ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Gái văn phòng 20/30

Xem phim gai van phong tap cuoi, maphim.net
Gái văn phong - maphim.net

Xem phim gai van phong, Gái văn phòng


Tên phim: Office Girls
Đạo diễn:Xu Fu Jun
Thể loại:Phim Bộ, Trung Quốc, Tâm Lý - Tình Cảm
Diễn viên:Kha Giai Yến, Khưu Trạch, Ôn Thăng Hào, Lý Dục Phân
Độ dài:30 Tập
Quốc gia:Trung Quốc
Phát hành:2011


Giới thiệu: Thẩm Hạnh Nhân không phải là một nhân viên xuất sắc nhất, cô cũng không phải một nhân viên chăm chỉ nhất, nhân viên tệ nhất – cũng không phải là cô. Cô thích đi làm – đơn giản vì có thể kiếm được tiền để hưởng thụ cuộc sống. Cô thích một tình yêu lãng mạn, nhưng lại không chịu cúi đầu trước đàn ông. Cô chính là cô gái công sở thế hệ mới.


maphim*MWE7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PWdtRmRnTllEdTBnfDFiO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1PNWVOSnNpeENPOHwxYztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9QkNsYXBXLTRTUDh8MWQ7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PVNrbGx5dEF5V2pJfDFlO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1IMmdzemtNRkZEWXwyYTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9Vm0zb1Zsd0FYMTB8MmI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PTlFY3oxSnZIMEZJfDJjO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1VcGVPT0FrYXphQXwyZDtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9YXVLaEJta3UwX1F8MmU7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PWNvWlBUOFU2elprfDNhO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1LcWdfbjZmdlpSVXwzYjtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9ZWNFRk1HV1Mtbnd8M2M7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PUxVU1JyZXFXX2UwfDNkO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1wLXVQdHppdi1yRXwzZTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9c0R1Y2ZvbjZpRkV8NGE7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PWtZSWV5eGx5REVFfDRiO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1nd0tzbkFFelpEd3w0YztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9NHptVm1Vc1dILW98NGQ7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PVd1azduRFVabEFJfDRlO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1qUDRLVDFTOUZvY3w1YTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9MlVJa3EyTUFOamd8NWI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PTlBYWc4UU1peDdnfDVjO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1hcTEyc0ROdC00OHw1ZDtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9T0xrZnhSMFk0SkV8NWU7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PW11blNxaFNPZEZnfDZhO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1XeGtNM0JGWFFib3w2YjtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9bm5WQzZSdGp3UDh8NmM7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PWdLZDk4bFJaWWpzfDZkO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1rRFM2YXhwTlZLb3w2ZTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9TTNDaDJSLUlMMGt8N2E7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PWZDVFp5SDBkV1FZfDdiO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1KRWhZVDNCMmpXZ3w3YztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9cVFkS2NldnVwS0V8N2Q7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PVhsQkswOERBQWFZfDdlO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj15ZENQMTVrUWxKRXw4YTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9cWdjbV82NzhtODB8OGI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PWlZbUQ0dDZ4MnBjfDhjO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1RNFFSQXlhT3dEa3w4ZDtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9UVd4cW9uS04tZkV8OGU7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PURXZGgydkxiLVZRfDlhO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1ONkpwblJoTE1LMHw5YjtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9R3gzaVY2aGFRa2d8OWM7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PXRSS0hqY0RuOWZvfDlkO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj0ybEhMVFhjN1ZUZ3w5ZTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9LWRYRlpqcFplaTh8MTBhO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1VbTRYZzNyRVp1UXwxMGI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PWtIUk0wWGNjWjk4fDEwYztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9dUI0XzZPSllfZUl8MTBkO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj13TEpfcC1kWUlTY3wxMGU7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PUxqM2ZHcVptZnl3fDExYTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9c2hWZ2dpam02Smt8MTFiO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1rVjZfTDg2YTdqRXwxMWM7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PU9ZdEdoYi1taDNFfDExZDtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9dzd6LUltM25MZnd8MTFlO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1qa3FBdmFZd0pUUXwxMmE7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PVZGNU0wY2xpSVdjfDEyYjtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9VU1wTENETHV1a3N8MTJjO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1lakV0OGNDZ2xUd3wxMmQ7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PXQxaHdwQzI3VGtVfDEyZTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9QkIwRWk1ekxROUl8MTNhO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj0yUXk2OVAtWktyQXwxM2I7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PWpyR2tNMlNSVFFnfDEzYztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9YnV5SUdQSnVhV0l8MTNkO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1zaXE1MlpTd3lYTXwxM2U7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PXliQlNwXzRib3Q0fDE0YTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9b2g2UWZ6NjFNVE18MTRiO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj0yR1paVU5EeW9ZZ3wxNGM7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PVNHTzJXdDUwNG9FfDE0ZDtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9X0ZEdHluUF9VMkV8MTRlO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj0tOXlHdmJIb09lb3wxNWE7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PXYwcjFDR1piWUs0fDE1YjtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9bDZkMFdMd3JxQkl8MTVjO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj0wTm1DUW5lM2FUTXwxNWQ7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PTNYY19NSlBHSThVfDE1ZTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9Zm05cGZYTWpNelF8MTZhO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1LSkRfU1pKZGtESXwxNmI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PWJHV2VBdjA3eUNNfDE2YztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9Vkh3RnJXVzNrMjB8MTZkO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1NWGtuSTNDZm92c3wxNmU7fDE3YTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9S1ZoX1FOcVo0UTh8MTdiO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1IMXJSd3lISm9zNHwxN2M7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PS1WSHg0enlIUEZRfDE3ZDtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9QlRlYm5yaTYzNlF8MTdlO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj00YlNIQUlTcTNHTXwxOEE7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PTlHbDNOZ3lMUVlBfDE4QjtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9bzNHd2dESzFrXzh8MThDO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1HNGpoSFc4TjZDY3wxOEQ7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PTdJdHk0MWlyVGk0fDE4RTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9S0Z5Q3hXWnpSOGN8MTlBO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj12MEFablF4UjIxNHwxOUI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PUI5Y1dmVlFfbTdnfDE5QztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9Y3g1RzQ4WFg5X018MTlEO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj03RjZqRU5zcWUxd3wxOUU7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PVprLTJreHpRQzBjfDIwQTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9ek1vNlhtQUlFYU18MjBCO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1uXzJsUFlfSk9HMHwyMEI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PWg5VGlSUDAxQTBjfDIwQztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9ckdSdW5RTFg4Wk18MjBEO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1qM3FKTWNOSFFiUXw=

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )