ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Đại Chiến Xích Bích 1 - Red Cliff 1
xem phim Đại Chiến Xích Bích
Phim : Đại Chiến Xích Bích Phần 1, 2
Tên gốc : Red Cliff 
Đạo diễn: Ngô Vũ Sâm
Diễn viên: Lương Triều Vỹ, Kim Thành Vũ, Lâm Chí Linh, Triệu Vy, Trương Phong Nghị, Hồ Quân
Thể loại: Dã Sử | Cổ Trang,
Sản xuất: Summit Entertainment
Quốc gia: Hồng Kông
Thời lượng: 2 phần
Năm phát hành:2008, 2009Đại chiến xích bích Kết thúc phần I, quân Đông Ngô vui mừng trong không khí thắng trận, quyết định hạ trại bên bờ nam sông Trường Giang ở khu vực có những vách đá dựng đứng. Quân của Chu Du ít hơn nhiều, nhưng lại chiếm ưu thế về thủy chiến, Tào Tháo không thể qua sông nên đóng trại ở bờ bắc để huấn luyện quân. Ông dùng xích sắt nối thuyền lớn lại theo lối của kị binh Liên Hoàn Mã, gọi đó là "Liên Hoàn Chiến Thuyền". Trong khi quân lính chuẩn bị cho trận giao tranh sắp tới, Tào Tháo cao ngạo cho rằng thế trận liên hoàn chiến thuyền của mình là bất khả chiến bại, ung dung ngồi uống rượu làm thơ cùng chư tướng, lại còn tổ chức trò chơi đá cầu.
maphim*=wnN$4MDM2YjM3AzM2MjN0QjMwkTNjEVUw1WT0VDS1kXdHB1QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2PwETM0ZWasN0LwMzNyUjN2EDN4UzMxkDN1kzMwETMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OwEDfwkDOzUjNzcDN1QzM2QDNyATO1MSUmFnZP5mR610MCRlTDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/kTM0ZWasN0LwMzNyUjN2EDN4UzMxkDN1kzMwETMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2O5wHM3cjM1EjMxgjMyMjN0QjMwkTNjU0Z4tUe2cTczkTeF9lSDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/gTM0ZWasN0LwMzNyUjN2EDN4UzMxkDN1kzMwETMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2O4wHO3kjM0kTO0gzNwMjN0QjMwkTNjUUUwQVLQNnVtE2dGhFTDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/cTM0ZWasN0LwMzNyUjN2EDN4UzMxkDN1kzMwETMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2O3wnM0gzM4kTO5kzM4IjN0QjMwkTNjUUU2ZTckdTUtQjdPJXTDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/YTM0ZWasN0LwMzNyUjN2EDN4UzMxkDN1kzMwETMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2O2wHMxQTO5YzN3UzN2IjN0QjMwkTNjUUUqdWdPtmNfVmbTh0SDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/UTM0ZWasN0LwMzNyUjN2EDN4UzMxkDN1kzMwETMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2O1wHN3YjNwgjMwUTM1IjN0QjMwkTNjU0Z2pnN40GTIlTcGRUSDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/QTM0ZWasN0LwMzNyUjN2EDN4UzMxkDN1kzMwETMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2O0wHN1kzNzkjNzUzMzIjN0QjMwkTNjUUQyJXZwZzNfNWdO9UTDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/MTM0ZWasN0LwMzNyUjN2EDN4UzMxkDN1kzMwETMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OzwnMwYTM5kDNyEDMyIjN0QjMwkTNjEVYZJXWxomd0U3Tqx0QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2PyEDdmlGbD9CMzcjM1YjNxQDO1MTM5QTN5MDMxEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotjM8BzM5YzM1cDNxMDOxYDN0IDM5UzIFdXMhp2b35UbzBDR610QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2PxEDdmlGbD9CMzcjM1YjNxQDO1MTM5QTN5MDMxEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotTM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )