ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Phương Thế Ngọc - Triệu Văn Trác[30/30]


Tập 1;http://www.youtube.com/watch?v=Ei9DL96XZRc|Tập 2;http://www.youtube.com/watch?v=-JrMnTZPN7c|Tập 3;http://www.youtube.com/watch?v=h24CXm7e4jo|Tập 4;http://www.youtube.com/watch?v=RrkGnWblGRI|Tập 5;http://www.youtube.com/watch?v=CT7OFNZ7bjk|Tập 6;http://www.youtube.com/watch?v=PZcwSGi5WVU|Tập 7;http://www.youtube.com/watch?v=SduQSqqPWF4|Tập 8;http://www.youtube.com/watch?v=kk2LFQfjTz4|Tập 9;http://www.youtube.com/watch?v=FKK24pNNEa0|Tập 10;http://www.youtube.com/watch?v=CAmQBkJrOQg|Tập 11a;http://www.youtube.com/watch?v=zwjKbBpSIzk|Tập 11b;http://www.youtube.com/watch?v=KofX3kQFyS8|Tập 12;http://www.youtube.com/watch?v=8KFRewREZw8|Tập 13;http://www.youtube.com/watch?v=4rSrz0VUU2E|Tập 14;http://www.youtube.com/watch?v=njRYKiTw-ls|Tập 15;http://www.youtube.com/watch?v=PrGMx5IKJK0|Tập 16;http://www.youtube.com/watch?v=kEVQeVNPVPE|Tập 17;http://www.youtube.com/watch?v=IOhgMRCRBf0|Tập 18;http://www.youtube.com/watch?v=w32ThK_tvsw|Tập 19;http://www.youtube.com/watch?v=mPgsvQ6SouI|Tập 20;http://www.youtube.com/watch?v=iC1nlzJa0BA|Tập 21;http://www.youtube.com/watch?v=T0ZhW3mCxr8|Tập 22;http://www.youtube.com/watch?v=W1b0wNnH878|Tập 23;http://www.youtube.com/watch?v=5Eho0b2ZLnQ|Tập 24;http://www.youtube.com/watch?v=T4fmwo77gac|Tập 25;http://www.youtube.com/watch?v=hwEyF-bgrbI|Tập 26;http://www.youtube.com/watch?v=ZfzcC1b1glg|Tập 27;http://www.youtube.com/watch?v=Em63e8oU0GQ|Tập 28;http://www.youtube.com/watch?v=b04BTb8psiE|Tập 29;http://www.youtube.com/watch?v=B6mNLExYQOw|Tập 30-Hết;http://www.youtube.com/watch?v=7OvoCjekOtk|

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )