ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Lưỡi Đao - ( Tuyệt Đao ) Triệu Văn Trác

Tập 1;http://www.youtube.com/watch?v=N_X7-6sG_Nw|Tập 2;http://www.youtube.com/watch?v=-b1L2SmTbfc|Tập 3;http://www.youtube.com/watch?v=h5sT2pJlP_0|Tập 4;http://www.youtube.com/watch?v=eIducEB7Phs|Tập 5;http://www.youtube.com/watch?v=VnEcqh-Geo8|Tập 6;http://www.youtube.com/watch?v=3bWXqwyK-8c|Tập 7;http://www.youtube.com/watch?v=6dQbU3GWA1E|Tập 8-Hết;http://www.youtube.com/watch?v=kdqdERTqhLI|

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )