ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Đàn Trời VTV1 [33/36]
Đàn trời|dan troi
 Đàn Trời VTV1 (Tập 33/36)
Tên gốc: Đàn Trời
Diễn viên:NSND Hoàng Dũng, NSUT Anh Tú, Dũng Nhi, NSUT Trung Anh, Kiều Thanh…
Nguồn:Sưu tầm
Đạo diễn:Bùi Huy Thuần
Thể loại:Phim Bộ, Phim Tâm Lý - Tình Cảm, Phim Việt Nam
Độ dài:36 Tập
Quốc gia:Việt Nam
Phát hành:2012


Giới thiêu:Đàn trời thể hiện được “mảng tối” trong chốn quan trường ở một tỉnh lẻ. Câu chuyện bắt đầu khi nhóm phóng viên thời sự dự định đưa phóng sự điều tra những tiêu cực của một doanh nghiệp đang làm dự án nhưng bị các thế lực của tỉnh ngăn chặn phát sóng. Chủ tịch tỉnh Đinh Xuân Ấn đầy mưu lược dần bị biến chất, giám đốc Đài phát thanh truyền hình tỉnh nhu nhược đến tha hóa… đã cấu kết lại với nhau để bòn rút tiền của Nhà nước. Đối lập với họ là những cá nhân, quan chức ngay thẳng, luôn làm việc vì lợi ích chung, đấu tranh chống tiêu cực và giữ vững đạo đức nghề làm báo.

Tags: Đàn Trời , Dan Troi , dan troi , Đàn Trời , Dan Troi , dan troi dan troi Vietsub , dan troi Online , dan troi Tron Bo , dan troi Online , dan troi Youtube , dan troi Thuyet Minh , dan troi Long Tieng , dan troi KST , dan troi Full HD , Tai Phim dan troi , Download Phim dan troi , Đàn Trời Vietsub , Đàn Trời Online , Đàn Trời Thuyết Minh , Đàn Trời Lồng Tiếng , Đàn Trời KST , Đàn Trời Full HD , Tai Phim Đàn Trời , Download Phim Đàn Trời , PhimĐàn Trời , Phim Đàn Trời Vietsub , Phim Đàn Trời Online , Phim Đàn Trời Youtube , Phim Đàn Trời Thuyết Minh , Phim Đàn Trời Lồng Tiếng , Phim Đàn Trời KST , Phim Đàn Trời Full HD , Xem phim Đàn Trời , Xem phim Đàn Trời Vietsub , Xem phim Đàn Trời Online , Xem phim Đàn Trời Trọn Bộ , Xem phim Đàn Trời Youtube , Xem phim Đàn Trời Thuyết Minh , Xem phim Đàn Trời Lồng tiếng , Xem phim Đàn Trời KST , Xem phim Đàn Trời Full HD , Xem phim Đàn Trời Tập Cuối , Dan Troi Vietsub , Dan Troi Online , Dan Troi Trọn Bộ , Dan Troi Youtube , Dan Troi Thuyết Minh , Dan Troi Lồng Tiếng , Dan Troi KST , Dan Troi Full HD , Tai Phim Dan Troi , Download Phim Dan Troi , Xem phim Dan Troi , Xem phim Dan Troi Vietsub , Xem phim Dan Troi Online , Xem phim Dan Troi Trọn Bộ , Xem phim Dan Troi Youtube , Xem phim Dan Troi Thuyết Minh , Xem phim Dan Troi Lồng Tiếng , Xem phim Dan Troi KST , Tai phim Dan Troi , Download phim Dan Troi ,Đàn trời tập 30 ,dan troi tap 31 ,dan troi tap 32 , dan troi tap 33 ,dan troi tap 34 ,dan troi tap 35 ,dan troi tap 36 ,dan troi tap cuoi ,dan troi VTV1 ,Dan troi phimclip ,Dan troi phimvang ,

maphim*=M0$Nl4mQp90L39ib25Ccpx2Yv8SQzUCc0RHaCNTJyMzQ3UiZTl2Tvc3LuZnLwlGbj9yLBNTJwRHdoJ0MlEzMDdTJp1iWP9ydv4mduAXasN2LvE0MlAHd0hmQzUCMzM0Nlk3Ua90L39ib25Ccpx2Yv8SQzUCc0RHaCNTJ5IzQ3UCdYp1Tvc3LuZnLwlGbj9yLBNTJwRHdoJ0MlgjMDdTJB1EcP9ydv4mduAXasN2LvE0MlAHd0hmQzUyNyM0NlIWYw90L39ib25Ccpx2Yv8SQzUCc0RHaCNTJ2IzQ3UiZzA3Tvc3LuZnLwlGbj9yLBNTJwRHdoJ0MlUjMDdTJ4N3RP9ydv4mduAXasN2LvE0MlAHd0hmQzUCNyM0NlMXSH90L39ib25Ccpx2Yv8SQzUCc0RHaCNTJzIzQ3UicPd0Tvc3LuZnLwlGbj9yLBNTJwRHdoJ0MlIjMDdTJ2AnaP9ydv4mduAXasN2LvE0MlAHd0hmQzUSMyM0Nlwkeq90L39ib25Ccpx2Yv8SQzUCc0RHaCNTJwIzQ3UCZZV0Tvc3LuZnLwlGbj9yLBNTJwRHdoJ0MlkTMDdTJF9URP9ydv4mduAXasN2LvE0MlAHd0hmQzUCOxM0NlA1XF90L39ib25Ccpx2Yv8SQzUCc0RHaCNTJ3EzQ3UCdjd2Tvc3LuZnLwlGbj9yLBNTJwRHdoJ0MlYTMDdTJBl3ZP9ydv4mduAXasN2LvE0MlAHd0hmQzUSNxM0NlIken90L39ib25Ccpx2Yv8SQzUCc0RHaCNTJ0EzQ3USNIl0Tvc3LuZnLwlGbj9yLBNTJwRHdoJ0MlMTMDdTJwoWSP9ydv4mduAXasN2LvE0MlAHd0hmQzUiMxM0NlYlUJ90L39ib25Ccpx2Yv8SQzUCc0RHaCNTJxEzQ3UCOrNzTvc3LuZnLwlGbj9yLBNTJwRHdoJ0MlATMDdTJKV1MP9ydv4mduAXasN2LvE0MlAHd0hmQzUSODdTJjd0MP9ydv4mduAXasN2LvE0MlAHd0hmQzUCODdTJSdXeP9ydv4mduAXasN2LvE0MlAHd0hmQzUyNDdTJLRVeP9ydv4mduAXasN2LvE0MlAHd0hmQzUiNDdTJVRVeP9ydv4mduAXasN2LvE0MlAHd0hmQzUSNDdTJ2klRP9ydv4mduAXasN2LvE0MlAHd0hmQzUCNDdTJ30UMP9ydv4mduAXasN2LvE0MlAHd0hmQzUyMDdTJNRlVP9ydv4mduAXasN2LvE0MlAHd0hmQzUiMDdTJWtmUP9ydv4mduAXasN2LvE0MlAHd0hmQzUSMDdTJzNnRYFDS2JkN65ERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJzMzQ3USUk1kNUVVeQhmZJR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiMzM0NlMmcGZkbZFXenZnWENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEzMDdTJNpUT2dEbBJXdOFDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJwMzQ3USV1cjWD9kZFpWWXR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSOyM0NlcmWKR2NHZzNPZHSENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlgjMDdTJ3FFewczNPN1QkJDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ3IzQ3UycUNzYsh1Z6N1UjR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiNyM0NlQDSLd3Q5A1XLtWQENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlUjMDdTJjBVUsdTcM5EN4BFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ0IzQ3USWtVVY38lRyIXb4R0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyMyM0NlgzULZDaHJWYUZ2UENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIjMDdTJB9WaNp1UhZkW2IGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJxIzQ3UCM1dTe1EGMM1yVjR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCMyM0Nlk0TwdmNWFmdrZWbENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlkTMDdTJFFVa6lTdt4kQFFGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ4EzQ3USQsdHSz40Mkd1bxQ0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyNxM0NlgTL2FDM2JEUUZVdENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlYTMDdTJrRDWGFDa2cHbC5ERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ1EzQ3Uyd1hDb5ATNzJWW0R0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCNxM0Nlkka3VHVLNGU5g0QENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMTMDdTJ4M3ZRNEakFkaKlFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJyEzQ3USR0w2Zq9GMK9UaCR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSMxM0Nl00NthjZxFGVfRFbENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlATMDdTJBRlNmllTG9FaS5ERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ5M0Nlc3UyY2YVVGZZJHOENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlgzQ3USTl5GMld1RiV1RpR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyNDdTJ0AnWoJDaz4mSOpFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ2M0NlkVZMNDZIJ2QrV2bENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlUzQ3UyctR1SwNEdE1WMIR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCNDdTJndXZ2BFch9WWphFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJzM0NlsmMZV1bBhDdLFURENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIzQ3USSCF1SfRlND1CVkR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSMDdTJzNnRYFDS2JkN65ERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJzMzQ3USUk1kNUVVeQhmZJR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiMzM0NlMmcGZkbZFXenZnWENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEzMDdTJNpUT2dEbBJXdOFDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJwMzQ3USV1cjWD9kZFpWWXR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSOyM0NlcmWKR2NHZzNPZHSENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlgjMDdTJ3FFewczNPN1QkJDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ3IzQ3UycUNzYsh1Z6N1UjR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiNyM0NlQDSLd3Q5A1XLtWQENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlUjMDdTJZ1WVhdzXGJjcthHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ0IzQ3UyYQFFb3EHTORDeQR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyMyM0NlE0bp1kWTFmRaZjYENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIjMDdTJ4M1S2g2RiFGVmNFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJxIzQ3UCM1dTe1EGMM1yVjR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCMyM0Nlk0TwdmNWFmdrZWbENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlkTMDdTJFFVa6lTdt4kQFFGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ4EzQ3USQsdHSz40Mkd1bxQ0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyNxM0NlcXd4wWOwUzcilFdENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlYTMDdTJrRDWGFDa2cHbC5ERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ1EzQ3UCOtYXMwYnQQRlV1R0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCNxM0NlUENsdmavBjSPlmQENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMTMDdTJ4M3ZRNEakFkaKlFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJyEzQ3USSqdXdUt0YQlDSDR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSMxM0Nl00NthjZxFGVfRFbENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlATMDdTJBRlNmllTG9FaS5ERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ5M0NlQDcahmMoNjbK5kWENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlgzQ3UydTJjZjVVZkllc4Q0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyNDdTJNVmbwU2VHJWVHlGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ2M0NlkVZMNDZIJ2QrV2bENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlUzQ3UyaykVVvFEO0tUQFR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCNDdTJz1GVLB3Q0RUbxgERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJzM0Nlc2dlZHUwF2bZlGWENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIzQ3USSCF1SfRlND1CVkR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )