ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Wild Romance - Wild Romance [17 Tập]

Chuyện tình nữ vệ sĩ 

Wild Romance - Wild Romance
Wild Romance - Wild Romance 

Đạo diễn: Bae Kyeong Su
Diễn viên: Lee Dong Wook,Lee Si Young,Kang Dong Ho,Oh Man Suk,Hwang Sun
Thể loại: Hài Hước
Nhà Sản xuất: KBS
Quốc gia: Hàn Quốc
Thời lượng: 16 Tập
Năm phát hành: 2012

Giới thiệu:
Mọi chuyện bắt đầu vào ngày sinh nhật của bố Eun Jae (Lee Si Young). Khi đã ngà ngà say, Eun Jae vô tình đụng độ với Park Moo Yeol (Lee Dong Wook), cầu thủ của đội Red Dreamers. Vốn là fan hâm mộ của Seagulls Blue, Eun Jae bắt đầu gây gổ với Moo Yeol, người đã giúp cho đội Red Dreamers giành chiến thắng trong trận với Seagulls Blue. Ngày hôm sau, trên internet tràn lan một đoạn video clip được gọi là "Park Moo Yeol bị làm nhục”. Và cũng chính vì đoạn video clip này mà sự nghiệp của cả Moo Yeol (cầu thủ bóng chày nhiều tai tiếng) và Eun Jae (vệ sĩ mới) bị nguy hiểm. Cuối cùng, họ quyết định dựng lên một màn kịch che mắt công chúng! Họ nói dối rằng Eun Jae là vệ sĩ riêng của Moo Yeol và video đang quay lại cảnh Eun Jae đang biểu diễn một màn tự vệ. Và thế là Eun Jae trở thành vệ sĩ của Moo Yeol. Mọi việc có vẻ được dàn xếp ổn thỏa, nhưng vấn đề rắc rối là cả hai người đều không thể nhường nhịn đối phương...


maphim*8lUO$tkXYllkQUNEN9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzcCx2U2R1ZaVEdX1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O4A3MDFkcBJTN6RTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7IWdzRXZpZHI0EDfrJGWEJ3Rx52ZqNWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MTM8Fld4ZTU4RzZWRHd9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzYxEDfZRWOnFmNx8EUJhVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7IWMxw3aWNHO19UahFFS11jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OhFTM8N3TwhDe3JVVtkER9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjYwEDfzZ2SSR3UptmVJJXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EGMxwXR0dHMsdXYnRVR20jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OsxWdGlDfn1yUGJ0biB3UslXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MWO81UVhJkZyBXZtg2a9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjY5wHNNl1cf12ZQFGTo1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OhlDfvRWUOhEakVXL4dXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MGO8dXLDREWzIHazM1T9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjY4w3a3Z0VERWNflGeO1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OhhDfZlDVGB3d4p1QEFXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7M2N8l0XTFUWtIWU2NTb9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjY3w3YlN0bD1mM0ADNI1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OhdDfnV2R3UjeZB3Q59VP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MmN8V0dPVkTNBTbO1yM9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjY2wXTL9mZFJkTf5EaZ1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OhZDfrlGTMBFTVJmYQ1UP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7UDf3ZGb3NTO2klZ4hVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MGN89GaS52Xz1SWk1CU9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjY0wXVWBnN300ZsJEV61jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OhRDf3R1bUNkUC52NEdVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MDf4sWa0NGbiJWcFVTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7IDfvZVQ2wGRRlVR5oXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EDIw1quhTFItAyMWRlV8V1SYFEdO1kbtB3X1xGarZVRCFzY1o0TmFlNjVVM2pWc49mcPlHT4MGOZl0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotzY3EDfVtEWBRnTN5Wbw9Vdsh2aWVkQxMWN1Y2dlhzQOd3VJZHckNVaM1WSDVWNZ9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7I2NxwXVLhVQ05UTu1GcfVHbotmVFJUMjVTNmdXZ4MkT3dVS2BHZTlGTtl0QlVTWv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OhdTM8tmbpxGdjVmcpRWP0FWZm9DMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kT19WQfJ0TvJFOuNkaPFWWuJDNUFEUv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OjZTM8tmbpxGdjVmcpRWP0FWZm9DMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kTad2XMVUTI9kaaZWOON0VplTbHRVLv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OiZTM8tmbpxGdjVmcpRWP0FWZm9DMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EdmhXOHJXcrVmeo1mM3kHZ5ZzVhNUOv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OhZTM8tmbpxGdjVmcpRWP0FWZm9DMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1UO1Q0azAXejdnbkBHTYx0RLpUT4xkWv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OjVTM8tmbpxGdjVmcpRWP0FWZm9DMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZnNDaqNTNZVjSthXYwVWLtkXa3MTYv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OiVTM8tmbpxGdjVmcpRWP0FWZm9DMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZFhHSa1yNwRmRzJ1MRBFeB1SYwF0av8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OhVTM8tmbpxGdjVmcpRWP0FWZm9DMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kToVWW3dlRtQXW54WWEFnbyYGcCNmYv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OjRTM8tmbpxGdjVmcpRWP0FWZm9DMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EdMl2Y3kHOZ9mM0wkZFBVQVVXdvh1Zv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OiRTM8tmbpxGdjVmcpRWP0FWZm9DMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZ2AjQyhkQu5UYlVEc1h3UVFGOx1UZv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OhRTM8tmbpxGdjVmcpRWP0FWZm9DMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kTOx0XOZzUy8kRnBVNW5mdollV5oGMv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OjNTM8tmbpxGdjVmcpRWP0FWZm9DMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1UOMVFd5kUV1cndUBlSGFUNzU3bzonRv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OiNTM8tmbpxGdjVmcpRWP0FWZm9DMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZ1YlTppFanFkdoxGbE1yNKNVcHBVSv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OhNTM8tmbpxGdjVmcpRWP0FWZm9DMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZ4YWYCpmWGd1YPlXOilHUoJUUvJkTv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OjJTM8tmbpxGdjVmcpRWP0FWZm9DMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZSlmYXd2S5c3a1Y1Qyg3UhlTUIh0cv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OiJTM8tmbpxGdjVmcpRWP0FWZm9DMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1UOWxWdtgHSKxEVX91QJVnQaV3YzpXSv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OhJTM8tmbpxGdjVmcpRWP0FWZm9DMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1UOXVUWIhEV4UnQ5EFaKBlRUNnZmhUMv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OjFTM8tmbpxGdjVmcpRWP0FWZm9DMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kTa12dBl3NkpmSNdXRPNHblVne4dXYv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OiFTM8tmbpxGdjVmcpRWP0FWZm9DMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1UOsJjMxInVCt2dmlXcrN2XrRlYG5EMv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OhFTM8tmbpxGdjVmcpRWP0FWZm9DMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZ6RFZVd0cxQ1Uoxmc4w0b1JGM19Ebv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OjBTM8tmbpxGdjVmcpRWP0FWZm9DMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1UO2FVR1d3dvV2SQdVOXFncBFDVulGdv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OiBTM8tmbpxGdjVmcpRWP0FWZm9DMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1UOMlHV2EjQtl2MGdXZp1UetAnahhzNv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OhBTM8tmbpxGdjVmcpRWP0FWZm9DMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZCdlY0xGS6lGaMRWRQlWUnd3dZlUYv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OjlDfr5WasR3YlJXak1DdhVmZ/ATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNlTNm1yRalkUKNGZVZULpRnbjxERUh2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotjY5w3aulGb0NWZylGZ9QXYlZ2Pw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT5oXcqpkU4ZTcV50QQJmbul3NqNmY39yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7EWO8tmbpxGdjVmcpRWP0FWZm9DMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZDR1bMFjYL9VSoFUSud1bTZlVihGWv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OjhDfr5WasR3YlJXak1DdhVmZ/ATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRnY31kcBhTb1FTMZZ0SG5GNpBlcBVzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotjY4w3aulGb0NWZylGZ9QXYlZ2Pw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT5EWVnxmNrFnbXJGUv5kd4gVdtYUUq9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7EGO8tmbpxGdjVmcpRWP0FWZm9DMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZxVFa1gUb0k1NwVXNU52XxwGay80Yv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OjdDfr5WasR3YlJXak1DdhVmZ/ATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRnbNFTeqZlefdDenx2byUERutkbE92LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotjY3w3aulGb0NWZylGZ9QXYlZ2Pw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTOBDblVTUt9GVGpGU5IjW0o3SPJXZD9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7E2N8tmbpxGdjVmcpRWP0FWZm9DMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EdMhHUzx2N1o3XUR0dLpXSFVUZnFnbv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OjZDfr5WasR3YlJXak1DdhVmZ/ATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVN5UbzEUQSdDUhZnZNJlcCZlVoh3dV1yLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotjY2w3aulGb0NWZylGZ9QXYlZ2Pw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTOlVcYV1SIRWRUJ3XLJlc2ZnZW1Waw8yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7EmN8tmbpxGdjVmcpRWP0FWZm9DMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1UOj90ST5mdEdEaV1mcT5ER4V3Nn1iZv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OjVDfr5WasR3YlJXak1DdhVmZ/ATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRmextmanpFWxhka1dTVlNHcvdFSkl3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotjY1w3aulGb0NWZylGZ9QXYlZ2Pw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT5g0TzlHZyAHTtE0QxoXcMl0dodkYz9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7EWN8tmbpxGdjVmcpRWP0FWZm9DMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EdzQ3b4wUQINWbKZUeto2d5BDUOx2Tv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OjRDfr5WasR3YlJXak1DdhVmZ/ATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNlTRDx2Ns9Vck9meiJ3cfNWS3p3aHF2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotjY0w3aulGb0NWZylGZ9QXYlZ2Pw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT0pVcZ1kV3YUcy8WLqhUZpxWS0BnWO9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7EGN8tmbpxGdjVmcpRWP0FWZm9DMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1UORRUa0U0bhd3cndHbr9FWrBFWz1Gbv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OjNDfr5WasR3YlJXak1DdhVmZ/ATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNljMqJUMR90ZtkTbzFXL1ETOrhmNPFzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotjYzw3aulGb0NWZylGZ9QXYlZ2Pw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTkdHbilncS9GN5VVT01UOMBFb3smc19yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7E2M8tmbpxGdjVmcpRWP0FWZm9DMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZvNUexgTLYl1XBB3NPFkYH1kNWxURv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OjJDfr5WasR3YlJXak1DdhVmZ/ATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRXcxB1X3kzb5oXTPJDRh9WUNxkTMBzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotjYyw3aulGb0NWZylGZ9QXYlZ2Pw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTONXVtl3UuVXV1wmcz8GZQFFTxQ2Zz9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7EmM8tmbpxGdjVmcpRWP0FWZm9DMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1Edk1mNzVXO652NoJlVyJ2Tq50XSBnSv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OjFDfr5WasR3YlJXak1DdhVmZ/ATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNR2Qs91NH9Ee3hTNz1CS05mQDZGdnx0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotjYxw3aulGb0NWZylGZ9QXYlZ2Pw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT5kkTP9kTEF2Ssl3ZfFES1NDc2AFe49yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7EWM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )