ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Thất Kiếm Anh Hùng - Phần 2 [108/108 Tập] Vietsub HTV3 2011
xem phim that kiem anh hung
Lấy bối cảnh năm 347 sau Công nguyên ở Trung Quốc, Hắc Tâm Hổ đứng đầu Ma giáo tấn công khu rừng bình yên Trương Gia Giới. Hắn muốn bắt Kỳ Lân, linh thú của khu rừng, để uống máu tăng công lực. Hắc Tâm Hổ đã bị một nhóm thiếu hiệp ngăn chặn. Họ gồm bảy vị đại hiệp trẻ tuổi: Hồng Miêu, Sa Lệ, Thỏ Lam, Đạt Đạt, Đậu Đậu, Khiêu Khiêu, Đại Bôn. Cả nhóm đã tập hợp sức mạnh của 7 thanh kiếm thần kỳ và đánh bại Hắc Tâm Hổ, lập lại hòa bình rừng xanh.Không từ bỏ mưu đồ thống trị rừng xanh của mình, 50 năm sau Hắc Tâm Hổ lãnh đạo Ma giáo trở lại xâm lược rừng xanh lần nữa. Lúc này bảy vị hiệp sĩ đã tản mát, lưu lạc trong giang hồ. Thế giặc hùng mạnh, phụ thân của Hồng Miêu đã hy sinh trong một trận huyết chiến với đội quân Ma giáo. Vì căm hận thù riêng, vì mục đích bảo vệ hòa bình, Hồng Miêu lên đường quy tụ thất kiếm anh hùng để đối đầu với Hắc Tâm Hổ lần nữa...


- Tên phim: Thất Kiếm Anh Hùng - Phần 2 - 2011
- Đạo diễn: Đang cập nhật
- Diễn viên: Đang cập nhật
- Nhà sản xuất: Đang cập nhật
- Thể loại: Hoạt Hình
- Quốc gia: Trung Quốc
- Thời lượng: 108 Tập
- Năm sản xuất: 2011
- Năm phát hành 2012


maphim*MTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9eW5BQ0F3d1V4UVF8MjtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9S3J6bGNrakVyTVl8MztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9ZUNOaWFRNHFheXd8NDtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9MkxMdWdfeVlYa1l8NTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9aUtuQk9Md0pxeTh8NjtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9NUtTTDh5di1MdXd8NztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9dFowY1FGRFlENjR8ODtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9a2JXeC1qNER6U3N8OTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9R0IxWWQ5MXZiamN8MTA7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PXhkMk9HMThaLWN3fDExO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj0zb0ZaRlhHSnVjY3wxMjtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9a2xERmd6ZGJFTnN8MTM7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PTI0cXZSTHNnX3FBfDE0O2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1EVXF3ZEJFcTNJNHwxNTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9VEg4elJuLWFNRUl8MTY7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PTAyMS1mQ2Nibm1VfDE3O2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj00aXpyTlZGZ0hMUXwxODtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9WnNRbDVfd21TbUl8MTk7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PWFvbnlGMl9HSW1RfDIwO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1SYnJrMmwtVlZkWXwyMTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9WWhrRnQxdWtWb1F8MjI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PThycjYwbVduSmlvfDIzO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1kUDR1b2c3WElCTXwyNDtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9cEc0NHlRNHZ2UGt8MjU7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PWpoVXRUOGl0M3NjfDI2O2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1tWFBna2djazhsb3wyNztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9d2gtSmF2XzM0d0V8Mjg7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PVZ4UHQ1T3NpS1lJfDI5O2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1IX0M0Nnh2NUozQXwzMDtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9djJhU2hfVnVvN2t8MzE7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PUYwRmtMLU1wNUFZfDMyO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1sNGNSd040X1ZQY3wzMztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9cmZpc0k2S19TY1l8MzQ7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PTBPSVMzM3hnb2k4fDM1O2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1aVkpvR01UZzJVc3wzNjtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9X3ZHdHY0dklETjR8Mzc7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PWEyT0IzSkw5c1drfDM4O2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1JRlBiOVlpMkd0NHwzOTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9bGgtWUYyRDUwazR8NDA7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PU53XzRyX3FXakFZfDQxO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1FM2h0TG8zR2pLNHw0MjtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9WGFqeTExWEFXSmt8NDM7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PWZ3OGtvQ1c0NWpJfDQ0O2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1QeXk2VUtwcVNDMHw0NTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9bElTWDB1cGpiOUV8NDY7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PTZMR0FyRV9JMFRzfDQ3O2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj02T0xNd19SRHlvb3w0ODtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9VnZCT2pOUlpBSVl8NDk7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PVl6VmRlS2tUSm9NfDUwO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1veDA2a2dveDdXVXw1MTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9LXg5YWhfMWdoN0V8NTI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PXlKMDBnMFNHQ1c4fDUzO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1MTldMX1Nocmxxd3w1NDtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9ZWU3dEoxQll2Nmt8NTU7fDU2O2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1lbmtWRXUwMFNaTXw1NztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9X2lRUnNKOGJfVEF8NTg7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PXZ1X1lNMW1nOXBVfDU5O2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj00M0J3djdQRndZQXw2MDtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9dUE2dEtUQWJGdkV8NjE7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PUkxUHVTUVZDNllJfDYyO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1QRi1laW5hdE9wY3w2MztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9eFp5R2Vva2E1UG98NjQ7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PXdkUGxLTDItVDhvfDY1O2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1GQzU4a2YxaDh4WXw2NjtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9WXZiTUZNNjhISEV8Njc7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PUZkSkdBa2gybnJrfDY4O2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1Xc1pyMnZPUEtnNHw2OTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9MnpDRldMSHg2cDR8NzA7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PUc4Zmp0Uk1jQUFNfDcxO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1XVU9SVnVQQk1Ka3w3MjtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9aG1Ed25UV3VEMVF8NzM7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PVFHTE9SNGVKR3JjfDc0O2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1MdmJkc25OWHBXRXw3NTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9NUtPeTBtZk5GYk18NzY7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PS1UY01MUlNiQVRNfDc3O2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1oSUxSVHhXcmJIc3w3ODtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9U3FDbm9EWHJ4dll8Nzk7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PWZuSXNwd2l5RVM4fDgwO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj03bXBzQW1jVHJjWXw4MTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9SFBCV1ltN3BqaVF8ODI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PXl1UlpaU2dtODgwfDgzO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj04NzEwak14WEtIRXw4NDtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9a0VDZ2pGcG9kb0F8ODU7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PVJaS3ljNlZDbkQ4fDg2O2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj01ZndxOVRDVkJiY3w4NztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9ak5EbmdXSTdKQkV8ODg7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PUY5Yk5udXlQTUM0fDg5O2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1lUU9SWEl0U1o2c3w5MDtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9MzhSVkxSeDlyOGN8OTE7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PXVCUTkxMVp6U2M0fDkyO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj0zdmdXQ3Nhd1czd3w5MztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9U1B6SnVETjRPZ1F8OTQ7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PUd0M1BzSmkzeGc4fDk1O2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1rZGVJbFpaZjllSXw5NjtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9QlE2eENtTEMwcDB8OTc7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PXdLQmRnUXM4clBRfDk4O2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1UMHRiU3pyekJvQXw5OTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9cUQ5Y2MzbHNlQ1V8MTAwO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1RN1JxbjlWa2t5OHwxMDE7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PVlVUHBtZElxNm1BfDEwMztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9VFhsVkptc1h2V2N8MTA0O2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj00UldfLWFwbFRZNHwxMDU7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PUhaSHdabUNWX3VzfDEwNjtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9ejZIdTIwb084R2d8MTA3O2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1sZWloNlN2ZDVYa3wxMDgtZW5kO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj02bGdDalJiMnpqMA==

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )