ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim 7 Ngày Trong Đời - 7 Days In Life (20/20) (2011)
Tên phim: 7 Ngày Trong Đời - 7 Days In Life 20/20 (2011)
Thể loại: Phim Bộ: Hồng Kong
Thời lượng: 20 tập
Subtitle: Us Lồng Tiếng
Năm Phát Hành: 2011





1;http://www.youtube.,com/watch?v=GjxcPtf2QZ8 | 2;http://www.youtube.com/watch?v=4yvnfboEDo8 | 3;http://www.youtube.com/watch?v=ivL_iX_i678 | 4;http://www.youtube.,com/watch?v=XWy0LvIOY0o | 5;http://www.youtube.com/watch?v=wcwYnLzPntE | 6;http://www.youtube.com/watch?v=aTaYvg2f6r4 | 7;http://www.youtube.com/watch?v=9ZtkNo-ufi4 | 8;http://www.youtube.com/watch?v=36bgJ8EZ3WA | 9;http://www.youtube.com/watch?v=IKXHJaorLkI | 10;http://www.youtube.com/watch?v=4GZF82YEpUo | 11;http:,//www.youtube.com/watch?v=RtKfCX9VnQ4 | 12;http://www.youtube.com/watch?v=pS-NJAA-XYY | 13;http://www.youtube.com/watch?v=IvKeJNbLer0 | 14;http://www.youtube.com/watch?v=hEYrQGGCszM | 15;http://www.youtube.com/watch?v=uVWO2eGoSh0 | 16;http://www.youtube.com/watch?v=ICBcpGwFhcg | 17;http://www.youtube.com/watch?v=5F6v17k8ggc | 18;http://www.youtube.com/watch?v=AoM4My3Sgl4 | 19;http://www.youtube.com/watch?v=yN_1yYHBMSQ | 20-End;http://www.youtube.com/watch?v=Y3XZOOAuWfU |

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )