ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Mặt nạ cô dâu - Bridal Mask 2012 [28 tập]
Xem Phim Mặt nạ cô dâu 2012 | Phim Mặt nạ cô dâu 2012 |Bridal Mask (2012)
Phim : Mặt nạ cô dâu 2012
Tên gốc: Bridal Mask (2012)
Đạo diễn:Yoon Sung Shik
Thể loại:Phim Hàn Quốc, Phim Bộ, Phim Hành Động, Phim Tâm Lý - Tình Cảm
Độ dài:Đang cập nhật
Quốc gia:Hàn Quốc
Phát hành:2012
Diễn viên:Jo Won, Jin Se Yeon, Shin Hyun Jun ...
Nguồn:Sưu tầm
Một bộ phim truyền hình dựa trên câu chuyện về những năm 1930 có một anh hùng có tên là Lee Kang To  (Joo Won) có khả năng võ thuật, chiến đấu chống lại Nhật Bản trong thời kỳ thuộc địa Nhật Bản.
Anh cũng được biết đến với tên gọi là " mặt nạ cô dâu"  vì anh luôn luôn đeo một mặt nạ để che giấu khuôn mặt của mình. Gaksital 'là một trong những mặt nạ truyền thống đặc biệt là dành riêng cho cô dâu.
Lee Kang To xuất hiện bề ngoài không nổi trội, nhưng anh thực sự hoạt động trong phong trào độc lập chống lại chế độ đế quốc Nhật Bản trong thời kỳ đen tối nhất của lịch sử Hàn Quốc.

Nhân vật :

Xem Phim Mặt nạ cô dâu 2012 | Phim Mặt nạ cô dâu 2012 |Bridal Mask (2012)


Xem Phim Mặt nạ cô dâu 2012 | Phim Mặt nạ cô dâu 2012 |Bridal Mask (2012)


Xem Phim Mặt nạ cô dâu 2012 | Phim Mặt nạ cô dâu 2012 |Bridal Mask (2012)


Xem Phim Mặt nạ cô dâu 2012 | Phim Mặt nạ cô dâu 2012 |Bridal Mask (2012)

maphim*DdT$JyQ0MlQWa2RXa3RXbvJnZGNTJ2YTOOJ0Lt92YukHbsVGduc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlAjMDdTJyQ0MlQWa2RXa3RXbvJnZGNTJQxEOQNzLt92YuQWa2RXa3RnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ0EzQ3UiMENTJklmd0l2d012byZmRzUCSQF0U08SbvNmLklmd0l2d05yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSMDdTJRxGcTlTSURzbx9GTEl0aCV2ctA1N0R1Z0UHaHxmSINjUht2Nwk1SmJHR29yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCNyM0NlsmbpxGdjVmcpRGRzUCdhVmZGNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTk9US5lkchJ0a3p0VlRmT1JkeSF2Uj9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUiMyM0NlsmbpxGdjVmcpRGRzUCdhVmZGNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT0NmWy8VRZdTOrlmRptUR5dUcn5Ect9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSMyM0NlsmbpxGdjVmcpRGRzUCdhVmZGNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTkB1T0J0T4o2d0cUL2ZHOztGVHNjY69yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMyM0NlsmbpxGdjVmcpRGRzUCdhVmZGNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT5YDd5ZHaEZVMURVYw1GS3UUUyU2cF9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSOxM0NlsmbpxGdjVmcpRGRzUCdhVmZGNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT5c1UxFGTVlEelRlUrhHbGFjZX9UVt8yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUiQ4EzQ3UyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNlzcWp3ZUZkY2djZup3cwonen9WVFF2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJBhTMDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kTfp2N5JzcuVjStl0bVRjaTFFWtMUOv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlM0NxM0NlsmbpxGdjVmcpRGRzUCdhVmZGNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTkd3M5lGUUB1VZ9FRCVnTYp1cZxUWf9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUiQ3EzQ3UyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRWNqJ3M5k3dWpXVhZmUydDdORGS0U2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJBdTMDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1UON9mW6JDNkhkU2VmbahVbthTUJ1Gbv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlIEMxM0NlsmbpxGdjVmcpRGRzUCdhVmZGNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTOxkMHZXRGlmYuRVZTxEN4cEZDBFZK9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSQwEzQ3UyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVN5kboRVe5o1Y15WVxxmRtgzXwNVVvR1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJCdzQ3UyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNlTSiZEMEhzciJXbFVjU4YVQWlVek52LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJBdzQ3UyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVN5UVhlTdQVXYygzbx91NnBje2JzciV0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJCZzQ3UyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRHOkZnMtATN2kHVF10YPl2RwcTT3NzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJBZzQ3UyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVN5ETTVDbLdTaBRTdRlzT4g3dQNUR4U3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJCVzQ3UyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNlDMLZnVNBzZ5UHMvRDdJl3QJZ3UyQzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJBVzQ3UyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNR2QmRkZCtGTk10ND91aXhXV0pkQ1l2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJCRzQ3UyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRmUN5UUsNkNxEVVGRGSJlXNFJERxI0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJBRzQ3UyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRWb19kS3Jzam10VVJVVy8VTvBFZDFzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJCNzQ3UyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNlDNvFDTXRzaqZEWxplcrljSD9URqV0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJBNzQ3UyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNR2X1ZGWZZXUBNTO5dUZfBFV3ETMwo2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJyM0NlsmbpxGdjVmcpRGRzUCdhVmZGNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTOl2RNlWa2xmWyFDTNZXU4dzUtcUdR9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSMDdTJs1Gdo5iWVlDO5o1VJ9CZuVUL4ITLwFGVts2ch1ULsFGZpJnQv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvE0MlAHd0hmQzUCOyM0NlwWb0hmL3MEO4kjWXl0L3ITLwFGVts2ch1ULsFGZpJnQv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvE0MlAHd0hmQzUyNyM0NlwWb0hmLDR0N4kjWXl0L2ITLwFGVts2ch1ULsFGZpJnQv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvE0MlAHd0hmQzUiNyM0NlwWb0hmLCR0N4kjWXl0L1ITLwFGVts2ch1ULsFGZpJnQv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvE0MlAHd0hmQzUSNyM0NlwWb0hmL5olN4kjWXl0L0ITLwFGVts2ch1ULsFGZpJnQv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvE0MlAHd0hmQzUiQ1UyQ3UCbtRHauo1T2gTOadVSvMjMtAXYU1yazFWTtwWYklmcC9yblRWa29ib25yZulmeuYHdv8SQzUCc0RHaCNTJzIzQ3UCbtRHaucTRVhTOadVSvIjMtAXYU1yazFWTtwWYklmcC9yblRWa29ib25yZulmeuYHdv8SQzUCc0RHaCNTJyIzQ3UCbtRHauoVVVhTOadVSvEjMtAXYU1yazFWTtwWYklmcC9yblRWa29ib25yZulmeuYHdv8SQzUCc0RHaCNTJxIzQ3UCbtRHauYjRJhTOadVSvAjMtAXYU1yazFWTtwWYklmcC9yblRWa29ib25yZulmeuYHdv8SQzUCc0RHaCNTJwIzQ3UCbtRHauEUOwgTOadVSvkTMtAXYU1yazFWTtwWYklmcC9yblRWa29ib25yZulmeuYHdv8SQzUCc0RHaCNTJ5EzQ3UCbtRHauo1VFdTOadVSvgTMtAXYU1yazFWTtwWYklmcC9SYpRWZt9id09ib25yZulmeuMDct9yLBNTJwRHdoJ0MlgTMDdTJs1Gdo5yTXJ0N5o1VJ9iNx0CctMTN4cTLU1yazFWTtwWYklmcC9SYpRWZt9id09ib25yZulmeuMDct9yLBNTJwRHdoJ0MlYTMDdTJs1Gdo5yTJJ0N5o1VJ9SNx0CchRVLrNXYN1CbhRWayJ0LhlGZl12L2R3LuZnLn5Wa65yMw12LvE0MlAHd0hmQzUSNxM0NlwWb0hmL5UVO3kjWXl0L0ETLwFGVts2ch1ULsFGZpJnQvEWakVWbvYHdv4mducmbppnLzAXbv8SQzUCc0RHaCNTJ0EzQ3UCbtRHaugzT5cTOadVSvMTMtAXYU1yazFWTtwWYklmcC9SYpRWZt9id09ib25yZulmeuMDct9yLBNTJwRHdoJ0MlMTMDdTJs1Gdo5COFdzN5o1VJ9iMx0CchRVLrNXYN1CbhRWayJ0LhlGZl12L2R3LuZnLn5Wa65yMw12LvE0MlAHd0hmQzUiMxM0NlwWb0hmLVR0N3kjWXl0LxETLwFGVts2ch1ULsFGZpJnQvEWakVWbvYHdv4mducmbppnLzAXbv8SQzUCc0RHaCNTJxEzQ3UCbtRHaugTQ2cTOadVSvATMtAXYU1yazFWTtwWYklmcC9SYpRWZt9id09ib25yZulmeuMDct9yLBNTJwRHdoJ0MlATMDdTJs1Gdo5iR2YzN5o1VJ9SOtAXYU1yazFWTtwWYklmcC9SYpRWZt9id09ib25yZulmeuMDct9yLBNTJwRHdoJ0MlkzQ3UCbtRHauYTSadTOadVSvgTLwFGVts2ch1ULsFGZpJnQvEWakVWbvYHdv4mducmbppnLzAXbv8SQzUCc0RHaCNTJ4M0NlwWb0hmLEBjW3kjWXl0L30CchRVLrNXYN1CbhRWayJ0LhlGZl12L2R3LuZnLn5Wa65yMw12LvE0MlAHd0hmQzUyNDdTJs1Gdo5iQa90N5o1VJ9iNw0CchRVL20CchRVLrNXYN1CbhRWayJ0LhlGZl12L2R3LuZnLn5Wa65yMw12LvE0MlAHd0hmQzUiNDdTJs1Gdo5SQa90N5o1VJ9SNw0CchRVLrNXYN1CbhRWayJ0LhlGZl12L2R3LuZnLn5Wa65yMw12LvE0MlAHd0hmQzUSNDdTJs1Gdo5yVFl0N5o1VJ9CNw0CchRVLrNXYN1CbhRWayJ0LhlGZl12L2R3LuZnLn5Wa65yMw12LvE0MlAHd0hmQzUCNDdTJs1Gdo5CM5AzN5o1VJ9yMw0CchRVLrNXYN1CbhRWayJ0LhlGZl12L2R3LuZnLn5Wa65yMw12LvE0MlAHd0hmQzUyMDdTJs1Gdo5SR3AzN5o1VJ9iMw0CchRVLrNXYN1CbhRWayJ0LhlGZl12L2R3LuZnLn5Wa65yMw12LvE0MlAHd0hmQzUiMDdTJs1Gdo5CR3AzN5o1VJ9SMw0CchRVLrNXYN1CbhRWayJ0LhlGZl12L2R3LuZnLn5Wa65yMw12LvE0MlAHd0hmQzUSMDdTJNl0NTJkWshjUDlHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJFhjMDdTJjpHZXp1S2YmQwwGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJEhjMDdTJN12XaZXeFVGeIZHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJDhjMDdTJ0YDckt0ZJVkbYFDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJChjMDdTJnpXRkdXRyB1T1EFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJBhjMDdTJRx2YpNDbrRmYKhHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJFdjMDdTJrljN3MWbjhFeCZERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJEdjMDdTJ39ldyZTV4hVTBdFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJDdjMDdTJnxWTtZTQQRWT0NDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJCdjMDdTJzp0aLpUTSFWQflGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJBdjMDdTJrdndKhVRHJFUE5ERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJFZjMDdTJvVVLntUTzt0UHJERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJEZjMDdTJNxGa0onQLFGSlFFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJDZjMDdTJFZDdJhVO4BzZxUDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJCZjMDdTJnt2XVFUQEhDVfBDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJBZjMDdTJr9EaXBTLr5ENYhGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJFVjMDdTJFZGcaZzNOZTWT1ERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJEVjMDdTJ0UjahZEb19VRFFHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJDVjMDdTJrJmVxhzQK9UcG9ERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJCVjMDdTJJhWavVHaUp1awVERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJBVjMDdTJFRHdxoEUCxmMUFGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJFNjMDdTJFR0ci12RF9mQfVERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJENjMDdTJ0kTalBHVnJWdy9ERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJDNjMDdTJVBnSVdGeQBzQ2FDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJCNjMDdTJ4MTb5YlZRdUdKtERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJBNjMDdTJVp0NBJWeF5UdzVFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ1M0Nlk1YnJFM6B1MygHdENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQzQ3UyZQh1QfVHMwlVNzR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyMDdTJZJEMNpUc3wGb5pERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJyM0NlMWQt9kYWpWd0QVSENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEzQ3USW3FFN0kEbxhUM5R0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiUFxUSBJFV

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )