ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Huyền Thoại Sân Cỏ Ggo full 52 tập

xem phim huyen thoai san co
AI GGO là các cầu thủ robo nhân tạo, được thiết kế giống như con người và chơi bóng đá rất giỏi.

Tên gốc: Huyền Thoại Sân Cỏ Ggo (Tập 52/52)
Đạo diễn:Gordon Chin
Thể loại:Phim Bộ, Phim Hoạt Hình, Phim Hài Hước
Độ dài:52 Tập
Quốc gia:Nhật Bản
Phát hành:Đang cập nhật
Diễn viên:Đang cập nhật
Nguồn:Sưu tầm

maphim*MUE7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PWhSSFhtVDFoUUpVfDFCO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj14YlBoY0ZLd2ZlWXwyQTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9eDVCdE93aHJLRVF8MkI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PVhSd1hxc1JGdVI0fDNBO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1nU2JTa21uWklwUXwzQjtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9UVo0bjNQb05yMEF8NEE7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PTN5bF9PRmRTUG5RfDRCO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj16MnNRUVF1bDN0NHw1QTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9Y0tIdE80dldGUG98NUI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PVk2U0dyQXp3amw0fDZBO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj11YU5PdnVQVHZTNHw2QjtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9eXBoSkJnbEVtbk18N0E7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PVYyX0E1bnRXMEt3fDdCO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1KYW53S2FiM3J6d3w4QTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9aWc5U1lrbklUbXd8OEI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PVZSUnk4T0twXzF3fDlBO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1HV2h2QVpWcUZzMHw5QjtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9Qk5mWFZKYnNEWGt8MTBBO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1RWFNkZkl6eUVzUXwxMEI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PUJQeHVyekJXTWt3fDExQTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9NW9QMi1rVzlkSXd8MTFCO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1ZNGdoM2ZLeDItNHwxMkE7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PTh5SjhjZ2J5Ulg0fDEyQjtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9S25EQjBPUlNnNDB8MTNBO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1sVGJiVXJ2cThyWXwxM0I7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PUZsczI5cDgyRG5NfDE0QTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9VlFTRC14TjBUa1l8MTRCO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1taV9WRHNDTklGVXwxNUE7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PU5QZmpVWm5keDVVfDE1QjtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9c0pYenNaeWo1aTR8MTZBO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1IVHFBRmgzanBqMHwxNkI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PVl4ejRFa0VnZVpRfDE3QTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9VUh3cVlqdjhtYmd8MTdCO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1IRVFqUWNXekd3a3wxOEE7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PVNLdjB1dzNaMmVjfDE4QjtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9Mng2N3J6QnpyWGt8MTlBO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1DWU40ZV9JenM0OHwxOUI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PTlrMkd4VGcwS2lZfDIwQTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9dG9MNndidUp5OWt8MjBCO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1GMXZZMHNadVhMb3wyMUE7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PXBxOEZTbWc1QW9vfDIxQjtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9QjFHYlltQ3pjU1l8MjJBO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1tbGZQaUZadk5mY3wyMkI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PVBHeWtnX3BYX1FVfDIzQTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9V21KWFIxeXgtRDR8MjNCO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1oeDd1MGJoYXZHQXwyNEE7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PWNNa29EWXpoclY0fDI0QjtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9ZF9pbldyX3RCWWd8MjVBO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj03OXZORk5TTVhtZ3wyNUI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PTNGX0twZmZObE13fDI2QTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9NGJ4Zm51aDRqVll8MjZCO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1RanVWUURXN19UMHwyN0E7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PTF1dXFCaHkxVk9nfDI3QjtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9NElscDlJVkk5ZXd8MjhBO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1HRGFSazlyMXBUc3wyOEI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PTVmMjlsVElWMVg0fDI5QTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9NzhiMzVlTk1Kbnd8MjlCO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1VbDhwOThJSFdPRXwzMEE7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PU5aWmdaX3NVUTN3fDMwQjtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9MGk4LXJYZkNlU0l8MzFBO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1GbzIwMDBZV3Eyb3wzMUI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PUdWLTVSNk12VjcwfDMyQTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9UlpvSGlJZUpqRGt8MzJCO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1jMmZkcHI4S3ExTXwzM0E7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PXFpRzdka2d1NE53fDMzQjtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9bExSSGZpMkZQaXN8MzRBO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1NYnB0akFHaUJfOHwzNEI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PS1halBYUHNxSUVNfDM1QTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9ODdUc1NkVndJaTR8MzVCO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1ud1JrTC1DNF9OTXwzNkE7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PWhCQU5MUnlUVkhVfDM2QjtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9YnNZSF9IRVdYUFl8MzdBO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1FLVpzNUlRMWFIUXwzN0I7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PTVWcnc3SXdYWXpjfDM4QTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9Qk1lZjg4bXlDcFV8MzhCO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj0yRE5VaGhUOUNyZ3wzOUE7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PXJETU5DSTJkVmFRfDM5QjtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9V2ZxUzNaeHZiN3N8NDBBO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj15SzhvSXpLZUFYb3w0MEI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PTZjcGNEY3d3Uno4fDQxQTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9MjFlZVNlcmlQbUl8NDFCO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1oZXEtTjlhMHpBY3w0MkE7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PTRvblA2dURKdEhzfDQyQjtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9VFVWcVRMUi1DUEV8NDNBO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1IZzliNUQ0ZzQzRXw0M0I7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PW9wdWUzc0l2ekdRfDQ0QTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9NGVvbEF5VDE4NEF8NDRCO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj10aXpwVnptMGxIc3w0NUE7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PTA0bTdLb3ktRUJzfDQ1QjtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9UjFZR3JBU2VPUTh8NDZBO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj15ZldtSThhbkxSOHw0NkI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PXhtSkUxN21Qc2djfDQ3QTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9eDU4ZDBnOUV0QUF8NDdCO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1pUXVnLU5CUUgzMHw0OEE7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PTZCbWhBV09EN1VZfDQ4QjtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9NXN4cmZZeFRKWTB8NDlBO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1aOTBVVWYzRHdQa3w0OUI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PVlrM3huZjRmYWVFfDUwQTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9NzdqUEdHaHNQZ298NTBCO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1VQWlNSUhTZDJENHw1MUE7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PS1hUlZoWENNbnFZfDUxQjtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9UFYyZGY1elpKWDB8NTJBO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj02eGtxbDVUU3dNOHw1MkI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PVZTUkhYeE5PdEU0fA==

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )