ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Tuyệt Thế Vũ Khí (30/30) - Strike At Heart (30/30)

- Tên phim: Tuyệt Thế Vũ Khí (30/30) - Strike At Heart (30/30)
- Đạo diễn: Đang cập nhật
- Diễn viên: Trần Cẩm Hồng,Mã Đức Chung, Xa Thi Mạn....
- Thể loại: Kiếm Hiệp - Võ Thuật
- Nhà Sản xuất: Đang cập nhật
- Quốc gia: Hồng Kong & Trung Quốc
- Thời lượng: 30 Tập
- Năm phát hành: 2010


maphim*MWE7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PWgtRXlfcVZCOHBnfDFiO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj15RXprVHZTSUFVd3wxYztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9bWxQMGdhalZIbE18MmE7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PVAwQ3lkN2F0Ny1ZfDJiO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj12ZWc4SWx4WGxaZ3wyYztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9aGpKUE5PcllqV0l8M2E7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PVpDb1FUZHVOMVhjfDNiO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1TTU42dnhvcU12c3wzYztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9MVRIRTB1dHkxRzR8NGE7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PVMxMTRYSEUwakNjfDRiO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj13Yk40S3RkelA2SXw0YztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9Q3BZWjNWX1AxQkV8NWE7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PThEVHIxd1JXZXNFfDViO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1PS1ZfU0pPZjRPY3w1YztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9N1JpRnlEV1VVS2t8NmE7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PU52YlBFUzlvN0I0fDZiO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1velpKV184dUJfTXw2YztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9Vk9Wdkxnam5OM0F8N2E7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PTV4TVlJZTltYmgwfDdiO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1GQ0JVMHBRMlg5c3w3YztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9Vm9IcW1wenk4VlF8OGE7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PWF6RUlnd0xoeW1jfDhiO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1LYjBDajlXQWF1OHw4YztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9djBIZzlzcE5CLXN8OWE7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PVRuWkRyMjY2RkxnfDliO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1rODlyeXR2cXhoRXw5YztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9QUJWNmttMF9Gcmd8MTBhO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1fWVlrWUhJQjFrRXwxMGI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PXRmX2dJQ3haT0J3fDEwYztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9Qng2UUhiTUYtNTB8MTFhO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1RVFg1R3JuQWp1Z3wxMWI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PTV1WUJGWC1sX3ZJfDExYztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9bmd4aWFtekFld018MTJhO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj11eGJweFVEZHE5Y3wxMmI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PW02Wi1HbDYzamR3fDEyYztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9RlNSSzZyVENMalV8MTNhO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1lNkRUbkJJM3ZDb3wxM2I7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PUgzNHhYR0dLR0hzfDEzYztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9TzEzeGhkbXc3QUl8MTRhO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj0xUm9pNDRZV2JQRXwxNGI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PWxyRU1OTFBBQ1dNfDE0YztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9MDdyeVppMkNJMEl8MTVhO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1CUEpHNVhnVEZWRXwxNWI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PXlHYjBaZzZZcGJFfDE1YztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9Vi16SE9VNWVkY2t8MTZhO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj15U2VWTWpscXJnNHwxNmI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PThCQnhsLWd6ZUhFfDE2YztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9MmFtZHJGYkRXZ018MTdhO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1lZkkwZ1c3ejZYc3wxN2I7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PW9wSUd2YUdVeWJ3fDE3YztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9ekVUU1MtNzNfU1F8MThhO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1QWHRJUDN5R1REWXwxOGI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PTRxX2d3SE5kWHEwfDE4YztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9WnFJRmdpdVJLT0V8MTlhO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1iMjZIcHp5SVdGd3wxOWI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PXoyZWVFOUVfend3fDE5YztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9aHBBMUg1bUdLRTB8MjBhO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1SY0lNaEc3b0ZtMHwyMGI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PWJjX0VZYnQ1VHFRfDIwYy1FbmQ7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3htNmE5MXwxYTtodHRwOi8vd3d3LmRhaWx5bW90aW9uLmNvbS9zd2YveG02YWF3fDFiO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94bTZhOW18MWM7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3htNmFhNXwyYTtodHRwOi8vd3d3LmRhaWx5bW90aW9uLmNvbS9zd2YveG02YTljfDJiO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94bTZhOW58MmM7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3htNmE5c3wzYTtodHRwOi8vd3d3LmRhaWx5bW90aW9uLmNvbS9zd2YveG02YWFofDNiO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94bTZhYTd8M2M7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3htNmFiZnw0YTtodHRwOi8vd3d3LmRhaWx5bW90aW9uLmNvbS9zd2YveG02YWE4fDRiO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94bTZhYW58NGM7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3htNmFjNnw1YTtodHRwOi8vd3d3LmRhaWx5bW90aW9uLmNvbS9zd2YveG02YTl1fDViO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94bTZhYWl8NWM7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3htNmFhdXw2YTtodHRwOi8vd3d3LmRhaWx5bW90aW9uLmNvbS9zd2YveG02YWIyfDZiO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94bTZhY298NmM7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3htNmFhZ3w3YTtodHRwOi8vd3d3LmRhaWx5bW90aW9uLmNvbS9zd2YveG02YWI0fDdiO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94bTZhYXJ8N2M7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3htNmFiZHw4YTtodHRwOi8vd3d3LmRhaWx5bW90aW9uLmNvbS9zd2YveG02YWF2fDhiO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94bTZhYmp8OGM7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3htNmFheXw5YTtodHRwOi8vd3d3LmRhaWx5bW90aW9uLmNvbS9zd2YveG02YWFmfDliO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94bTZhY2F8OWM7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3htNmFkYXwxMGE7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3htNmFieHwxMGI7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3htNmFiZXwxMGM7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3htNmFib3wxMWE7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3htNmFiNnwxMWI7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3htNmFjaXwxMWM7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3htNmFicnwxMmE7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3htNmFjbnwxMmI7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3htNmFieXwxMmM7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3htNmFjZ3wxM2E7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3htNmFjdXwxM2I7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3htNmFkd3wxM2M7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3htNmFjZXwxNGE7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3htNmFkMHwxNGI7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3htNmFlNnwxNGM7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3htNmFjenwxNWE7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3htNmFlZHwxNWI7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3htNmFjcHwxNWM7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3htNmFkNHwxNmE7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3htNmFjd3wxNmI7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3htNmFkbHwxNmM7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3htNmFkdXwxN2E7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3htNmFlbXwxN2I7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3htNmFlMXwxN2M7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3htNmFlN3wxOGE7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3htNmFkNXwxOGI7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3htNmFkdnwxOGM7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3htNmFkNnwxOWE7fDE5YjtodHRwOi8vd3d3LmRhaWx5bW90aW9uLmNvbS9zd2YveG02YWVvfDE5YztodHRwOi8vd3d3LmRhaWx5bW90aW9uLmNvbS9zd2YveG02YWU0fDIwYTtodHRwOi8vd3d3LmRhaWx5bW90aW9uLmNvbS9zd2YveG02YWRvfDIwYjtodHRwOi8vd3d3LmRhaWx5bW90aW9uLmNvbS9zd2YveG02YWVlfDIwYy1FbmQ7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3htNmFkZXw=

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )