ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Đại Đường Du Hiệp Truyện trên Vtv2 [32 Tập ] trọn bộ
xem phim Dai Duong Du Hiep Truyen |maphim.netĐại Đường Du Hiệp Truyện Vtv2 - Dai Duong Du Hiep Truyen 

Tên phim: Đại Đường Du Hiệp Truyện Vtv2 - Dai Duong Du Hiep Truyen 
Đạo diễn: Trương Kỷ Trung
Diễn viên: Huỳnh Duy Đức, Hà Trác Ngôn, Tae, Thẩm Hiểu Hải
Thể loại: Võ Thuật, Tình Cảm, Dã Sử - Cổ Trang
Quốc gia: Trung Quốc
Thời lượng: 31 Tập
Năm phát hành: 2007







Giới thiệu : Mười tám năm trước, Ân Khuê Chương bị đại quân của An Lộc Sơn bao vây, con trai bị thất lạc trong đám loạn quân. Còn gia đình người bạn thân Sử Dật Như mất tích thì Thiết Ma Lặc còn sống sót. Trải qua những chuyện đau lòng, An Dương Khuê nguội lòng nản chí và không còn lo đến chuyện giang hồ.







maphim*=M0$NlcXcINFbLdlejR2YENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQmbF1iMzM0NlcXbyYzX3dzS1RWNENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlImMzM0NlM2M1QUOfNkQjZGSENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEmMzM0NlkVR19VVpt0Z5gHMENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMWMzM0NlAzcwFDcm9ldDR3NENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIWMzM0NlQjQftGSPh3aNllNENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEWMzM0NlkleOlmUHdXLxoXMENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMGMzM0NlsGUMZ1Z3RGO1cDRENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlAzMDdTJnN3RH1mMuNkWzkFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJhBzMDdTJzZEZhpVdJxGdnVDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJjljMDdTJ0InboZHOWJnRJZDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJiljMDdTJZhUTuV1MxY3awRERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJhljMDdTJvlkbvJEaEhXNwxERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJjhjMDdTJ08USMpEMxZDOFdDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJihjMDdTJ0okVPdlakNXSqFGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJhhjMDdTJnJjQPBTbqdHd5xGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJjdjMDdTJRdXW4hXaXlTeplERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJidjMDdTJzJlbHp0Vw9VaWxERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJhdjMDdTJ4UEUaFWOQVTOwYDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJjZjMDdTJzlHTtEXTqdVbOxERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJiZjMDdTJZpHRihFODZkUHdFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJhZjMDdTJ0IUbalWUG9UOmlHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJjVjMDdTJZFUYTVXQ5ZjcUJFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJiVjMDdTJN9VLrdmSPRTQVVGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJhVjMDdTJ4MFTZ52N0V0ZF5GRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJjRjMDdTJFdmW0E1Sy0CZwEFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJiRjMDdTJVVHcFNTcmRkYFJGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJhRjMDdTJrN1colnURBneIpGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJjNjMDdTJ4QjaphnUahndpdFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJiNjMDdTJzlET6pWdB10ayVERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJhNjMDdTJ4g0Mh1iUTN3XzUGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJjJjMDdTJFRUOHN1MINDaShDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJjJjMDdTJR9EVSZ0MoxkMqFERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJhJjMDdTJ0QENKh1Z4pFOYNERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJjFjMDdTJ48kMMJTTk9FWB1ERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJiFjMDdTJwQjW4U2XHl3b3FGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJhFjMDdTJ3FnYlZXYh5EWkFFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJjBjMDdTJnVEV5knVq90YGtERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJiBjMDdTJRl1ZYpkRo9mQNtERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJhBjMDdTJFpGVtUWYNJGSUpFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJjlTMDdTJVl2YZl3Q0g2MvFGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJilTMDdTJF92Z4IVQIl1MxVERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJhlTMDdTJFVnd3J0TTNTMlhERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJjhTMDdTJvBjM2s0XudzXR9GRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJihTMDdTJ3JWZtpXcvhzb2EFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJhhTMDdTJVtER2ZXb3UTYH1GRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJjdTMDdTJRV1UkFDba9GOjlHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJidTMDdTJzh0b0ElUMB3cnlHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJhdTMDdTJ0AjUKNzRR9lQwMDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJjZTMDdTJnNjYHlHSnh0aYpHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJiZTMDdTJ0IFczwGUTdjaaNERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJhZTMDdTJJpFW1UXe2YzMJNDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJjVTMDdTJwo2RQRHTuRjUtQGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJiVTMDdTJFxWO2QmctQ0SzcDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJhVTMDdTJR1CeyATQrZGcJZHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJjRTMDdTJBZzRF1kcIJ0bERFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJiRTMDdTJn1Uekd1bLJXNq5ERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJhRTMDdTJ4w0YwNXMqtGdtgERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJjNTMDdTJndTODRjbnZVbKNHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJiNTMDdTJnFUcwQTeTRFbPlERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJhNTMDdTJ3RDazEWL5AFaSJFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJjJTMDdTJ4IjQmdUa3kEcOJHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJiJTMDdTJVJ2TvpVRwxmWhVERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJhJTMDdTJwMHdNhzZhR1c1lGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJjFTMDdTJvRHNXJHO5RzYEZHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJiFTMDdTJFBFRJhHS2A3XmBDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJhFTMDdTJ3R1dRdUOvJXQv9ERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJjBTMDdTJRhjMNR1NUNDT0VERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJiBTMDdTJjZ2MnpGcJlVY2JGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJhBTMDdTJ4UVL3YnYBNmSsFFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJjlzQ3UCOKxGM2EFT4xUY1Q0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiY5M0NlUEa31SUBBFa0BlNENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEWODdTJ4sESLRXb4J1bh9FRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJjhzQ3USTyYHM6dnZ4t0c0R0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiY4M0Nl82bfRlNPhGVaJzTENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEGODdTJ0MGOCZWSIZHWIVGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJjdzQ3UCM0VmUNl3VOVGdZR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiY3M0NlcHbE9EN4dDRPlmcENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlE2NDdTJw80cKlVWshjdKZDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJjZzQ3USVFFXd2kVWYN0d5Q0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiY2M0NlEken1WWZdDaNllNENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEmNDdTJrBDS24kR2lFTxpHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJjVzQ3UCNWJXSIdWTtcjcCR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiY1M0NlsGM6ZEO5gHb1MlMENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEWNDdTJ3pnN3YVYKJHUlhGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJjRzQ3USRRl1Xyo1TUBFcyQ0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiY0M0NlQzTCdzSyBHRyVUaENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEGNDdTJZdkQMF2Q3wUO0hERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJjNzQ3Uyav9kSU12TDZEdoR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiYzM0Nlc3QSdjVONUQPRTOENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlE2MDdTJjV2d3wWatATSXFFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJjJzQ3UyYnV1X5hmVY1GRhR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiYyM0NlklZ2p0MHlmeDVURENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEmMDdTJ4wWNBR2RYhHShZGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJjFzQ3USUuV0ZSdjVXpkVaR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiYxM0NlkVTQRDWmlXU2tGTENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEWM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )