ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Thần Y Dược Thảo (25/25) - The Herbalists Manual
- Tên phim: Thần Y Dược Thảo (25/25) - The Herbalists Manual
- Đạo diễn: Huỳnh Vỹ Thanh
- Diễn viên: Lâm Văn Long, Diệp Tuyền, Lý Thi Vận, Mã Quốc Minh...
- Thể loại: Lịch Sử - Cổ Trang
- Nhà Sản xuất: TVB
- Quốc gia: Hồng Kong & Trung Quốc
- Thời lượng: 25 Tập
- Năm phát hành: Đang cập nhật

maphim*MWE7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PWFPNEZKYWVnWlBNfDFiO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1mdjhwUGtyWHJsNHwxYztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9Y2ZfOV93NDlxZm98MmE7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PXdOTFpwNDVjRFNBfDJiO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj14enVaa0gzZDFBc3wyYztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9U0V0YnRPc0hXTFF8M2E7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PXg5cXRlaXdwQk1JfDNiO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1ZakFmaTktalZlRXwzYztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9WVZsSlN1dHcxRzh8NGE7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PVhPbE1HQmI2ZC1jfDRiO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1Oak9qVWgyUXVfSXw0YztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9bVlIS1BFWE4tZWt8NWE7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PXVrQjJxMWIwVExBfDViO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1SaUVqNWxGUVFMZ3w1YztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9eDVCLWpFMHQxbUl8NmE7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PWVKc1ByQVJFT3NVfDZiO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1OT2o5cFdTellyTXw2YztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9OFBGeXlvcHJjeTB8N2E7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PWFXSHlHRUc1S19BfDdiO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1WVTlDRE5FNHFpNHw3YztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9Zk95SnYza1dibU18OGE7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PVFxWmJjTGFuY0s4fDhiO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1vTkE5Zjg2THJWVXw4YztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9SWM5TDlqaFVzV3N8OWE7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PTBwUnpKM2hQWXQ0fDliO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1VWHRfeEo2WXRyMHw5YztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9aXZJSFlkQU51cWN8MTBhO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1GV1BXWEV4OW1PWXwxMGI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PVF0QXFiNDYwendjfDEwYztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9VW1Jd2M5VmU1LWN8MTFhO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1jejUzZzVHQlMzUXwxMWI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PUNfOTJVZVk5b3JzfDExYztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9WTNqRVc2TTFGMDB8MTJhO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1hX0lOeEN3V01zTXwxMmI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PUs3ZWRsYjlueFEwfDEyYztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9bnYxeDZfYzF3cWt8MTNhO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1HaUFCaWJ0SHlXMHwxM2I7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PW1GOWhqT2QxZmRVfDEzYztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9UVNxR3RCWldId1l8MTRhO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1UV1d6dFZ5QUpTOHwxNGI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PUFrMExJaGtmOFkwfDE0YztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9VDRFSUxXcVNCeW98MTVhO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj0zVGJlcE4wNXpyMHwxNWI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PXAwaXk3STVLNDlJfDE1YztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9S0tVaU4yNkphNW98MTZhO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1uaV9PMU5ST2wyc3wxNmI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PXV3aUZLeUdmRWxZfDE2YztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9M3Rma1M1V01Lbkl8MTdhO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1fQmpuSEhXRTlqRXwxN2I7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PXlSNDB5MXJhQm1FfDE3YztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9TFFlcXYycGRJTUF8MThhO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1aODBLWXB6V0Jxd3wxOGI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PTU5VmFCbndmZVprfDE4YztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9cURpTzA5WGlkTUl8MTlhO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1oT0lUNnRGSWxzUXwxOWI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PUZ1VzVBTjFuMjZBfDE5YztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9c0N1ZXNOMGhmbzh8MjBhO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1rYmRpcEg5TVl0d3wyMGI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PXgtS2Q0dFFwaVM4fDIwYztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9SnZZRU82cF8wbVF8MjFhO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1sTVY3TENHX2d0c3wyMWI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PUc3MnVaMlo5c0FnfDIxYztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9Rl81aGtMVDdHTmN8MjJhO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1lUmQwS3RTMjBfQXwyMmI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PW84ZVdWWGk1LWxVfDIyYztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9SXZ4Z1E0NU9xdVV8MjNhO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1QNncwZ2JUem9jVXwyM2I7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PUVlMmhpVXVqcU5nfDIzYztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9OU9pWS00YWFkNFF8MjRhO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj13UXllLUxKaENHZ3wyNGI7fDI0YztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9cTZUUzJMMkd1RkV8MjVhO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1pQmFLVGhGWmNGRXwyNWI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PVo4QTgtOWpicWZJfDI1Yy1FbmQ7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PVZ3VXZ1endoSjZ3fA==

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )