ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Sát Thủ Hào Hoa - A Man Called God - thvl1 (htv2) [ 24/24]
Sát Thủ Hào Hoa - A Man Called God
Sát Thủ Hào Hoa - A Man Called God - thvl1 (htv2)  [ 24/24]
Tên gốc: Sát Thủ Hào Hoa HTV2 (Tập 24/24)
Đạo diễn:Lee Hyung Sun
Thể loại:Phim Hàn Quốc, Phim Bộ, Phim Hành Động, Phim Tâm Lý - Tình Cảm
Độ dài: 24 tập
Quốc gia:Hàn Quốc
Phát hành:2010
Diễn viên:Song Il Kook, Han Chae Young, Han Go Eun, Kim Min Jong, Yoo In Young
Nguồn:Sưu tầm


Giới thiệu: Michael King thề sẽ trả thù cho cái chết của bố mẹ mình. Sinh ra ở Hàn Quốc và lớn lên ở Hawaii, Michael tin rằng anh có thể sử dụng sức mạnh của mình để trở thành một người thủ lĩnh đứng đầu một kingpin để trừng phạt những người làm tổn thương anh. Tuy nhiên, niềm tin của anh lại bị lung lay khi anh yêu một phóng viên tên là Jin Bo Bae

maphim*MTtodHRwOi8vd3d3LmRhaWx5bW90aW9uLmNvbS9zd2YveGpnYjdoX2EtbWFuLWNhbGxlZC1nb2QtZTAxLWtzdGtfY3JlYXRpb258MjtodHRwOi8vd3d3LmRhaWx5bW90aW9uLmNvbS9zd2YveGpnYjdqX2EtbWFuLWNhbGxlZC1nb2QtZTAyLWtzdGtfY3JlYXRpb258MztodHRwOi8vd3d3LmRhaWx5bW90aW9uLmNvbS9zd2YveGpnYjdtX2EtbWFuLWNhbGxlZC1nb2QtZTAzLWtzdGtfYXV0b3w0QTtodHRwOi8vd3d3LmRhaWx5bW90aW9uLmNvbS9zd2YveGpnYjllX2EtbWFuLWNhbGxlZC1nb2QtZTA0LWtzdGstY2h1bmstMV9hdXRvfDRCO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94amdiOWpfYS1tYW4tY2FsbGVkLWdvZC1lMDQta3N0ay1jaHVuay0yX2NyZWF0aW9ufDU7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3hqZ2I3c19hLW1hbi1jYWxsZWQtZ29kLWUwNS1rc3RrX2F1dG98NjtodHRwOi8vd3d3LmRhaWx5bW90aW9uLmNvbS9zd2YveGpnYjlwX2EtbWFuLWNhbGxlZC1nb2QtZTA2LWtzdGtfYXV0b3w3O2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94amdiOXVfYS1tYW4tY2FsbGVkLWdvZC1lMDcta3N0a19hdXRvfDg7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3hqZ2JhdV9hLW1hbi1jYWxsZWQtZ29kLWUwOC1rc3RrX2F1dG98OTtodHRwOi8vd3d3LmRhaWx5bW90aW9uLmNvbS9zd2YveGpnYmJnX2EtbWFuLWNhbGxlZC1nb2QtZTkta3N0a19jcmVhdGlvbnwxMDtodHRwOi8vd3d3LmRhaWx5bW90aW9uLmNvbS9zd2YveGpnYmJvX2EtbWFuLWNhbGxlZC1nb2QtZTEwLWtzdGtfY3JlYXRpb258MTE7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3hqZ2JjbV9hLW1hbi1jYWxsZWQtZ29kLWUxMS1rc3RrX2NyZWF0aW9ufDEyO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94amdiZGZfYS1tYW4tY2FsbGVkLWdvZC1lMTIta3N0a19jcmVhdGlvbnwxM0E7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3hqZ2ZwN19hLW1hbi1jYWxsZWQtZ29kLWUxMy1rc3RrLWNodW5rLTFfY3JlYXRpb258MTNCO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94amdiaXZfYS1tYW4tY2FsbGVkLWdvZC1lMTQta3N0a19hdXRvfDE0O2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94amdmcGlfYS1tYW4tY2FsbGVkLWdvZC1lMTMta3N0ay1jaHVuay0yX2NyZWF0aW9ufDE1QTtodHRwOi8vd3d3LmRhaWx5bW90aW9uLmNvbS9zd2YveGpnYm1tX2EtbWFuLWNhbGxlZC1nb2QtZTE1LWtzdGstY2h1bmstMV9hdXRvfDE1QjtodHRwOi8vd3d3LmRhaWx5bW90aW9uLmNvbS9zd2YveGpnYm54X2EtbWFuLWNhbGxlZC1nb2QtZTE1LWtzdGstY2h1bmstMl9hdXRvfDE2O2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94amdia29fYS1tYW4tY2FsbGVkLWdvZC1lMTYta3N0a19hdXRvfDE3QTtodHRwOi8vd3d3LmRhaWx5bW90aW9uLmNvbS9zd2YveGpnYnNzX2EtbWFuLWNhbGxlZC1nb2QtZTE3LWtzdGstY2h1bmstMV9hdXRvfDE3QjtodHRwOi8vd3d3LmRhaWx5bW90aW9uLmNvbS9zd2YveGpnYnQ2X2EtbWFuLWNhbGxlZC1nb2QtZTE3LWtzdGstY2h1bmstMl9hdXRvfDE4QTtodHRwOi8vd3d3LmRhaWx5bW90aW9uLmNvbS9zd2YveGpnYnR0X2EtbWFuLWNhbGxlZC1nb2QtZTE4LWtzdGstY2h1bmstMV9hdXRvfDE4QjtodHRwOi8vd3d3LmRhaWx5bW90aW9uLmNvbS9zd2YveGpnYnUxX2EtbWFuLWNhbGxlZC1nb2QtZTE4LWtzdGstY2h1bmstMl9hdXRvfDE5QTtodHRwOi8vd3d3LmRhaWx5bW90aW9uLmNvbS9zd2YveGpnYnhnX2EtbWFuLWNhbGxlZC1nb2QtZTE5LWtzdGstMDAxX2F1dG98MTlCO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94amdieG5fYS1tYW4tY2FsbGVkLWdvZC1lMTkta3N0ay0wMDJfYXV0b3wyMDtodHRwOi8vd3d3LmRhaWx5bW90aW9uLmNvbS9zd2YveGpnYnBxX2EtbWFuLWNhbGxlZC1nb2QtZTIwLWtzdGtfYXV0b3wyMUE7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3hqZ2J6ZF9hLW1hbi1jYWxsZWQtZ29kLWUyMS1rc3RrLWNodW5rLTFfYXV0b3wyMUI7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3hqZ2J6b19hLW1hbi1jYWxsZWQtZ29kLWUyMS1rc3RrLWNodW5rLTJfYXV0b3wyMjtodHRwOi8vd3d3LmRhaWx5bW90aW9uLmNvbS9zd2YveGpnYnk5X2EtbWFuLWNhbGxlZC1nb2QtZTIyLWtzdGtfc2Nob29sfDIzO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94amdieWpfYS1tYW4tY2FsbGVkLWdvZC1lMjMta3N0a19hdXRvfDI0QTtodHRwOi8vd3d3LmRhaWx5bW90aW9uLmNvbS9zd2YveGpnYnp2X2EtbWFuLWNhbGxlZC1nb2QtZTI0LWVuZC1rc3RrLWNodW5rLTFfYXV0b3wyNEI7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3hqZ2MwMV9hLW1hbi1jYWxsZWQtZ29kLWUyNC1lbmQta3N0ay1jaHVuay0yX2F1dG98CjE7aHR0cDovL2NsaXAudm4vdy9PTzk0fDI7aHR0cDovL2NsaXAudm4vdy9PTzlZfDM7aHR0cDovL2NsaXAudm4vdy9PTzk3fDQ7aHR0cDovL2NsaXAudm4vdy9PTzlTfDU7aHR0cDovL2NsaXAudm4vdy9PT0xEfDY7aHR0cDovL2NsaXAudm4vdy9PTzlrfDc7aHR0cDovL2NsaXAudm4vdy9PT0wyfDg7aHR0cDovL2NsaXAudm4vdy9PT0xffDk7aHR0cDovL2NsaXAudm4vdy9PT0x5fDEwO2h0dHA6Ly9jbGlwLnZuL3cvT09MVnwxMTtodHRwOi8vY2xpcC52bi93L09PTEd8MTI7aHR0cDovL2NsaXAudm4vdy9PT0xnfDEzO2h0dHA6Ly9jbGlwLnZuL3cvT09MTHwxNDtodHRwOi8vY2xpcC52bi93L09PTGl8MTU7aHR0cDovL2NsaXAudm4vdy9PT0x1fDE2O2h0dHA6Ly9jbGlwLnZuL3cvT09MQ3wxNztodHRwOi8vY2xpcC52bi93L09PTFh8MTg7aHR0cDovL2NsaXAudm4vdy9PT0xzfDE5O2h0dHA6Ly9jbGlwLnZuL3cvT09MTXwyMDtodHRwOi8vY2xpcC52bi93L09PTHd8MjE7aHR0cDovL2NsaXAudm4vdy9PT0xvfDIyO2h0dHA6Ly9jbGlwLnZuL3cvT09MYnwyMztodHRwOi8vY2xpcC52bi93L09PTHZ8MjQ7aHR0cDovL2NsaXAudm4vdy9PT0xxfDI1O2h0dHA6Ly9jbGlwLnZuL3cvT09henwyNjtodHRwOi8vY2xpcC52bi93L09PTEJ8Mjc7aHR0cDovL2NsaXAudm4vdy9PT0xIfDI4O2h0dHA6Ly9jbGlwLnZuL3cvT09MLXwyOTtodHRwOi8vY2xpcC52bi93L09PYUl8MzA7aHR0cDovL2NsaXAudm4vdy9PT2FPfDMxO2h0dHA6Ly9jbGlwLnZuL3cvT09hZXwzMjtodHRwOi8vY2xpcC52bi93L09PYUZ8MzM7aHR0cDovL2NsaXAudm4vdy9PT2FqfDM0O2h0dHA6Ly9jbGlwLnZuL3cvT09hWnwzNTtodHRwOi8vY2xpcC52bi93L09PYTB8MzY7aHR0cDovL2NsaXAudm4vdy9PT2E5fDM3O2h0dHA6Ly9jbGlwLnZuL3cvT09hVHwzODtodHRwOi8vY2xpcC52bi93L09PYVF8Mzk7aHR0cDovL2NsaXAudm4vdy9PT2FVfDQwO2h0dHA6Ly9jbGlwLnZuL3cvT09hdHw0MTtodHRwOi8vY2xpcC52bi93L09PYWR8NDI7aHR0cDovL2NsaXAudm4vdy9PT2FOfDQzO2h0dHA6Ly9jbGlwLnZuL3cvT09hY3w0NDtodHRwOi8vY2xpcC52bi93L09PYUp8NDU7aHR0cDovL2NsaXAudm4vdy9PT2FsfDQ2O2h0dHA6Ly9jbGlwLnZuL3cvT09hQXw0NztodHRwOi8vY2xpcC52bi93L09PYXJ8NDg7aHR0cDovL2NsaXAudm4vdy9PT2F4fA==

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )