ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Hái Sao Cho Em HTV2 20/20

Bộ phim là câu chuyện tình yêu của hai đồng nghiệp trong một công ty bảo hiểm. Kim Jung Hoon trong vai 1 luật sư thông minh trong một công ty luật. Vì anh mang nỗi đau bị mẹ vứt bỏ ngay khi sinh ra, nên anh rất khó mở lòng với người khác. Choi Jung Won trong vai một nhân viên 25 tuổi trong công ty đã tở thành người chịu trách nhiệm cho 5 em nhỏ sau khi ba mẹ cô bị tai nạn qua đời...

Tên gốc: Hái Sao Cho Em HTV2 (Tập 20/20)
Đạo diễn:Go Kyung Hee
Thể loại:Phim Hàn Quốc, Phim Bộ, Phim Tâm Lý - Tình Cảm
Độ dài:20 Tập
Quốc gia:Hàn Quốc
Phát hành:2010
Diễn viên:Kim Ji Hoon, Shin Dong Wook, Choi Jung Won, Chae Young In
Nguồn:Sưu tầm

maphim*MUE7aHR0cDovL3d3dy52ZW9oLmNvbS93YXRjaC92MjAyMjMyMTlwRm5ZV1RmNnwxQjtodHRwOi8vd3d3LnZlb2guY29tL3dhdGNoL3YyMDIyMzIyNkUyNEZLSkhlfDFDO2h0dHA6Ly93d3cudmVvaC5jb20vd2F0Y2gvdjIwMjIzMjM4VHdKSFE3d2N8MkE7aHR0cDovL3d3dy52ZW9oLmNvbS93YXRjaC92MTk3OTI4MTBRc05NQjJxNXwyQjtodHRwOi8vd3d3LnZlb2guY29tL3dhdGNoL3YxOTc5MjgzNHo4ZHF5ajZ0fDJDO2h0dHA6Ly93d3cudmVvaC5jb20vd2F0Y2gvdjE5NzkyODM4ZzgyVEZwemJ8M0E7aHR0cDovL3d3dy52ZW9oLmNvbS93YXRjaC92MTk4NDc1NjBEc0I3RGFDTXwzQjtodHRwOi8vd3d3LnZlb2guY29tL3dhdGNoL3YxOTg0NzU1OFBIR1pjdGd6fDNDO2h0dHA6Ly93d3cudmVvaC5jb20vd2F0Y2gvdjE5ODQ3NTU1WWFlZGdYY2F8NEE7aHR0cDovL3d3dy52ZW9oLmNvbS93YXRjaC92MTk4NDc1NTRzcU1jSGh3Qnw0QjtodHRwOi8vd3d3LnZlb2guY29tL3dhdGNoL3YxOTg0NzU1MnFCSER4Yk5YfDRDO2h0dHA6Ly93d3cudmVvaC5jb20vd2F0Y2gvdjE5ODQ3NTQ4QmFENzN4OXB8NUE7aHR0cDovL3d3dy52ZW9oLmNvbS93YXRjaC92MTk4NDc1NDRUTkJEUTdxQnw1QjtodHRwOi8vd3d3LnZlb2guY29tL3dhdGNoL3YxOTg0NzU0MUJSYW1xU1llfDVDO2h0dHA6Ly93d3cudmVvaC5jb20vd2F0Y2gvdjE5ODQ3NTQwR1k4SnBra258NkE7aHR0cDovL3d3dy52ZW9oLmNvbS93YXRjaC92MTk4NDc1MzdhY0ZSenk1U3w2QjtodHRwOi8vd3d3LnZlb2guY29tL3dhdGNoL3YxOTg0NzUzNk1uTkNTTmZwfDZDO2h0dHA6Ly93d3cudmVvaC5jb20vd2F0Y2gvdjE5ODQ3NTM1ZDNxZGdtQ1N8N0E7aHR0cDovL3d3dy52ZW9oLmNvbS93YXRjaC92MTk4NDczNzR4WWhrNmhDY3w3QjtodHRwOi8vd3d3LnZlb2guY29tL3dhdGNoL3YxOTg0NzM3MmhUYUhRRTc2fDdDO2h0dHA6Ly93d3cudmVvaC5jb20vd2F0Y2gvdjE5ODQ3MzcxRnN6cndLUU58OEE7aHR0cDovL3d3dy52ZW9oLmNvbS93YXRjaC92MjAyMjM0NDZaSFhqQkplWXw4QjtodHRwOi8vd3d3LnZlb2guY29tL3dhdGNoL3YyMDIyMzQ3OFI4TWVzNnpzfDhDO2h0dHA6Ly93d3cudmVvaC5jb20vd2F0Y2gvdjIwMjIzNTAwclNNZ2dZcnB8OUE7aHR0cDovL3d3dy52ZW9oLmNvbS93YXRjaC92MTk4NDczNTNKNnhBR3A0ZHw5QjtodHRwOi8vd3d3LnZlb2guY29tL3dhdGNoL3YxOTg0NzM1MUczZjZwWERCfDlDO2h0dHA6Ly93d3cudmVvaC5jb20vd2F0Y2gvdjE5ODQ3MzUwOXR6YUJCR2Z8MTBBO2h0dHA6Ly93d3cudmVvaC5jb20vd2F0Y2gvdjE5ODQ3MzQ2eEFxQmsyMmR8MTBCO2h0dHA6Ly93d3cudmVvaC5jb20vd2F0Y2gvdjE5ODQ3MzQ1OXEzS0tTUVF8MTBDO2h0dHA6Ly93d3cudmVvaC5jb20vd2F0Y2gvdjE5ODQ3MzQzUFNieFp0aEZ8MTFBO2h0dHA6Ly93d3cudmVvaC5jb20vd2F0Y2gvdjE5ODQ3MzQyTlgzRkRKTTl8MTFCO2h0dHA6Ly93d3cudmVvaC5jb20vd2F0Y2gvdjIwNDMxMTk3cHRxYm5CN2J8MTFDO2h0dHA6Ly93d3cudmVvaC5jb20vd2F0Y2gvdjIwNDMxMjAxQk1aeW5zU3l8MTJBO2h0dHA6Ly93d3cudmVvaC5jb20vd2F0Y2gvdjIwMjIzNTA0SzRtc3J6a218MTJCO2h0dHA6Ly93d3cudmVvaC5jb20vd2F0Y2gvdjIwMjIzNTA3NXFFUk1nUUZ8MTJDO2h0dHA6Ly93d3cudmVvaC5jb20vd2F0Y2gvdjIwMjIzNTExNUg2NTdBQ3d8MTNBO2h0dHA6Ly93d3cudmVvaC5jb20vd2F0Y2gvdjIwMjI0MzQwZENnZ2NZaG18MTNCO2h0dHA6Ly93d3cudmVvaC5jb20vd2F0Y2gvdjIwMjI0MzQxWGRjTWZ6Z2Z8MTNDO2h0dHA6Ly93d3cudmVvaC5jb20vd2F0Y2gvdjIwMjI0MzQzYzJNWWRDenp8MTRBO2h0dHA6Ly93d3cudmVvaC5jb20vd2F0Y2gvdjE5ODk5ODE3UWQ1R3R5S0p8MTRCO2h0dHA6Ly93d3cudmVvaC5jb20vd2F0Y2gvdjE5ODk5ODIzTW45bmtEakd8MTRDO2h0dHA6Ly93d3cudmVvaC5jb20vd2F0Y2gvdjE5ODk5ODI5YlA1Y2Q2aGR8MTVBO2h0dHA6Ly93d3cudmVvaC5jb20vd2F0Y2gvdjE5ODk5ODM0Z21lYjVqQXd8MTVCO2h0dHA6Ly93d3cudmVvaC5jb20vd2F0Y2gvdjE5ODk5ODM5eHNLN1pFejN8MTVDO2h0dHA6Ly93d3cudmVvaC5jb20vd2F0Y2gvdjE5ODk5ODQ4NUZFNmJkV2R8MTZBO2h0dHA6Ly93d3cudmVvaC5jb20vd2F0Y2gvdjE5ODk5ODU4YTdaTlFaNVF8MTZCO2h0dHA6Ly93d3cudmVvaC5jb20vd2F0Y2gvdjE5ODk5ODY2NE5NUzNtbWV8MTZDO2h0dHA6Ly93d3cudmVvaC5jb20vd2F0Y2gvdjE5ODk5ODc0ZmtmeHdTUDJ8MTdBO2h0dHA6Ly93d3cudmVvaC5jb20vd2F0Y2gvdjE5OTI1Njc4V0NzY3NHTkR8MTdCO2h0dHA6Ly93d3cudmVvaC5jb20vd2F0Y2gvdjE5OTI1Njc2aDR5TXlZOXB8MTdDO2h0dHA6Ly93d3cudmVvaC5jb20vd2F0Y2gvdjE5OTI1Njc0OU5ZQkJZTjJ8MThBO2h0dHA6Ly93d3cudmVvaC5jb20vd2F0Y2gvdjE5OTMzNjg3S200UkZUR2R8MThCO2h0dHA6Ly93d3cudmVvaC5jb20vd2F0Y2gvdjE5OTMzNjg5RUZIYk1tVzZ8MThDO2h0dHA6Ly93d3cudmVvaC5jb20vd2F0Y2gvdjE5OTMzNjkyMmtYZVhhbWJ8MTlBO2h0dHA6Ly93d3cudmVvaC5jb20vd2F0Y2gvdjE5OTM4NjY1bUZhM3c0Mmh8MTlCO2h0dHA6Ly93d3cudmVvaC5jb20vd2F0Y2gvdjE5OTM4NjY2Y0tGUEV6UmF8MTlDO2h0dHA6Ly93d3cudmVvaC5jb20vd2F0Y2gvdjE5OTM4NjY3ZkRkcjlKNFB8MjBBO2h0dHA6Ly93d3cudmVvaC5jb20vd2F0Y2gvdjE5OTQ3NTQxSGtzZjU1dDh8MjBCO2h0dHA6Ly93d3cudmVvaC5jb20vd2F0Y2gvdjE5OTQ3NTQyM0JReXR4amh8MjBDO2h0dHA6Ly93d3cudmVvaC5jb20vd2F0Y2gvdjE5OTQ3NTQzS2NoNFN0VGN8

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )