ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Phim Nụ Hôn Đầu Xuân
Các diễn viên tham gia trong phim gồm:
- Đan Trường: Khang Trung
- Nguyệt Ánh: Lam Hân
- Châu Gia Kiệt: Khôi Vỹ
- Huỳnh Đông: Lam Phong
- Ngọc Xuân: Hoàng Tuyền
- Thùy Dung: Uyển Nhi
- Hoài Linh: Ông Tư Hiền
Và các diễn viên khác.


* Kịch bản: Đỗ Phú Vinh & Nguyễn Hữu Phần
* Đạo diễn: Xuân Phước
* Giám đốc sản xuất: Văn Công Quang & Nguyễn Minh Hằng

1;http://www.youtube.com/watch?v=28lBartNFAw|2;http://www.youtube.com/watch?v=AYNWo5rz8W4|3;http://www.youtube.com/watch?v=yZD9yKulknQ|4;http://www.youtube.com/watch?v=hFkCz4Atxj0|5;http://www.youtube.com/watch?v=5qyVBa5S5EM|

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )