ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim New Tales Of Gisaeng [Tập 47/52]

xem phim New Tales Of Gisaeng
Gisaeng (Kỹ sinh) là những nghệ sĩ kỹ nữ chuyên biểu diễn ca múa cho vương thất và các gia đình quý tộc. Bộ phim kể về câu chuyện của một nhóm Gisaeng của xã hội Hàn Quốc hiện đại làm thế nào để sinh tồn trong thời đại mới.

Tên gốc: New Tales Of Gisaeng
Đạo diễn:Lee Young Hee, Son Moon Kwon
Thể loại:Phim Hàn Quốc, Phim Bộ, Phim Tâm Lý - Tình Cảm
Độ dài:52
Quốc gia:Hàn Quốc
Phát hành:2011
Diễn viên:Im Soo Hyang, Sung Hoon, Han Hye Rin, Han Jin Hee,...
Nguồn:Sưu tầm


maphim*Mjg7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PUVQOU9TTU82X3pzfDMwO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1FQ19idEpLODlxd3wyNEE7aHR0cDovL2JhbmJlLm5ldC8xMzYyMDU0MTg4L3ZpZGVvL2luZGV4L2RldGFpbC9pZC80NzkyfDI0QjtodHRwOi8vYmFuYmUubmV0LzEzNjIwNTQxODgvdmlkZW8vaW5kZXgvZGV0YWlsL2lkLzQ3OTN8MjRDO2h0dHA6Ly9iYW5iZS5uZXQvMTM2MjA1NDE4OC92aWRlby9pbmRleC9kZXRhaWwvaWQvNDc5NHwyNUE7aHR0cDovL2JhbmJlLm5ldC8xMzYyMDU0MTg4L3ZpZGVvL2luZGV4L2RldGFpbC9pZC81OTA3fDI1QjtodHRwOi8vYmFuYmUubmV0LzEzNjIwNTQxODgvdmlkZW8vaW5kZXgvZGV0YWlsL2lkLzU5MDh8MjVDO2h0dHA6Ly9iYW5iZS5uZXQvMTM2MjA1NDE4OC92aWRlby9pbmRleC9kZXRhaWwvaWQvNTkwOXwyNkE7aHR0cDovL2JhbmJlLm5ldC8xMzYyMDU0MTg4L3ZpZGVvL2luZGV4L2RldGFpbC9pZC81OTYyfDI2QjtodHRwOi8vYmFuYmUubmV0LzEzNjIwNTQxODgvdmlkZW8vaW5kZXgvZGV0YWlsL2lkLzU5NjN8MjZDO2h0dHA6Ly9iYW5iZS5uZXQvMTM2MjA1NDE4OC92aWRlby9pbmRleC9kZXRhaWwvaWQvNTk2NHwyN0E7aHR0cDovL2JhbmJlLm5ldC8xMzYyMDU0MTg4L3ZpZGVvL2luZGV4L2RldGFpbC9pZC82MjQzfDI3QjtodHRwOi8vYmFuYmUubmV0LzEzNjIwNTQxODgvdmlkZW8vaW5kZXgvZGV0YWlsL2lkLzYyNDR8MjdDO2h0dHA6Ly9iYW5iZS5uZXQvMTM2MjA1NDE4OC92aWRlby9pbmRleC9kZXRhaWwvaWQvNjI0NXwyOEE7aHR0cDovL2JhbmJlLm5ldC8xMzYyMDU0MTg4L3ZpZGVvL2luZGV4L2RldGFpbC9pZC82ODYxfDI4QjtodHRwOi8vYmFuYmUubmV0LzEzNjIwNTQxODgvdmlkZW8vaW5kZXgvZGV0YWlsL2lkLzY4NjJ8MjhDO2h0dHA6Ly9iYW5iZS5uZXQvMTM2MjA1NDE4OC92aWRlby9pbmRleC9kZXRhaWwvaWQvNjg2M3wyOUE7aHR0cDovL2JhbmJlLm5ldC8xMzYyMDU0MTg4L3ZpZGVvL2luZGV4L2RldGFpbC9pZC83MzQxfDI5QjtodHRwOi8vYmFuYmUubmV0LzEzNjIwNTQxODgvdmlkZW8vaW5kZXgvZGV0YWlsL2lkLzczNDJ8MjlDO2h0dHA6Ly9iYW5iZS5uZXQvMTM2MjA1NDE4OC92aWRlby9pbmRleC9kZXRhaWwvaWQvNzM0M3wzMEE7aHR0cDovL2JhbmJlLm5ldC8xMzYyMDU0MTg4L3ZpZGVvL2luZGV4L2RldGFpbC9pZC84MDkwfDMwQjtodHRwOi8vYmFuYmUubmV0LzEzNjIwNTQxODgvdmlkZW8vaW5kZXgvZGV0YWlsL2lkLzgwOTF8MzBDO2h0dHA6Ly9iYW5iZS5uZXQvMTM2MjA1NDE4OC92aWRlby9pbmRleC9kZXRhaWwvaWQvODA5MnwzMUE7aHR0cDovL2JhbmJlLm5ldC8xMzYyMDU0MTg4L3ZpZGVvL2luZGV4L2RldGFpbC9pZC84NzUwfDMxQjtodHRwOi8vYmFuYmUubmV0LzEzNjIwNTQxODgvdmlkZW8vaW5kZXgvZGV0YWlsL2lkLzg3NTF8MzFDO2h0dHA6Ly9iYW5iZS5uZXQvMTM2MjA1NDE4OC92aWRlby9pbmRleC9kZXRhaWwvaWQvODc1MnwzMkE7aHR0cDovL2JhbmJlLm5ldC8xMzYyMDU0MTg4L3ZpZGVvL2luZGV4L2RldGFpbC9pZC8xMDgxOHwzMkI7aHR0cDovL2JhbmJlLm5ldC8xMzYyMDU0MTg4L3ZpZGVvL2luZGV4L2RldGFpbC9pZC8xMDgxOXwzMkM7aHR0cDovL2JhbmJlLm5ldC8xMzYyMDU0MTg4L3ZpZGVvL2luZGV4L2RldGFpbC9pZC8xMDgyMHwzM0E7aHR0cDovL2JhbmJlLm5ldC92dWhvYW5ndGllcDEvdmlkZW8vaW5kZXgvZGV0YWlsL2lkLzExMDQzfDMzQjtodHRwOi8vYmFuYmUubmV0L3Z1aG9hbmd0aWVwMS92aWRlby9pbmRleC9kZXRhaWwvaWQvMTEwNDR8MzNDO2h0dHA6Ly9iYW5iZS5uZXQvdnVob2FuZ3RpZXAxL3ZpZGVvL2luZGV4L2RldGFpbC9pZC8xMTA0NXwzNEE7aHR0cDovL2JhbmJlLm5ldC92dWhvYW5ndGllcDEvdmlkZW8vaW5kZXgvZGV0YWlsL2lkLzEyMzAyfDM0QjtodHRwOi8vYmFuYmUubmV0L3Z1aG9hbmd0aWVwMS92aWRlby9pbmRleC9kZXRhaWwvaWQvMTIzMDN8MzRDO2h0dHA6Ly9iYW5iZS5uZXQvdnVob2FuZ3RpZXAxL3ZpZGVvL2luZGV4L2RldGFpbC9pZC8xMjMwNHwzNUE7aHR0cDovL2JhbmJlLm5ldC92dWhvYW5ndGllcDEvdmlkZW8vaW5kZXgvZGV0YWlsL2lkLzE0MjUzfDM1QjtodHRwOi8vYmFuYmUubmV0L3Z1aG9hbmd0aWVwMS92aWRlby9pbmRleC9kZXRhaWwvaWQvMTQyNTR8MzVDO2h0dHA6Ly9iYW5iZS5uZXQvdnVob2FuZ3RpZXAxL3ZpZGVvL2luZGV4L2RldGFpbC9pZC8xNDI1NXwzNkE7aHR0cDovL2JhbmJlLm5ldC92dWhvYW5ndGllcDEvdmlkZW8vaW5kZXgvZGV0YWlsL2lkLzE0NTAxfDM2QjtodHRwOi8vYmFuYmUubmV0L3Z1aG9hbmd0aWVwMS92aWRlby9pbmRleC9kZXRhaWwvaWQvMTQ1MDJ8MzZDO2h0dHA6Ly9iYW5iZS5uZXQvdnVob2FuZ3RpZXAxL3ZpZGVvL2luZGV4L2RldGFpbC9pZC8xNDUwNXwzN0E7aHR0cDovL3d3dy50cnVvbmd4dWEudm4vdmlkZW8vdmlkZW9fZGV0YWlsLzE0ODMyfDM3QjtodHRwOi8vd3d3LnRydW9uZ3h1YS52bi92aWRlby92aWRlb19kZXRhaWwvMTQ4MzR8MzdDO2h0dHA6Ly93d3cudHJ1b25neHVhLnZuL3ZpZGVvL3ZpZGVvX2RldGFpbC8xNDgzNXwzN0Q7aHR0cDovL3d3dy50cnVvbmd4dWEudm4vdmlkZW8vdmlkZW9fZGV0YWlsLzE0ODMzfDM4QTtodHRwOi8vd3d3LnRydW9uZ3h1YS52bi92aWRlby92aWRlb19kZXRhaWwvMjA4MDZ8MzhCO2h0dHA6Ly93d3cudHJ1b25neHVhLnZuL3ZpZGVvL3ZpZGVvX2RldGFpbC8yMDgwN3wzOEM7aHR0cDovL3d3dy50cnVvbmd4dWEudm4vdmlkZW8vdmlkZW9fZGV0YWlsLzIwODA4fDM4RDtodHRwOi8vd3d3LnRydW9uZ3h1YS52bi92aWRlby92aWRlb19kZXRhaWwvMjA4MDl8NDBBO2h0dHA6Ly93d3cudHJ1b25neHVhLnZuL3ZpZGVvL3ZpZGVvX2RldGFpbC8yNjA0M3w0MEI7aHR0cDovL3d3dy50cnVvbmd4dWEudm4vdmlkZW8vdmlkZW9fZGV0YWlsLzI2MDQ0fDQwQztodHRwOi8vd3d3LnRydW9uZ3h1YS52bi92aWRlby92aWRlb19kZXRhaWwvMjYwNDV8NDBEO2h0dHA6Ly93d3cudHJ1b25neHVhLnZuL3ZpZGVvL3ZpZGVvX2RldGFpbC8yNjA0Nnw0MUE7aHR0cDovL3d3dy50cnVvbmd4dWEudm4vdmlkZW8vdmlkZW9fZGV0YWlsLzI3MTk2fDQxQjtodHRwOi8vd3d3LnRydW9uZ3h1YS52bi92aWRlby92aWRlb19kZXRhaWwvMjcxOTd8NDFDO2h0dHA6Ly93d3cudHJ1b25neHVhLnZuL3ZpZGVvL3ZpZGVvX2RldGFpbC8yNzE5OHw0MUQ7aHR0cDovL3d3dy50cnVvbmd4dWEudm4vdmlkZW8vdmlkZW9fZGV0YWlsLzI3MTk5fDQyQTtodHRwOi8vd3d3LnRydW9uZ3h1YS52bi92aWRlby92aWRlb19kZXRhaWwvMjg2NTF8NDJCO2h0dHA6Ly93d3cudHJ1b25neHVhLnZuL3ZpZGVvL3ZpZGVvX2RldGFpbC8yODY1NHw0MkM7aHR0cDovL3d3dy50cnVvbmd4dWEudm4vdmlkZW8vdmlkZW9fZGV0YWlsLzI4NjUzfDQyRDtodHRwOi8vd3d3LnRydW9uZ3h1YS52bi92aWRlby92aWRlb19kZXRhaWwvMjg2NTJ8MjlBO2h0dHA6Ly93d3cuY3l3b3JsZC52bi92Mi9teWhvbWUvdmlkZW8vcGxheS9ob21laWQvMTIwMDA5ODA0NDMvcG9zdC83MjQxfDI5QjtodHRwOi8vd3d3LmN5d29ybGQudm4vdjIvbXlob21lL3ZpZGVvL3BsYXkvaG9tZWlkLzEyMDAwOTgwNDQzL3Bvc3QvNzI0MnwyMkE7aHR0cDovL2ZzMi5jeXdvcmxkLnZuL2RhdGE0LzIwMTEvMTAvMTYvMDMwLzEzMTg3Njc2MzAxNzQ1MjBfZmlsZV9ta3YubXA0fDIyQjtodHRwOi8vZnMyLmN5d29ybGQudm4vZGF0YTQvMjAxMS8xMC8xNi8wMjYvMTMxODc2NzYyNjgxOTMzOF9maWxlX21rdi5tcDR8MzVBO2h0dHA6Ly9mczIuY3l3b3JsZC52bi9kYXRhMy8yMDExLzA3LzExLzA4MC8xMzEwMzk3ODgwNzE3MTMyX2ZpbGVfYXZpLm1wNHwzNUI7aHR0cDovL2ZzMi5jeXdvcmxkLnZuL2RhdGExLzIwMTIvMDEvMDMvMTA0LzEzMjU1NTQzMDQ5MTIzOTVfZmlsZV9ta3YubXA0fDM4O2h0dHA6Ly93d3cudHdpdHZpZC5jb20vQUxGWUt8MUE7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3hqcjh5MnwxQjtodHRwOi8vd3d3LmRhaWx5bW90aW9uLmNvbS9zd2YveGpyOHl0fDJBO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94anU5OXl8MkI7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3hqdTlhanwzQTtodHRwOi8vd3d3LmRhaWx5bW90aW9uLmNvbS9zd2YveGp3Z3RlfDNCO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94andndHR8NEE7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3hqeW1tM3w0QjtodHRwOi8vd3d3LmRhaWx5bW90aW9uLmNvbS9zd2YveGp5bW1tfDVBO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94anpzdzJ8NUI7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3hqenN3cl9uZS10YS1naS1lcDA1LWtzdGstMDAyX3Blb3BsZXw2QTtodHRwOi8vd3d3LmRhaWx5bW90aW9uLmNvbS9zd2YveGszMXl0X25lLXRhLWdpLWVwMDYta3N0ay0xLTAwMV9wZW9wbGV8NkI7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3hrMzF6MF9uZS10YS1naS1lcDA2LWtzdGstMS0wMDJfcGVvcGxlfDdBO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94azRuOTBfbmUtdGEtZ2ktZXAwNy1rc3RrLTEtMDAxX3Blb3BsZXw3QjtodHRwOi8vd3d3LmRhaWx5bW90aW9uLmNvbS9zd2YveGs0bjloX25lLXRhLWdpLWVwMDcta3N0ay0xLTAwMl9wZW9wbGV8OEE7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3hrNzc4b19uZXctdGFsZXMtb2YtZ2lzYWVuZy1lcDA4LWtzdGstMS0wMDFfZnVufDhCO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94azc3OHFfbmV3LXRhbGVzLW9mLWdpc2FlbmctZXAwOC1rc3RrLTEtMDAyX3Nob3J0ZmlsbXN8OUE7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3hrOWNsdF9uZXctdGFsZXMtb2YtZ2lzYWVuZy1lcDA5LWtzdGstMS0wMDFfbGlmZXN0eWxlfDlCO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94azljbHhfbmV3LXRhbGVzLW9mLWdpc2FlbmctZXAwOS1rc3RrLTEtMDAyX211c2ljfDlDO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94azljbTVfbmV3LXRhbGVzLW9mLWdpc2FlbmctZXAwOS1rc3RrLTEtMDAzX2F1dG98MTBBO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94a2JxOGhfbmV3LXRhbGVzLW9mLWdpc2FlbmctZXAxMC1rc3RrLTEtMDAxX3Nob3J0ZmlsbXN8MTBCO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94a2JxOWdfbmV3LXRhbGVzLW9mLWdpc2FlbmctZXAxMC1rc3RrLTEtMDAyX3Nob3J0ZmlsbXN8MTFBO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94a2VxbHhfbmV3LXRhbGVzLW9mLWdpc2FlbmctZXAxMS1oZC1rc3RrLTEtMDAxX3Nob3J0ZmlsbXN8MTFCO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94a2VxbW1fbmV3LXRhbGVzLW9mLWdpc2FlbmctZXAxMS1oZC1rc3RrLTEtMDAyX3Nob3J0ZmlsbXN8MTJBO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94a2tzcnl8MTJCO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94a2tzc2d8MTNBO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94a3g5bzN8MTNCO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94a3g5b3F8MTRBO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94a3g5cWp8MTRCO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94a3g5cXZ8MTVBO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94bDRkc2F8MTVCO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94bDRkc218MTZBO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94bDRkc3p8MTZCO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94bDRkdGF8MTdBO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94bGF0dzBfbmV3LXRhbGVzLW9mLWdpc2FlbmctZXAxNy1zZC1rc3QtbmV0LXZuLTEtMDAxX3Nwb3J0fDE3QjtodHRwOi8vd3d3LmRhaWx5bW90aW9uLmNvbS9zd2YveGxhdHc2X25ldy10YWxlcy1vZi1naXNhZW5nLWVwMTctc2Qta3N0LW5ldC12bi0xLTAwMl90dnwxOEE7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3hsY3RjanwxOEI7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3hsY3RjdHwxOUE7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3hsZjJ6OXwxOUI7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3hsZjJ6bHwyMEE7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3hsaGJ1MnwyMEI7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3hsaGJ1NHwyMUE7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3hsbGFpanwyMUI7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3hsbGFpcXwyMUM7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3hsbGFqMHwyMUQ7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3hsbGFqOHwyMUU7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3hsbGFqZ3wyM0E7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3hsdXJkMXwyM0I7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3hsdXJkNHwyM0M7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3hsdXJkN3wyN0E7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3htNmY3cV9uLWVwMjctMDAxX3Nob3J0ZmlsbXN8MjdCO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94bTZmODJfbi1lcDI3LTAwMl9zaG9ydGZpbG1zfDI3QztodHRwOi8vd3d3LmRhaWx5bW90aW9uLmNvbS9zd2YveG02Zjg4X24tZXAyNy0wMDNfc2hvcnRmaWxtc3wyOUE7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3htZW93a3wyOUI7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3htZW93bXwzMUE7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3htcHA4ZHwzMUI7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3htcHA4cXwzMUM7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3htcHA4dHwzMkE7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3htenJhMl9uLWVwMzItc2QtMDAxX3Nob3J0ZmlsbXN8MzJCO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94bXpyYWVfbi1lcDMyLXNkLTAwMl9zaG9ydGZpbG1zfDMyQztodHRwOi8vd3d3LmRhaWx5bW90aW9uLmNvbS9zd2YveG16cmNpX24tZXAzMi1zZC0wMDNfc2hvcnRmaWxtc3wzM0E7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3huMmpoZ19uLWVwMzMtc2QtMDAxX3Nob3J0ZmlsbXN8MzNCO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94bjJqaGtfbi1lcDMzLXNkLTAwMl9zaG9ydGZpbG1zfDMzQztodHRwOi8vd3d3LmRhaWx5bW90aW9uLmNvbS9zd2YveG4yamhtX24tZXAzMy1zZC0wMDNfc2hvcnRmaWxtc3wzNEE7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3huOHJ2al9uLWVwMzQtc2QtMDAxX3Nob3J0ZmlsbXN8MzRCO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94bjhydmxfbi1lcDM0LXNkLTAwMl9zaG9ydGZpbG1zfDM0QztodHRwOi8vd3d3LmRhaWx5bW90aW9uLmNvbS9zd2YveG44cnZwX24tZXAzNC1zZC0wMDNfc2hvcnRmaWxtc3wzNUE7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3huZWVzY19uLWVwMzUtc2QtMDAxX3Nob3J0ZmlsbXN8MzVCO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94bmVlc3pfbi1lcDM1LXNkLTAwMl9zaG9ydGZpbG1zfDM1QztodHRwOi8vd3d3LmRhaWx5bW90aW9uLmNvbS9zd2YveG5lZXRpX24tZXAzNS1zZC0wMDNfc2hvcnRmaWxtc3wzNkE7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3huZ2Iwa19uLWVwMzYtc2QtMDAxX3Nob3J0ZmlsbXN8MzZCO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94bmdiMG1fbi1lcDM2LXNkLTAwMl9zaG9ydGZpbG1zfDM2QztodHRwOi8vd3d3LmRhaWx5bW90aW9uLmNvbS9zd2YveG5nYjBwX24tZXAzNi1zZC0wMDNfc2hvcnRmaWxtc3wzOUE7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3hveG44eHwzOUI7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3hveG45N3wzOUM7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3hveG45aHw0M0E7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3hwZnkzb19uZXctdGFsZXMtb2YtZ2lzYWVuZy1lcDQzLTAwMV9zaG9ydGZpbG1zfDQzQjtodHRwOi8vd3d3LmRhaWx5bW90aW9uLmNvbS9zd2YveHBmeTF5X25ldy10YWxlcy1vZi1naXNhZW5nLWVwNDMtMDAyX3Nob3J0ZmlsbXN8NDNDO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94cGZ5MmZfbmV3LXRhbGVzLW9mLWdpc2FlbmctZXA0My0wMDNfc2hvcnRmaWxtc3w0M0Q7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3hwZnkzZl9uZXctdGFsZXMtb2YtZ2lzYWVuZy1lcDQzLTAwNHw0NEE7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3hwbWF4dl9uZXctdGFsZXMtb2YtZ2lzYWVuZy1lcDQ0LTAwMV9zaG9ydGZpbG1zfDQ0QjtodHRwOi8vd3d3LmRhaWx5bW90aW9uLmNvbS9zd2YveHBtYW92X25ldy10YWxlcy1vZi1naXNhZW5nLWVwNDQtMDAyX3Nob3J0ZmlsbXN8NDRDO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94cG1hb3pfbmV3LXRhbGVzLW9mLWdpc2FlbmctZXA0NC0wMDNfc2hvcnRmaWxtc3w0NEQ7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3hwbWFwOF9uZXctdGFsZXMtb2YtZ2lzYWVuZy1lcDQ0LTAwNF9zaG9ydGZpbG1zfDQ0RTtodHRwOi8vd3d3LmRhaWx5bW90aW9uLmNvbS9zd2YveHBtYXBlX25ldy10YWxlcy1vZi1naXNhZW5nLWVwNDQtMDA1X3Nob3J0ZmlsbXN8NDVBO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94cHVvcHlfbmV3LXRhbGVzLW9mLWdpc2FlbmctZXA0NS0wMDFfc2hvcnRmaWxtc3w0NUI7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3hwdW9uc19uZXctdGFsZXMtb2YtZ2lzYWVuZy1lcDQ1LTAwMl9zaG9ydGZpbG1zfDQ1QztodHRwOi8vd3d3LmRhaWx5bW90aW9uLmNvbS9zd2YveHB1b251X25ldy10YWxlcy1vZi1naXNhZW5nLWVwNDUtMDAzX3Nob3J0ZmlsbXN8NDVEO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94cHVvbzJfbmV3LXRhbGVzLW9mLWdpc2FlbmctZXA0NS0wMDRfc2hvcnRmaWxtc3w0NUU7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3hwdW9vN19uZXctdGFsZXMtb2YtZ2lzYWVuZy1lcDQ1LTAwNV9zaG9ydGZpbG1zfDQ2QTtodHRwOi8vd3d3LmRhaWx5bW90aW9uLmNvbS9zd2YveHE5YjRxX25lcDQ2LTAwMV9zaG9ydGZpbG1zfDQ2QjtodHRwOi8vd3d3LmRhaWx5bW90aW9uLmNvbS9zd2YveHE5YjVrX25lcDQ2LTAwMl9zaG9ydGZpbG1zfDQ2QztodHRwOi8vd3d3LmRhaWx5bW90aW9uLmNvbS9zd2YveHE5YjZiX25lcDQ2LTAwM19zaG9ydGZpbG1zfDQ3QTtodHRwOi8vd3d3LmRhaWx5bW90aW9uLmNvbS9zd2YveHFvMWJoX25ldy10YWxlcy1vZi1naXNhZW5nLWVwNDctMDAxX3Nob3J0ZmlsbXN8NDdCO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94cW8xYnBfbmV3LXRhbGVzLW9mLWdpc2FlbmctZXA0Ny0wMDJfc2hvcnRmaWxtc3wzNDtodHRwOi8vdmlkZW9iYi5jb20vdmlkZW8vcFNLR1lkQ0cxRm1pfDIyQTtodHRwOi8vZGMzODcuNHNoYXJlZC5jb20vaW1nLzg0NTU3MTU3OS9kMzQ4ZTUxYi9kbGlua19fMkZkb3dubG9hZF8yRndPdUd4U3I1XzNGdHNpZF8zRDIwMTExMDE2LTIzMjkzOS1lNTdlZmJkNC9wcmV2aWV3LmZsdnwyMkI7aHR0cDovL2RjNDQyLjRzaGFyZWQuY29tL2ltZy84NDU1NzE2ODcvYjEyZTZhOGEvZGxpbmtfXzJGZG93bmxvYWRfMkZYZG44Q1FPQV8zRnRzaWRfM0QyMDExMTAxNi0yMzI5NTItOTJhNmZjODgvcHJldmlldy5mbHZ8MzQ7aHR0cDovL2RjNDYxLjRzaGFyZWQuY29tL2ltZy8xMDQyODA2OTA0L2Q0MmI3YzJmL2RsaW5rX18yRmRvd25sb2FkXzJGTnNOdjYtY0ZfMkZOZXdUYWxlc29mR2lzYWVuZ0VwMzRfM0Z0c2lkXzNEMjAxMTEyMjctMDIyOTE2LTdhN2RjMTMwL3ByZXZpZXcuZmx2fDM0O2h0dHA6Ly92aWRlb3plci5jb20vdmlkZW8vcjRJTXd6OEx8

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )