ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Ông Trùm [28/28 Tập] Hàn Quốc - The Street King Vietsub 1999
Ông Trùm - The Street King 1999
Xem Phim Ông Trùm [28/28 Tập] Hàn Quốc - The Street King Vietsub 1999 | phim ong trum trọn bộ trực tuyến Phim Hàn Quốc 2012 Online

Tên phim: Ông Trùm - The Street King 1999
Đạo diễn : Young-Woo Chang.
Diễn viên: In-Pyo Cha, Nam-Joo Kim, Yoon-Ah Song, Sang-Kyung Kim, Huh Joon Hoh
Nhà sản xuất: MBC
Thể loại: Truyền hình, Hành Động, Xã Hội Đen
Quốc gia: Hàn Quốc
Thời lượng: 28 Tập
Năm sản xuất: 1999
Năm phát hành: 2012


Giới thiệu: Bộ phim Ông Trùm - The Street King [Vietsub] 1999 tái hiện lại xã hội Seoul vào những năm 20 với số phận cùng cực dưới đáy xã hội.Kim Chun Sam ( Cha In Pyo ) là một con người xuất thân từ tận đáy xã hội, sau này, Chun Sam đại diện cho tầng lớp này phản kháng lại chế độ độc tài, trở thành một ông trùm khét tiếng...Anh yêu cô thôn nữ do Song Yun Ah đóng.Từ cô thôn nữ dịu dàng, xinh đẹp phải lăn lộn vào đời kiếm sống, sau khi cha thua cờ bạc mất đi cả một đồn điền giàu có, cô lên Seoul kiếm sống với tham vọng kiếm thật nhiều tiền để trả nợ cho cha và gây dựng lại gia đình. Tâm hồn trong sáng của cô chỉ còn lại những tủi hờn, uất ức với nỗi đau thầm kín của đời kỹ nữ.

maphim*=M0$NlEUZ6RHZJN1aDhld0xGblhnUNJ3cS9kZxMEeEJma0czYDNTNWdHM6JnZBl0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJEVTJk5WRCVTJ4IzQ3UycY1ScC1SRSt0NxdWOJZHStNjWVRjQygValxmWMVHTyADZmJkVCN1NW5ENv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlcjMDdTJJRGTtgmb6h1Rzp1YapHaZFmQqRWWJVnNLpXQFVHZmNmUx8mY6dVQoFkNZ9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUiNyM0NlkVcjRXN3wkchJDWhh2aLtEbxxEO3xmMRdFdtczZzhXa2NGbygUZ2QHelB3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ1IzQ3USVMNFZQZXRC9mSL52d392N0sGTaVmUKRFe0MlVrZWQHV1YwZEbaJndJdVRv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlQjMDdTJRJFe040dwdjNWtmdaFTa5EDcMBVLPhDe6JTe0J0R4p2dtx2XlFXS5IVbQ9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyMyM0NlE1TyskS0YjVzgGTJVGOYJXLNl1Q5NlaohzRxEjN5IUMxITMYF1TXZmaVl3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJyIzQ3UybyZ0NzQmc1U3cygnbQJESxpXYQNXWIZ0NnZEdnxUZoNEeGVGT5dGd0cFZv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlEjMDdTJrpWTptGe3x0b3ZXZFBnT3VnSBdHRzImM2IWLnVGOK9FU4EmZzljVsVXO38yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMyM0NlQTLRNUTEB3URNWU4lTazpEe5wUY4h3cRdGU58kRLx2YNBFSppWLl5kSXR0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ5EzQ3UycNZjay9VVwFnR1E2ayBHVMd1a5JDO0VVM2gDOtcHTCFnb65UN5gTcn50Xv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlgTMDdTJ4Y3XpVjc4hkbox2SRNkeK1mNxZDSkRWS0YDasZkdOhTeV5GSQFWLjhUZ29yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyNxM0Nlk0SYd2bLZXZ0E2UFxWbMFGMu5UWNN2MyNGUxd3Qo90dIVjMJ5GatNVdrV2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ2EzQ3USVf92QxIUcyl0QXNzU3BHbVRWbZRWYKdWUwkTQwI1SqlTYuhlN1EEW2MWZv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlUTMDdTJnRlTsdTaw42M1sWbY9VQmhHbxcXN50SdHVmU0hjYZVlUM9FOfVTc3t2S19yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCNxM0NlUUdr1ic3JHT3gUauZTVMRVSpllcxYXUSd1UG9maltkNF1CUY9GMI52YuJ2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJzEzQ3UyYslldiRUMLhWQyQnWOJERN9VZXVTW55UNw5Ua20kQstWardjTkhUaQlWYv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlITMDdTJw42dwZ3TUh3ZV1ENxgGOLdnYpJDTNxkVIBHZPRUNnhFbCVHc2QjW3cUa69yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSMxM0NlAjNxJmTlh2R0VXdyhWWpJkZw0iT3k0MwRVcRNXcNJnTwAHbixGVtsWdyc1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJwEzQ3USVx9WOzBFanljUxAlbsZleFlTb0Y1cPNFTn9ESDNTd3I1V0s0ZR1UU3hVbv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlkzQ3USUjRTTRNndvplQPhndDJWVLR0VXNHSF5mdrZmQuVFN6p3VERHalFWZ2MWbv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlgzQ3UCNZ9VZ5VTZXZGVQhUU2ZEamlHMtI3bLpXYtAVd1cVYHRTY2UXRRZTYMJWWv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlczQ3USVH9GNpFGaoF0aj9EdoRmNHR3MyJ2NpxUY1EGeONVT2oXVolFS4V3anlVOv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlYzQ3USRuhHcINVV2lXVzkjMSJWLKRWYpVGaxZDVatWRyJEOahlTXJUeWlTNoJmbv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlUzQ3UyczV1TBdVT1lmVDR2NuhnYkRWb2FUT0hFMFZnZyo0MDBTb3cEapNmUsdlMv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlQzQ3USV1JlR5FDTNF0R1M1MNlUOZFUVV91cZlUQyQ3RTJHey12RV1ESFlzZTRncv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlMzQ3USV1JlR5FDTNF0R1M1MNlUOZFUVV9FOwsmVfl2UiVWONhHZKRjWahTS0V0cv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlIzQ3USV1JlR5FDTNF0R1M1MNlUOZFUVV9FOkJle1ZnQSVlRV12TKlUciVzd1ITWv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlEzQ3UiTs9GZjhjWoJ2YFRGRzUSTGNTJlh2Zu9SbvNmLpVHdhV3YjFGau5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyQ3EzQ3UiYLhkWYFkQHJzdSRGRzUSTGNTJlh2Zu9SbvNmLpVHdhV3YjFGau5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiQ3EzQ3UCZoZnW6d0dlNHTyQGRzUSTGNTJlh2Zu9SbvNmLpVHdhV3YjFGau5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSQ3EzQ3UiekJEW2tmYKJTazRGRzUSTGNTJlh2Zu9SbvNmLpVHdhV3YjFGau5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyQ2EzQ3UiTuhmM1UVSS5mV3RGRzUSTGNTJlh2Zu9SbvNmLpVHdhV3YjFGau5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiQ2EzQ3UiVQxWNRhVYzpHTvRGRzUSTGNTJlh2Zu9SbvNmLpVHdhV3YjFGau5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSQ2EzQ3UCbhFnbFFVdFFTSuRGRzUSTGNTJlh2Zu9SbvNmLpVHdhV3YjFGau5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyQ1EzQ3UCbqBTQWxGbVVzNoRGRzUSTGNTJlh2Zu9SbvNmLpVHdhV3YjFGau5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiQ1EzQ3UCVrR0YnhVTyVVRqRGRzUSTGNTJlh2Zu9SbvNmLpVHdhV3YjFGau5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSQ1EzQ3UCbhFnbFFVdFFTSuRGRzUSTGNTJlh2Zu9SbvNmLpVHdhV3YjFGau5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyQ0EzQ3USN1IzVUpXYqlXYXRGRzUSTGNTJlh2Zu9SbvNmLpVHdhV3YjFGau5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiQ0EzQ3USMGZmYoFDOCFFaLRGRzUSTGNTJlh2Zu9SbvNmLpVHdhV3YjFGau5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSQ0EzQ3UiSJZlRDhGb3Y1SjRGRzUSTGNTJlh2Zu9SbvNmLpVHdhV3YjFGau5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyQzEzQ3USdkpVcwpFTShmSzQGRzUSTGNTJlh2Zu9SbvNmLpVHdhV3YjFGau5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiQzEzQ3UCdpZjMrpGanZkNoRGRzUSTGNTJlh2Zu9SbvNmLpVHdhV3YjFGau5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSQzEzQ3USStBFUvRGTllmdNRGRzUSTGNTJlh2Zu9SbvNmLpVHdhV3YjFGau5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyQyEzQ3UiWtFEcaF3M3BnTORGRzUSTGNTJlh2Zu9SbvNmLpVHdhV3YjFGau5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiQyEzQ3UCORd0ZDNHNUFkUaRGRzUSTGNTJlh2Zu9SbvNmLpVHdhV3YjFGau5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSQyEzQ3UycDNmTDRGdSZWQ0RGRzUSTGNTJlh2Zu9SbvNmLpVHdhV3YjFGau5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyQxEzQ3UCRupkMC10TSZER4QGRzUSTGNTJlh2Zu9SbvNmLpVHdhV3YjFGau5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiQxEzQ3UScQlWMBhHMHpnNyRGRzUSTGNTJlh2Zu9SbvNmLpVHdhV3YjFGau5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSQxEzQ3UCUaZUa25mWudmR4RGRzUSTGNTJlh2Zu9SbvNmLpVHdhV3YjFGau5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyQwEzQ3USWHVzMMREW5RTdNRGRzUSTGNTJlh2Zu9SbvNmLpVHdhV3YjFGau5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSQwEzQ3UiVWtWelV3R2cGNkRGRzUSTGNTJlh2Zu9SbvNmLpVHdhV3YjFGau5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiQwEzQ3UCbxhUS3tUYjJmdyRGRzUSTGNTJlh2Zu9SbvNmLpVHdhV3YjFGau5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiQ5M0NlgUMUJFWoNjb0o0UkR0Ml0kRzUSZodmbv02bj5Sa1RXY1N2Yhhmbuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEUODdTJIRGa0MHdzZESwFHZENTJNZ0MlUGan52Lt92YukWd0FWdjNWYo5mL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJDhzQ3UibrJmcFJFTpl3UTRGRzUSTGNTJlh2Zu9SbvNmLpVHdhV3YjFGau5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiQ4M0Nlo2NZZHZyAjcwJlbkR0Ml0kRzUSZodmbv02bj5Sa1RXY1N2Yhhmbuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEEODdTJNRDR4x2Msd3Q3BHZENTJNZ0MlUGan52Lt92YukWd0FWdjNWYo5mL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJDdzQ3UiMBZFeqRzQkVVNQRGRzUSTGNTJlh2Zu9SbvNmLpVHdhV3YjFGau5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiQ3M0NlkmRNVkMNJGeDBXYkR0Ml0kRzUSZodmbv02bj5Sa1RXY1N2Yhhmbuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlE0NDdTJOlWcuNGVyQXcDVGZENTJNZ0MlUGan52Lt92YukWd0FWdjNWYo5mL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJDZzQ3Uien9Ea1sEOERzdXRGRzUSTGNTJlh2Zu9SbvNmLpVHdhV3YjFGau5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiQ2M0NlUGcKx2STZ2YKRmWkR0Ml0kRzUSZodmbv02bj5Sa1RXY1N2Yhhmbuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEkNDdTJBJHSnh2UnF3a0sEZENTJNZ0MlUGan52Lt92YukWd0FWdjNWYo5mL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJDVzQ3UyQ4RkerBjUQdVWnRGRzUSTGNTJlh2Zu9SbvNmLpVHdhV3YjFGau5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiQ1M0NlkFRVlnUQtGRXdDVkR0Ml0kRzUSZodmbv02bj5Sa1RXY1N2Yhhmbuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEUNDdTJNBDdkhmayB1VLxEZENTJNZ0MlUGan52Lt92YukWd0FWdjNWYo5mL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJDRzQ3USTPpEbvFWVrJFcyRGRzUSTGNTJlh2Zu9SbvNmLpVHdhV3YjFGau5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiQ0M0NlAnNBBFSGhlUu12MkR0Ml0kRzUSZodmbv02bj5Sa1RXY1N2Yhhmbuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEENDdTJ3QmYuBzV2wGMLtEZENTJNZ0MlUGan52Lt92YukWd0FWdjNWYo5mL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJDNzQ3UCTTdmYIVTVJhmYNRGRzUSTGNTJlh2Zu9SbvNmLpVHdhV3YjFGau5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiQzM0NlYXaI1UTWNnQYJnUkR0Ml0kRzUSZodmbv02bj5Sa1RXY1N2Yhhmbuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlE0MDdTJFx0TNJDMQVFZEhEZENTJNZ0MlUGan52Lt92YukWd0FWdjNWYo5mL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJDJzQ3UCbVJHTipkWzdHdNRGRzUSTGNTJlh2Zu9SbvNmLpVHdhV3YjFGau5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiQyM0NlQVMp9GMlBXVlplakR0Ml0kRzUSZodmbv02bj5Sa1RXY1N2Yhhmbuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEkMDdTJahVclJDc30URBVHZENTJNZ0MlUGan52Lt92YukWd0FWdjNWYo5mL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJDFzQ3UCTC9WcqFjQTl0Q4QGRzUSTGNTJlh2Zu9SbvNmLpVHdhV3YjFGau5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiQxM0NlYESQFXSCp3V55WakR0Ml0kRzUSZodmbv02bj5Sa1RXY1N2Yhhmbuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEUM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )