ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Thơ Ngây (2010) - Mischievous Kiss (16/16)
- Tên phim: Thơ Ngây (2010) - Mischievous Kiss (16/16)
- Đạo diễn: Hwang In Roi
- Diễn viên: Kim Hyun Joong, Jung So Min, Lee Tae Sung, Lee Si Young...
- Thể loại: Hài Hước
- Nhà Sản xuất: MBC
- Quốc gia: Hàn Quốc
- Thời lượng: 16 Tập
- Năm phát hành: 2010

maphim*MWE7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PWQzQ3NuZEhBb2c4fDFiO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj12MXRIVnRVeUdBc3wxYztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9Ml95cWZVNTZKS0V8MWQ7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PThSOWw4eWV0ZTBBfDFlO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1hUG9Ycm42Y25ta3wyYTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9ckRKMzJxSWhEMmd8MmI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PWZmNUVOWTRWSzQ0fDJjO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1hMDhTNEhPZHVaZ3wyZDtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9eU8wZmhRcGs2b3d8MmU7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PW8xSXB4eUlHaXRnfDNhO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1zOTlOdkxpcG5GSXwzYjtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9YzdCeVpZLWs4SWt8M2M7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PUdmLVlGQ1lRQ0NBfDNkO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj0ya0UzVWhERFl1a3wzZTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9eG0yekxNczRVMWd8NGE7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PVA0LWxGTkhXblhzfDRiO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj16MkdZM1c1THFfa3w0YztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9cHF5ZU1WN3V3RTh8NGQ7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PXVzdDRUM3kzQm9zfDRlO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj0xdC11YVhZRXdzUXw1YTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9QzZFdFBIRkg0bnd8NWI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PU04aTNoSE1NZ1lFfDVjO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1WYVpDWUFOaXpwa3w1ZDtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9Z1JnODdvTVEtS018NWU7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PXFCdE1GSkNORXVjfDZhO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1Yb0p6TExSbzVfQXw2YjtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9Yi0wbG1pdFdsUkF8NmM7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PXc1dDY2a0tTM3Q0fDZkO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1NWVJaajZKRW8wVXw2ZTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9TVlSWmo2SkVvMFV8N2E7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PUkycGNjd2hPVFdNfDdiO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1PcjNsTnFxN0VJZ3w3YztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9ZXN4M2F6NzFOMkl8N2Q7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PUZfb0tzaG5ONGF3fDdlO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1Mclk3UFBjN0EtNHw4YTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9MFkzQnBKWmhjekl8OGI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PWxVc2o1dkxBT0lNfDhjO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1sUjBGUnlvemtEQXw4ZDtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9akg2T2d6R2dmMDR8OGU7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PVdvdGc4WGdZMXE0fDlhO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1RTTlPUENCVG9lZ3w5YjtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9MTNSMGdCekhYbm98OWM7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PTdRUGlXSHA5OGZBfDlkO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1vOUl0WmlrZ2lQc3w5ZTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9ekV1ZXRvLTlQRmN8MTBhO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1ISmoySmdrc1ljb3wxMGI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PUEtSWtUWndZei13fDEwYztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9ZzMxbDZPcnVteEV8MTBkO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj04XzhJTWxuaVJUTXwxMGU7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PUk1UjU0b1c1MmxRfDExYTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9d25jUDVQcDRVdUF8MTFiO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1pMG5YNlhRU21rZ3wxMWM7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PVpmdGhYR3JGcGljfDExZDtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9Ti00czYyYkgxM2N8MTFlO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1sZjVYZkhsLTBSSXwxMmE7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PXlaYTdRSlBXTG53fDEyYjtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9dUVEMkt4Yk5CRXd8MTJjO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1PSERPTmxETDNtUXwxMmQ7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PU43a3NvTk01aEo0fDEyZTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9SzA3dXFZRWR5Q1l8MTNhO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj0td3o3QjQyeWY0a3wxM2I7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PTQzM0tKSF9VUDFNfDEzYztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9VHNyYUV1Zk51QzB8MTNkO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1DaWRwODloRnRVMHwxM2U7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PWRLS2JGMkxWRjdzfDE0YTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9UzhKeUhUb1Y2U0l8MTRiO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj01eXpFYV9sTzlJa3wxNGM7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PW16OGF1LWZYY0VnfDE0ZDtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9dzd6dDdZQnhqV3N8MTRlO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj04S1QxR25tSVEwd3wxNWE7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PXdJam9hZ252VGZvfDE1YjtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9R1kwcVVNNkZkajB8MTVjO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1fUkdpeTVoN01VSXwxNWQ7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PXZlbmtmWW12bDZVfDE1ZTt8MTZhO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj05U3dVS1FGc2I4b3wxNmI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PUV6WFN6WnpTQmRnfDE2YztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9eFdSeXQ0TkVHYnN8MTZkO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1Oci1fMTMzNEpyVXwxNmUtRW5kO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1xQlNKTFp6R19Oc3w=

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )