ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Người Đưa Tin - The Courier (2011) [HD]
xem phim nguoi dua tin
Kẻ Chuyển Hàng
Người đưa tin
The Courier   
Đạo diễn: Hany Abu-Assad
Diễn viên: Jeffrey dean morgan, Mickey rourke, Til schweiger
Phát hành: 2011
Thể loại: Hành động, Kinh dị/ bí ẩn, Hình sự
Sản xuất: Films In Motion
Thời lượng: 99 phút
Quốc gia: Mỹ

The Courier người được thuê để giải cứu con gái Thống Đốc ngân hàng với tiền chuộc 1 triệu USD. Anh cùng là người được thuê để cung cấp các thông tin bí ẩn của thế giới ngầm nguy hiểm nhất.

Tags : Người chuyển hàng,người đưa tin,The Courier ,nguoi chuyen hang,nguoi dua tin,phim người chuyen hang,phim nguoi dua tin,nguoi dua tin full,nguoi chuyen hang full,người dua tin tap 1,người dua tin tap 2,người dua tin tap 3,người đua tin tap 6,

maphim*:=$M0:N$lM:z$Xa:9$0L:3$9i:b$25:C$cp:x$2Y:v$8S:Q$zU:C$c0:R$Ha:C$NT:J$sx:W$dG:N$0N:l$8G:U$5Y:F$e1:M$3d:u$1i:c$2Z:0$Ml:g$2Y:0$F2:d$v0:2$bj:5$SZ:i$VH:d$19:W$eu:c$3d:3$9y:L$BN:T$Jw:R$Hd:o$J0:M$lY:z$Q3:U$yd:6$92:Q$zF:U$TD:l$XL:0$Zn:R$zU:C$aj:R$XY:3$9S:b$vN:m$Ll:J$Wd:0$V3:b$55:y$d3:d$3L:v$E0:M$lA:H$d0:h$mQ:z$Uy:Q$3U:i$Qz:U$SN:D$dT:J$Vl:k$cq:V$VS:4$km:W$QB:l$dG:N$TJ:o$NG:d$hd:3$Lt:9$2Y:u$Um:Y$1R:X$dv:l$nL:3$d3:d$v8:S$Qz:U$Cc:0$RH:a$CN:T$J0:M$0N:l$UF:e$6F:W$bx:I$XO:N$Fk:d$GN:T$Jo:N$Gd:h$d3:L$t9:2$Yu:U$mY:1$RX:d$vl:n$L3:d$3d:v$8S:Q$zU:C$c0:R$Ha:C$NT:J$zM:0$Nl:E$lS:5$gk:e$Wl:U$Y5:k$WQ:2$Z0:M$lg:2$Y0:F$2d:v$02:b$j5:S$Zi:V$Hd:1$9W:e$uc:3$d3:9$yL:B$NT:J$wR:H$do:J$0M:l$Iz:Q$3U:y$YW:x$Eb:y$Em:T$tZ:0$RQ:Z$nR:z$UC:a$jR:X$Y3:9$Sb:v$Nm:L$lJ:W$d0:V$3b:5$5y:d$3d:3$Lv:E$0M:l$AH:d$0h:m$Qz:U$yQ:3$Ui:Q$zU:S$MB:B$TJ:D$dT:J$r5:W$as:R$3Y:l$JX:a$kR:0$Ml:Q$XY:l$Zm:R$zU:C$Mt:Z$Ec:p$lG:b$wk:n$SQ:l$Xb:Z$RV:R$a5:k$aU:1$UO:6$Z0:Y$2l:j$bi:F$nY:X$pV:W$Dl:W$Rp:J$kQ:5$lH:M$v8:G$dv:h$Gc:v$gG:b$v0:2$bj:5$SZ:s$d2:b$vd:m$Li:V$2d:h$NX:Y$jl:G$cv:8$SQ:z$Uy:c$wR:H$do:J$0M:l$Yz:Q$3U:y$au:l$Gb:0$NW:Z$yl:G$ZE:N$TJ:0$FW:Z$mZ:0$Ml:A$Tb:G$BX:a$px:G$M5:p$EU:5$1W:W$UV:k$WO:p$GV:N$R2:Y$vR:E$Oz:V$VY:t$EV:O$l1:y$QD:h$0a:S$JT:Z$QR:0$Lv:R$3b:o$B3:L$ox:2$Lt:9$2Y:u$UG:b$n9:2$bn:5$iY:l$dX:Y$zF:2$Yp:B$3L:v$E0:M$lM:H$c0:R$Ha:C$NT:J$1M:0$Nl:E$EM:l$sm:b$px:G$dj:V$mc:p$RG:R$zU:C$dh:V$mZ:G$NT:J$w0:m$Rw:l$Wa:s$BT:e$KB:V$et:l$FV:F$pl:T$qR:V$T5:0$GT:2$QH:c$Px:E$bn:R$Wb:2$cE:Z$xV:k$Wy:k$1M:3$8y:b$09:G$aw:9$Ca:s$9S:b$vN:m$Ll:x$2Z:v$92:Z$uI:W$Z3:F$2c:h$NW:a$w9:y$LB:N$TJ:z$BH:d$0h:m$Qz:U$CN:D$dT:J$r5:W$as:R$3Y:l$JX:a$kR:0$Ml:Q$XY:l$Zm:R$zU:C$Mt:Z$Ec:p$lG:b$wk:n$SQ:l$Xb:Z$RV:R$a5:k$aU:1$Ed:2$QT:N$CB:j$Sh:F$ka:U$9V:O$3E:X$Tk:t$kT:H$NE:e$v8:G$dv:h$Gc:v$gG:b$v0:2$bj:5$SZ:s$d2:b$vd:m$Li:V$2d:h$NX:Y$jl:G$cv:8$SQ:z$Uy:c$wR:H$do:J$0M:l$Mz:Q$3U:y$au:l$Gb:0$NW:Z$yl:G$ZE:N$TJ:0$FW:Z$mZ:0$Ml:A$Tb:G$BX:a$px:G$M5:p$EU:5$1W:W$UV:k$WO:p$GV:N$RX:a$kZ:H$Tk:B$1T:u$ZD:O$qV:z$S5:Q$1V:R$Jj:Y$5o:3$Lv:R$3b:o$B3:L$ox:2$Lt:9$2Y:u$UG:b$n9:2$bn:5$iY:l$dX:Y$zF:2$Yp:B$3L:v$E0:M$lM:H$c0:R$Ha:C$NT:J$yM:0$Nl:s$mb:p$xG:d$jV:m$cp:R$GR:z$UC:d$hV:m$ZG:N$TJ:w$0m:R$wl:W$as:B$Te:K$BV:e$tl:F$VF:p$lT:q$RV:T$kh:0$S6:d$Ec:t$Al:V$xB:3$ay:l$GU:l$hH:S$RZ:T$Sz:8$yb:0$9G:a$w9:C$as:9$Sb:v$Nm:L$lx:2$Zv:9$2Z:u$IW:Z$3F:2$ch:N$Wa:w$9y:L$BN:T$Jz:B$Hd:0$hm:Q$zU:S$MB:B$TJ:B$BT:J$BB:T$JB:B$TJ:B$BT:J$BB:T$J

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )