ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Camera Công Sở [200 tập]

Phim Camera Công Sở
Dựa trên format chuỗi phim hài ngắn Camera café ra đời tại Pháp và đã thành công ở hơn 50 nước, Camera công sở phản ánh cuộc sống hiện nay thông qua những câu chuyện hài hước, đầy bất ngờ của dân công sở trong một văn phòng....

Đạo diễn: Trịnh Lê Phong, Đỗ Đức Thành
Diễn viên: Anh tuấn, Dương thùy linh , Tùng dương, Chí dũng
Phát hành: 2010
Thể loại: Hài hước, Truyền hình
Sản xuất: VTV3
Thời lượng: 100/260 tập
Quốc gia: Việt Nam

Camera Công Sở

maphim*MTtodHRwOi8vY2xpcC52bi93L09GbnR8MjtodHRwOi8vY2xpcC52bi93L09Gbnd8MztodHRwOi8vY2xpcC52bi93L09Gbk18NDtodHRwOi8vY2xpcC52bi93L09Gbm98NTtodHRwOi8vY2xpcC52bi93L09Gbk58NjtodHRwOi8vY2xpcC52bi93L09GblN8NztodHRwOi8vY2xpcC52bi93L09Gbll8ODtodHRwOi8vY2xpcC52bi93L09GbnF8OTtodHRwOi8vY2xpcC52bi93L09GbkJ8MTA7aHR0cDovL2NsaXAudm4vdy9PRlVofDExO2h0dHA6Ly9jbGlwLnZuL3cvT0ZVMnwxMjtodHRwOi8vY2xpcC52bi93L09GVXl8MTM7aHR0cDovL2NsaXAudm4vdy9PRlVnfDE0O2h0dHA6Ly9jbGlwLnZuL3cvT0ZVanwxNTtodHRwOi8vY2xpcC52bi93L09GVWl8MTY7aHR0cDovL2NsaXAudm4vdy9PRlVtfDE3O2h0dHA6Ly9jbGlwLnZuL3cvT0ZVOXwxODtodHRwOi8vY2xpcC52bi93L09GVWF8MTk7aHR0cDovL2NsaXAudm4vdy9PRlV1fDIwO2h0dHA6Ly9jbGlwLnZuL3cvT0ZVdHwyMTtodHRwOi8vY2xpcC52bi93L09GVUt8MjI7aHR0cDovL2NsaXAudm4vdy9PRlVkfDIzO2h0dHA6Ly9jbGlwLnZuL3cvT0ZVTXwyNDtodHRwOi8vY2xpcC52bi93L09GdzN8MjU7aHR0cDovL2NsaXAudm4vdy9PRndJfDI2O2h0dHA6Ly9jbGlwLnZuL3cvT0Z3anwyNztodHRwOi8vY2xpcC52bi93L09Gd1p8Mjg7aHR0cDovL2NsaXAudm4vdy9PRndtfDI5O2h0dHA6Ly9jbGlwLnZuL3cvT0Z3YXwzMDtodHRwOi8vY2xpcC52bi93L09GdzV8MzE7aHR0cDovL2NsaXAudm4vdy9PRndzfDMyO2h0dHA6Ly9jbGlwLnZuL3cvT0Z3dHwzMztodHRwOi8vY2xpcC52bi93L09Gd3d8MzQ7aHR0cDovL2NsaXAudm4vdy9PRndvfDM1O2h0dHA6Ly9jbGlwLnZuL3cvT0Z3YnwzNjtodHRwOi8vY2xpcC52bi93L09Gd2N8Mzc7aHR0cDovL2NsaXAudm4vdy9PRndZfDM4O2h0dHA6Ly9jbGlwLnZuL3cvT0Z3cXwzOTtodHRwOi8vY2xpcC52bi93L09GS0R8NDA7aHR0cDovL2NsaXAudm4vdy9PRktofDQxO2h0dHA6Ly9jbGlwLnZuL3cvT0ZLVnw0MjtodHRwOi8vY2xpcC52bi93L09GSzN8NDM7aHR0cDovL2NsaXAudm4vdy9PRktJfDQ0O2h0dHA6Ly9jbGlwLnZuL3cvT0ZLRXw0NTtodHRwOi8vY2xpcC52bi93L09GS2p8NDY7aHR0cDovL2NsaXAudm4vdy9PRktwfDQ3O2h0dHA6Ly9jbGlwLnZuL3cvT0ZLWnw0ODtodHRwOi8vY2xpcC52bi93L09GS2l8NDk7aHR0cDovL2NsaXAudm4vdy9PRkswfDUwO2h0dHA6Ly9jbGlwLnZuL3cvT0ZLOXw1MTtodHRwOi8vY2xpcC52bi93L09GS2F8NTI7aHR0cDovL2NsaXAudm4vdy9PRktUfDUzO2h0dHA6Ly9jbGlwLnZuL3cvT0ZLdXw1NDtodHRwOi8vY2xpcC52bi93L09GSzV8NTU7aHR0cDovL2NsaXAudm4vdy9PRktzfDU2O2h0dHA6Ly9jbGlwLnZuL3cvT0ZLNnw1NztodHRwOi8vY2xpcC52bi93L09GS1h8NTg7aHR0cDovL2NsaXAudm4vdy9PRkt3fDU5O2h0dHA6Ly9jbGlwLnZuL3cvT0ZLY3w2MDtodHRwOi8vY2xpcC52bi93L09GS1l8NjE7aHR0cDovL2NsaXAudm4vdy9PRktxfDYyO2h0dHA6Ly9jbGlwLnZuL3cvT0ZLNHw2MztodHRwOi8vY2xpcC52bi93L09GZE98NjQ7aHR0cDovL2NsaXAudm4vdy9PRmRlfDY1O2h0dHA6Ly9jbGlwLnZuL3cvT0ZkcHw2NjtodHRwOi8vY2xpcC52bi93L09GZDB8Njc7aHR0cDovL2NsaXAudm4vdy9PRmRDfDY4O2h0dHA6Ly9jbGlwLnZuL3cvT0ZkbXw2OTtodHRwOi8vY2xpcC52bi93L09GTkJ8NzA7aHR0cDovL2NsaXAudm4vdy9PRmJffDcxO2h0dHA6Ly9jbGlwLnZuL3cvT0ZiT3w3MjtodHRwOi8vY2xpcC52bi93L09GYlJ8NzM7aHR0cDovL2NsaXAudm4vdy9PRmIxfDc0O2h0dHA6Ly9jbGlwLnZuL3cvT0ZNT3w3NTtodHRwOi8vY2xpcC52bi93L09GTVJ8NzY7aHR0cDovL2NsaXAudm4vdy9PRk1WfDc3O2h0dHA6Ly9jbGlwLnZuL3cvT0ZNRnw3ODtodHRwOi8vY2xpcC52bi93L09GTUl8Nzk7aHR0cDovL2NsaXAudm4vdy9PRk1qfDgwO2h0dHA6Ly9jbGlwLnZuL3cvT0ZNR3w4MTtodHRwOi8vY2xpcC52bi93L09GTWl8ODI7aHR0cDovL2NsaXAudm4vdy9PRk1hfDgzO2h0dHA6Ly9jbGlwLnZuL3cvT0ZNdXw4NDtodHRwOi8vY2xpcC52bi93L09GTXR8ODU7aHR0cDovL2NsaXAudm4vdy9PRk1VfDg2O2h0dHA6Ly9jbGlwLnZuL3cvT0ZNTXw4NztodHRwOi8vY2xpcC52bi93L09GTWZ8ODg7aHR0cDovL2NsaXAudm4vdy9PRk1TfDg5O2h0dHA6Ly9jbGlwLnZuL3cvT0ZNN3w5MDtodHRwOi8vY2xpcC52bi93L09GTUJ8OTE7aHR0cDovL2NsaXAudm4vdy9PRk50fDkyO2h0dHA6Ly9jbGlwLnZuL3cvT0ZOWHw5MztodHRwOi8vY2xpcC52bi93L09GTlV8OTQ7aHR0cDovL2NsaXAudm4vdy9PRk5LfDk1O2h0dHA6Ly9jbGlwLnZuL3cvT0ZOOHw5NjtodHRwOi8vY2xpcC52bi93L09GTmN8OTc7aHR0cDovL2NsaXAudm4vdy9PRk5ifDk4O2h0dHA6Ly9jbGlwLnZuL3cvT0ZObHw5OTtodHRwOi8vY2xpcC52bi93L09GTnJ8MTAwO2h0dHA6Ly9jbGlwLnZuL3cvT0ZONHw=

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )