ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Hetalia: Axis Powers
Tên Phim: Hetalia Axis Powers 
Tóm tắt: Đây là Anime dạng Web, mỗi ep 5 phút. Một dạng
anime lịch sử thế giới, gồm mỗi nhân vật mang tên một nước.
Bộ này khá vui nhộn, có đông đảo fan trên thế giới.

1;http://www.4shared.com/video/6cFlA8r3/GenX-Waya_Hetalia_-_Axis_Power.html|2;http://www.4shared.com/video/8Z22hXSc/GenX-Waya_Hetalia_-_Axis_Power.html|3;http://www.4shared.com/video/A66pltIJ/GenX-Waya_Hetalia_-_Axis_Power.html|4;http://www.4shared.com/video/MuJXAPAh/GenX-Waya_Hetalia_-_Axis_Power.html|5;http://www.4shared.com/video/qfRWxyQ2/GenX-Waya_Hetalia_-_Axis_Power.html|6;http://www.4shared.com/video/zmVtagZq/GenX-Waya_Hetalia_-_Axis_Power.html|7;http://www.4shared.com/video/_JCli_WI/GenX-Waya_Hetalia_-_Axis_Power.html|8;http://www.4shared.com/video/pms7z4m3/GenX-Waya_Hetalia_-_Axis_Power.html|9;http://www.4shared.com/video/_GJk3QGE/GenX-Waya_Hetalia_-_Axis_Power.html|10;http://www.4shared.com/video/M-ZwARtN/genx-waya_hetalia_-_axis_power.html|11;http://www.4shared.com/video/ZitIhFMI/genx-waya_hetalia_-_axis_power.html|12;http://www.4shared.com/video/Gt08RaT7/genx-waya_hetalia_-_axis_power.html|13;http://www.4shared.com/video/L4b8-vCq/genx-waya_hetalia_-_axis_power.html|14;http://www.4shared.com/video/1WRYCb5h/GenX-Waya_Hetalia_-_Axis_Power.html|15;http://www.4shared.com/video/X5xfPPnl/GenX-Waya_Hetalia_-_Axis_Power.html|16;http://www.4shared.com/video/350ChJJI/GenX-Waya_Hetalia_-_Axis_Power.html|17;http://www.4shared.com/video/h1lHfIes/GenX-Waya_Hetalia_-_Axis_Power.html|

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )