPdkJISUZpZE18MzBEO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1zQUxyY2gwVlptVXwzMEU7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PXQxVkZHV0ZPSll3fDMwRjtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9NEItTDIxQzR6TWN8MzBHO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj04UUwxeTFVbkNUa3wzMEg7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PTMtZXByNEgyeEV3fA==

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )