ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Qua Ngày Giông Bão (Tập 8/26)
Tên gốc: Qua Ngày Giông Bão (Tập 1,2,3,4,5,6,...26)
Đạo diễn:
Đỗ Chí Hướng
Thể loại:
Phim BộTâm Lý - Tình CảmViệt Nam
Độ dài:
26 Tập
Quốc gia:
Việt Nam
Phát hành:
2012
Diễn viên:
Ngọc Quỳnh, Thùy Dương, Thiện Tùng
Nguồn:
Sưu tầm
 

maphim*MTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9eWJXaThEaGVpckF8MUE7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PWgwSm9TUWRoWlRFfDFCO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1XU3BZUjRjbS1OMHwxQztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9SFRVR09rWDZKM0F8MUQ7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PUtqZGlXWEtHZlBZfDFFO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1sZlcxaGxDZkZla3wyO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1JMEFPbEpXMzVQZ3wyQTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9ZkRvb25DOEhaSDh8MkI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PWgzbGRWXzQtZnFVfDJDO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj0xMlpBR3lfMWktOHwyRDtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9Y2FMYldVS194ZkV8MkU7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PXhLM2J5OFpmTUdFfDM7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PUhyQWVDbGhlRk4wfDNBO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1ReGk4WnNvZ0J3VXwzQjtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9eEplblBsc2tScVl8M0M7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PUE2bEhpUEFnQkwwfDNEO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1FYUprZ2VwWnZvVXwzRTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9RUlXay1QdXlGZ298NDtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9T3lhYnd6MVo2UE18NEE7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PXNxUDFtNjQ4cXlNfDRCO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1mYjJhV3I3R05MMHw0QztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9LUNDak5nYnhBSE18NEQ7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PW5PMzN0S19VUEJjfDRFO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1iTVU4YmRlNUE3c3w1O2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1taWpuOUxnVE53NHw1QTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9Y2lUclQ3UWQ0eEV8NUI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PVVCRjVYbzBKY3ljfDVDO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj05U3NuUGVYNGlkMHw1RDtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9T0tCeDBKWlQ4RHd8NUU7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PUxMdkJQOXN0b2VRfDY7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PXc4LU1IN0s5bnZzfDZBO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1IZ2llTkw1d21Md3w2QjtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9S3RIWDJUX1pFSHN8NkM7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PXpnYlI0QW5tVThnfDZEO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1VSC11RTRLdXJGVXw2RTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9RzhLajhPdWpBN1F8NkY7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PWhGTVlvSEJGajRrfDdBO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1GU2tMbGhSZDRtd3w3QjtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9dzVZX1c1VUd0MTh8N0M7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PUhDVEtJemc4UHVJfDdEO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1sZURYTi1mMnRKUXw3RTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9eEFsaVBDX29RLTB8OEE7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PUM5VXFjYnY5OF80fDhCO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1ieFhqMEFIZFVUOHw4QztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9VkdQc2p1cHZsWnd8OEQ7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PThQaXAxb0R5akIwfDhFO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1YRTl6LW0zeVBCRXw=

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )