ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Bồ Tùng Linh
Xem Phim Bồ Tùng Linh Thuyết minh trọn bộ
Bồ Tùng Linh | Ghost Writer | 2010
Đạo diễn: Đang cập nhật
Diễn viên: Mã Tuấn Vỹ, Trần Cẩm Hồng, Trần Pháp Lai, Chung Gia Hân
Thể loại: Võ Thuật
Quốc gia: Trung Quốc
Thời lượng: 25 tập
Năm sản xuất: 2010

Giới thiêu:
Bồ Tùng Linh (Mã Tuấn Vỹ) sinh trưởng tại Tế Nam , trong một gia đình có truyền thống vẻ tranh. Tùng Linh từ nhỏ đã rất thông minh, cha anh Bồ Bàn (Nhạc Huê) ấm ủ rất nhiều kỳ vọng nơi anh, hi vọng anh có thể  nối nghiệp gia đình, nhưng Tùng Linh lại hiểu lầm cha cấu kết với gian thương, nên không muốn trở thành con cờ của ông. Bổ khoái Cao Triết (Trần Cẩm Hồng) là hảo huynh đệ của Tùng Linh, cả hai đều căm ghét bọn tham quan ô lại.

 Bồ tùng linh tập cuối  Có 1 lần, 2 người tiến hành điều tra lời đồn hồ yêu tác quái, Tùng Linh chẳng may trúng độc thủ của kẻ ác, nguy hiểm đến tính mạng, may có cô gái thần bí tên Tiểu Thúy (Trần Pháp Lạp) ra tay giúp đỡ. Hóa ra, Tiểu Thúy chính là hồ tiên đến trả ơn. Hai người sớm tối gặp nhau, Tiểu Thúy dần nảy sinh tình cảm với Tùng Linh.

  Tiếp theo đó, xưởng vẻ Bồ gia vì cần hoàn thành tranh gấp nên tuyển chọn rất nhiều nữ nhân công, Liễu Tâm Như (Chung Gia Hân) cũng đến ứng tuyển, mục đích là để tìm kẻ vô lại năm xưa ruồng rẫy chị mình, cũng vì vậy mà quen biết Tùng Linh và Cao Triết, bắt đầu cho một mối quan hệ mật thiết tình nghĩa khó lưỡng toàn

Bồ Tùng Linh - AnhTrang.OrgBồ Tùng Linh - AnhTrang.OrgBồ Tùng Linh - AnhTrang.OrgBồ Tùng Linh - AnhTrang.OrgBồ Tùng Linh - AnhTrang.OrgBồ Tùng Linh - AnhTrang.OrgBồ Tùng Linh - AnhTrang.OrgBồ Tùng Linh - AnhTrang.OrgBồ Tùng Linh - AnhTrang.OrgBồ Tùng Linh - AnhTrang.OrgBồ Tùng Linh - AnhTrang.OrgBồ Tùng Linh - AnhTrang.OrgBồ Tùng Linh - AnhTrang.OrgBồ Tùng Linh - AnhTrang.OrgBồ Tùng Linh - AnhTrang.OrgBồ Tùng Linh - AnhTrang.OrgBồ Tùng Linh - AnhTrang.OrgBồ Tùng Linh - AnhTrang.OrgBồ Tùng Linh - AnhTrang.OrgBồ Tùng Linh - AnhTrang.Org


maphim*=w3a$ulGb0NWZylGZ9QXYlZ2Pw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTOpFdu9WS2JFcrhFRRJ1Q5NDUzZ2R38yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7QmbF1SNyACchRFfr5WasR3YlJXak1DdhVmZ/ATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNlzNVp1bzZ0VDN3dk5UVoxGOV5UL1U3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotDNyACchRFfr5WasR3YlJXak1DdhVmZ/ATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVN5EcnFVRD10T2MVdWxWeopUdWdHVoR3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotzMyACchRFfr5WasR3YlJXak1DdhVmZ/ATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRWWu5UUB9WVzY0aidUUzl0aH5kMo10LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotjMyACchRFfr5WasR3YlJXak1DdhVmZ/ATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRGO0pFa3hERmpWe4MFO6BzcWBDZV91LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotTMyACchRFfr5WasR3YlJXak1DdhVmZ/ATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRHexQmeiN3a5l0UuhFRalzXwVUb582LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotDMyACchRFfr5WasR3YlJXak1DdhVmZ/ATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRXSpN2NwkXQ0Rla1IDWhZ3aqhHTsl0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotTOxACchRFfr5WasR3YlJXak1DdhVmZ/ATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRXS2kUM2EkTZZ0MlVEcwR1SSVTOMt2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotDOxACchRFfr5WasR3YlJXak1DdhVmZ/ATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNlza0NndfdTLTlDaqJDO31yYDJ3R0hzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotzNxACchRFfr5WasR3YlJXak1DdhVmZ/ATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNR2NVV2dsF0SvdXbVRzXf90NJFVYzh0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotjNxACchRFfr5WasR3YlJXak1DdhVmZ/ATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRXOvVzcHNjZrFFbml1M1hEW14EdTB1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotTNxACchRFfr5WasR3YlJXak1DdhVmZ/ATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVN5ULypUQiJXVpFmMJN3afVkT1RWMLV1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotDNxACchRFfr5WasR3YlJXak1DdhVmZ/ATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRXTKNkMLJFS6p1UmdUSad3ZxVEdFd0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotzMxACchRFfr5WasR3YlJXak1DdhVmZ/ATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNlzZo9lMWR2aJRVZzoXQqRXaMJHail2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotjMxACchRFfr5WasR3YlJXak1DdhVmZ/ATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVN5kTEhmQllnZulXdE1UVLVnQml3a2J0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotTMxACchRFfr5WasR3YlJXak1DdhVmZ/ATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNljaJpGR3kXTlxmVHJncUJUVZpmYFJ1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotDMxACchRFfr5WasR3YlJXak1DdhVmZ/ATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNR3aDBTMOJjd5oWViRDVmRnN1oFOkJ2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotTOgAXYUx3aulGb0NWZylGZ9QXYlZ2Pw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT58VcjJ0V2dne6hnMPhDbzVVZRxmaE9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7gDIwFGV8tmbpxGdjVmcpRWP0FWZm9DMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZVJjZHZzcsdzVHpVM4dnQtkXdyhDVv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2O3ACchRFfr5WasR3YlJXak1DdhVmZ/ATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNR2d1UDeNljbaZDewJGbaJWNycUd0d3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotjNgAXYUx3aulGb0NWZylGZ9QXYlZ2Pw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTOhFTXRmWi5Ec4pURHtGS2gWd3RULO9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7UDIwFGV8tmbpxGdjVmcpRWP0FWZm9DMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kTZVnW6dDSvpXUv1SVxpVQ1dkRHR3Nv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2O0ACchRFfr5WasR3YlJXak1DdhVmZ/ATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRXRy9VRmtGNYJmV6Z1aF5kbahkUFZzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotzMgAXYUx3aulGb0NWZylGZ9QXYlZ2Pw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT0JEOINFdNdkRZpGNftGMJdzNxs2R08yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7IDIwFGV8tmbpxGdjVmcpRWP0FWZm9DMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kTIZkSrN3dzB1VzQFMC1WSSdle65UTv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OxACchRFfr5WasR3YlJXak1DdhVmZ/ATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVN5UMaN1UqRTLyUkSvdFd01GdhVkTsBzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotDZuVUL1IDIwFGV8tmbpxGdjVmcpRWP0FWZm9DMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1UOX5UW2MTes1GOzQEeOd1dHFnVwtUOv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2O0IDIwFGV8tmbpxGdjVmcpRWP0FWZm9DMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1UOtQzc2h0YwBHcMRVQjVkMfRHeGZ3dv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OzIDIwFGV8tmbpxGdjVmcpRWP0FWZm9DMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZ0pkaRREcvJWWyFVejdDd5RjW1glcv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OyIDIwFGV8tmbpxGdjVmcpRWP0FWZm9DMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZIpGVVVDdBVkT5EEOENnMtgkcQRzTv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OxIDIwFGV8tmbpxGdjVmcpRWP0FWZm9DMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1UOudVdrJkNF9WL1J0av9mM0ljdGpWUv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OwIDIwFGV8tmbpxGdjVmcpRWP0FWZm9DMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kTHB3SNR3daF1UpJWd5cVamRlVNhlbv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2O5EDIwFGV8tmbpxGdjVmcpRWP0FWZm9DMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kThljcqdzMP50YZVjNENlMmZGOJNHRv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2O4EDIwFGV8tmbpxGdjVmcpRWP0FWZm9DMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZiBldixUOnVGaBNVYpNlbnNlQTh2Tv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2O3EDIwFGV8tmbpxGdjVmcpRWP0FWZm9DMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZ3hHesNTTVFlS5ATWwcmSWVWZEZFVv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2O2EDIwFGV8tmbpxGdjVmcpRWP0FWZm9DMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kT0dTWnJkQzdGU5ZHa0gERz9WURJ2Yv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2O1EDIwFGV8tmbpxGdjVmcpRWP0FWZm9DMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EdGJFSpNDSUhTTZRHW1J3StRzS0klWv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2O0EDIwFGV8tmbpxGdjVmcpRWP0FWZm9DMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1UOV1mNWdjStdmRsZWU5Yka2JUUK5kev8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OzEDIwFGV8tmbpxGdjVmcpRWP0FWZm9DMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kTEVFV2d3NN9EckZTOYJVcHRlVHRGZv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OyEDIwFGV8tmbpxGdjVmcpRWP0FWZm9DMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EdXlTTxhmSJ1iVWJzNNFmNUN0c5F2Yv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OxEDIwFGV8tmbpxGdjVmcpRWP0FWZm9DMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kTq1GZtZ3SKBVbG1iQwZmYrlWN5F3dv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OwEDIwFGV8tmbpxGdjVmcpRWP0FWZm9DMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZww2a41GV2Bjc2NUQ5cjSDdDS30mbv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2O5ACchRFfr5WasR3YlJXak1DdhVmZ/ATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNlDezo3bNVjYfd1dBF0QzRDZQtUNYZ1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotDOgAXYUx3aulGb0NWZylGZ9QXYlZ2Pw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT5s0Tw82YjJmanRDZh1Uajl3X0cHMk9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7cDIwFGV8tmbpxGdjVmcpRWP0FWZm9DMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZaRmeG1Ec5NEaxonTZVlSBBTRzlDav8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2O2ACchRFfr5WasR3YlJXak1DdhVmZ/ATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRGTyRULRN0NpJTTTtEN39kML5GOOR1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotTNgAXYUx3aulGb0NWZylGZ9QXYlZ2Pw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT0l2X4YkMwYVMChkcwRzY20CbEdWOO9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7QDIwFGV8tmbpxGdjVmcpRWP0FWZm9DMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EdlpWOahFeEh0UvNFNTlTTONmWHRXOv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OzACchRFfr5WasR3YlJXak1DdhVmZ/ATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVN5EbrZjWTFlQQRWQ30mNlVEa4k2SP50LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotjMgAXYUx3aulGb0NWZylGZ9QXYlZ2Pw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT5M0NMhFdKpnT4B3ckVTeuNVeBdDb58yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7EDIwFGV

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )