ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Hoa Nắng VTV3 online

xem phim hoa nang tap cuoi
Nói về cuộc đời của ba cô gái trẻ: Quỳnh, Thư, Uyên họ có cùng 1 lứa tuổi với nhau, nhưng họ cũng phải va chạm đến nhữg chuyện khó khăn nhất trong cuộc đời của mình . và họ đã vượt qua những chuyện đó ra sao xin mời các bạn cùng xem phim nhé , phim sẽ chính thức phát sóng vào lúc 21h các ngày thứ 2,3,4, bắt đầu từ ngày 05/03/2012 trên kênh VTV3.

Tên gốc: Hoa Nắng
Đạo diễn:Đặng Minh Quang
Thể loại:Phim Bộ, Tâm Lý - Tình Cảm, Việt Nam
Độ dài:36 Tập
Quốc gia:Việt Nam
Phát hành:2012
Diễn viên:Nhã Phương,Anh Đào,Lê Bê La,Tấn Phát,Hà Trí Quang,Trịnh Kim Chi,Tuyết Thu,NSƯT Thanh Điền,
Nguồn:Sưu tầm

maphim*MTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9eFo4a0NRcUZIQTh8MUE7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PTRubnpZY1pyTGk4fDFCO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1BOTcyMk1CcmtLa3wxQztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9U1E2VVIxUGdXeTB8MUQ7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PUY4ZEQ0V3BjQXRnfDFFO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1pS1N5ZU9JT1lDY3wyO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj01RnNmcTJIUGNMSXwyQTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9cWxzUGFRTk93bjh8MkI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PXA5WkQyMDQxcXZzfDJDO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1pejhFSXJjdlR3UXwyRDtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9RUZZWHRHbVQ0cUF8MkU7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PWJ5YUppSU1pVHVRfDM7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PVZCSThON21aam1zfDNBO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj13NHZzWjRkbUsxc3wzQjtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9cXQ5U3FMdUpnTWt8M0M7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PUQ1ZGNIbUgyWF9jfDNEO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1vU1duTVhKSVRHQXw0O2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1mVmV0dmJyTW9DUXw0QTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9dl9BRndrT2xoVXd8NEI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PWdoQXgzQVlXVTI0fDRDO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1WeDlIU3QtNjdPVXw0RDtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9UkRXcnM0Snl4N2t8NTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9M0RWbkdyb1ByTVF8NUE7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PUNET1lXbmFCY0Z3fDVCO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj0xeW1sVXEwMG1Vc3w1QztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9dkpfXzFzYVc3SG98NUQ7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PXJsakdsNVRVUm9NfDVFO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1fU0c4ZzhRbXpJUXw2O2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1xWHlWODJVWjBpWXw2QTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9TW9KX2pxUlMydFV8NkI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PVI3bDd2TFd0UENrfDZDO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1VRS1lZVVjYWpnd3w2RDtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9OVNIempEcFVUV0V8NkU7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PTZMUGxCb2dsZlJzfDZGO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj0wU1N4dXhzczZrZ3w3O2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1ER01CVjJhQlJsUXw3QTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9SmJLRkhfd2pBUGt8N0I7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PWtMVmVJQkVIUmxjfDdDO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj0ySGdlQnlSb2w5SXw3RDtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9RTZJTm8wWnZUTFV8N0U7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PUtpQUIzMzBwWjVNfDg7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PWVrQTNsS1h3aGtrfDhBO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1zQzF6V0sweU9Ga3w4QjtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9TnhKM3p6blpwRjB8OEM7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PVl4UExKQUU5TXc4fDhEO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj02NmFFVnN5ZTFTWXw4RTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9UHVaSlFGZVBQMDB8OEY7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PTRhZUFPOFlWb1ZnfDk7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PVpvSzFpMDJBaXNvfDlBO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1rUE5GbGNueVZza3w5QjtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9OEZqekEwMXJ3SGN8OUM7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PXdEYURTYjF3cHdjfDlEO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj0tNElXTW4wR0ltZ3w5RTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9c3RWcGZQZlFqLUF8MTA7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PTd5dm1NTzZ5UTRjfDEwQTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9aGtIc2pOMDF2X0F8MTBCO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1pWDFTUm1oNHBoSXwxMEM7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PUVRUDVjM3M4NmlNfDEwRDtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9c2VIbWFieUxiYUV8MTBFO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1QUGdhMzBDdWdONHwxMEY7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PVYtODU5dXVMRXM4fDExO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1oOXBmdV8zQUdNTXwxMUE7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PV9DV3R4NnVuVXlrfDExQjtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9WUFkVURDQWhCNUV8MTFDO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1sblFUQVBXUHBuMHwxMUQ7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PVFXY3BhZnd1emtzfDExRTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9d0xoTmYxZXVQX0l8MTFGO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj03RXlGY2RYV3R1QXwxMkE7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PWQ2RXFLVUNxWDB3fDEyQjtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9b0l1bVR1M3Q0bUF8MTJDO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1UT2ZEUC1EZGwzVXwxMkQ7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PUo3TjRlbUllNnJBfDEyRTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9SjdONGVtSWU2ckF8MTJGO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1oUFN0RU42aU05c3wxMztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9VUhZWDJYWlAxOWN8MTM7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PUdnN3EzRFFSTGxBfDEzQTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9dFJvcGdiUEVBaHd8MTNCO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1YeWdnX0lubVhvVXwxM0M7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PUl1SDlHZzVpUF9RfDEzRDtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9NWhmeVBnSXRaODh8MTNFO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1mZnhFZmx6d3JZWXwxM0Y7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PTVUVmhfclViU1A4fDE0O2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj11SmdZN1BkbDFva3wxNEE7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PWxCWFg3Z1R3S3UwfDE0QjtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9cjRXckhLYVg0NFF8MTRDO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj0yTnNYMFBtZUhfa3wxNEQ7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PS0wcXY1MFZEYzlzfDE0RTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9VEl3eGhkYU9qRzR8MTU7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PWJYeV9vNmZ3SnFvfDE1QTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9UTNjYUYxQ0dkMWd8MTVCO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj02aElqYmFOdG80UXwxNUM7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PXlSWWF6dmUwVFlFfDE1RDtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9N3U5X3NubC1ZQUF8MTVFO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1oLVQ3LXM4TFhuNHwxNkE7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PWU5WUhqUVlwcGdFfDE2QjtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9UDdPd2tpRDlyaFl8MTZDO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj0yN2t4TGZiNlF5Y3wxNkQ7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PUtjbGZPaDRrZkJzfDE2RTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9OUxvSmFja20xeFl8MTc7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PTNyVkxxYnRVTGU4fDE3QTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9cDdhbGZQQ2F3NU18MTdCO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1SeGVZcFJnbndSd3wxN0M7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PXhMWjYtejEzQS1VfDE3RDtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9Wm84dEF2eUZvS1F8MTdFO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj0xWEN6WHdkeng4MHwxODtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9NlJqOUFEdnlTSUF8MThBO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1wbC1QQWtCTnZwa3wxOEI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PXhUNFRFaHlrZjVBfDE4QztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9MFRXcU43TmZxRGN8MThEO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1tS0xVQnA3dnp5TXwxOEU7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PU9jNmVxYTJSaEJVfDE4RjtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9SzNseE5KY1lJNnN8MTlBO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1SeEZfT3Noem1TTXwxOUI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PWZ5eXNyYjhfb2FVfDE5QztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9Q2gwZExQcDRRV018MTlEO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj03blhpbEFnNTZKMHwxOUU7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PVV3dmlKSGgzMFNVfDIwQTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9X2FhVjRKakhyTDB8MjBCO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1KTTRvV0pnSlBPZ3wyMEM7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PTdNOElkNjFBbjZVfDIwRDtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9dVJIUl9WbDR4NHN8MjBFO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1KMXRmdGlMRzFwSXw=

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )