ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Những Thiên Thần Áo Trắng 40/40 Tập Trên Kênh VTV2
Xem Phim Những Thiên Thần Áo Trắng 40/40 Tập Trên Kênh VTV2 2012 | Phim Nhung Thien Than Ao Trang trọn bộ trực tuyến Phim Việt Nam 2012 Online

- Tên phim: Những Thiên Thần Áo Trắng - Nhung Thien Than Ao Trang 2012 VTV2
- Đạo diễn: Lê Hoàng
- Diễn viên: Mỹ Duyên, Nam Cường, Đỗ Tùng Lâm, Ánh Nhật, Mai Phương, Diễm Phương
- Nhà sản xuất: BHD
- Thể loại: Truyền Hình, Hài Hước
- Quốc gia: Việt Nam
- Thời lượng: 40 Tập
- Năm sản xuất: 2009 
- Năm phát hành: 2012
Giới thiệu: Bộ Phim Những Thiên Thần Áo Trắng với Chuyện phim xoay quanh 7 nhân vật chính, là một nhóm bạn chơi thân gồm 3 năm, 4 nữ. Bối cảnh của phim được thực hiện trong "trường học như mơ” và tất cả mọi chuyện đều diễn ra xoay quanh 7 nhân vật chính.. cuộc sống học đường với quan niệm: nhà trường không chỉ là nơi để học sinh đón nhận nguồn tri thức còn là nơi để học sinh thể hiện tính cách và ước vọng của mình.


maphim*MS4xOz1odHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9eEM1Z3BmOWViRFl8MS4yO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1MQ3o4MVplSWdHTXwxLjM7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PXpFVGxnc3VXU1F3fDEuNDtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9QmxLRWZRb0s0Yjh8Mi4xO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1QOVFzR0NrZzRmRXwyLjI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PS05ZHlKLWpBMnZVfDIuMztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9bkNsS0NQMTBZMGN8Mi40O2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1TNUhMMDAzakw3WXwzLjE7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PV9mNzFvRHZUVDhBfDMuMjtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9dWdya0F2Ry1ZT0V8My4zO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1KajlCeUxVOXlXUXwzLjQ7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PWFwbU9zeU5OdzVVfDMuNTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9dWYxM1NWVEVlUzR8NC4xO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1NRmN4TnVUZmk1OHw0LjI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PVVaWXhONHNKUGdZfDQuMztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9MjlMTGxSQXByMmN8NC40O2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1FbGU0MDBTOTdSY3w0LjU7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PU81Mk1qUWVndzBRfDUuMTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9T0xMWUlYdnkxV2t8NS4yO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1UNFZVUlR0RGlSNHw1LjM7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PVQ2cE1YOFI0QkJ3fDUuNDtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9bWpNNnFua3c4NE18NS41O2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj0yenRxS181cmNQd3w2LjE7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PVpJNWdaT0dDdG9RfDYuMjtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9X3hITE51S25mb3d8Ni4zO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1FSmRGejNfTWZyQXw2LjQ7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PUluc0I0YTFkdlhjfDYuNTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9TU9KZjVaVnZoSEF8Ny4xO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj0wU1haYk1PQ2pCSXw3LjI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PXI4R2NybTFfY0Y4fDcuMztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9ajlILTVkczR2TlV8Ny40O2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1HaFFRUkVicWhyRXw3LjU7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PTJ1Qk5ZOWp2UFBjfDguMTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9dmU1ZGp2cGF6YmN8OC4yO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1mQTBHYlpjMTZYY3w4LjM7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PXJNaHJnb1VoZjVJfDguNDtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9UTJoblVoMWQ0VFV8OC41O2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1KWjZQYXRtREg5d3w5LjE7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PXRtX2pZeXluQktvfDkuMjtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9Z1RLX20tRnVWME18OS4zO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1YR0pycElLSGgwMHw5LjQ7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PVVuYlZrbFpiY0tzfDkuNTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9NjhfblVvMVZuQWN8MTAuMTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9aC0yWUtsbHFpUjB8MTAuMjtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9LTlJNzFJbFNMNzR8MTAuMztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9T284TWJHMFJTNU18MTAuNDtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9aFZMU1F0N19qWkF8MTAuNTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9aFpfOFRKUlhQSDB8MTEuMTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9T0JDcFA0MFA4QW98MTEuMjtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9MVptWnhBdEo3SDB8MTEuMztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9VHdqZFNnTUxMRkl8MTEuNDtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9ald5MFJCa2xZUzR8MTEuNTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9WTJxX2RyWUltX1l8MTIuMTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9Ty1tYm5LOWh2SVl8MTIuMjtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9a3lvZ3EwTmc2Nk18MTIuMztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9OGx2NDdhdVJJM018MTIuNDtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9N1Nfc3ZFRENHeHN8MTMuMTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9QmJDYkFodEV4ckF8MTMuMjtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9ZEZlYVJTYTc1UXd8MTMuMztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9c1pZcE9yX3c4RFl8MTMuNDtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9WHZvUVhjblUweW98MTMuNTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9ZXZYdy1uZ05yc2N8MTQuMTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9eU8yVElNRk0tQzR8MTQuMjtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9NFlsZXdvU05faW98MTQuMztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9TVBFR25qcEhnUHN8MTQuNDtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9b2F3SVV5Yks0c1l8MTUuMTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9OEhTZXdONU9QYVV8MTUuMjtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9dGVhU1BkQXJubW98MTUuMztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9Z09UNktNYmZGdUF8MTUuNDtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9dnpidzZzX3Fqc2t8MTUuNTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9b2FmZXhkWHhxSDR8MTYuMTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9c3hCQzNrUWVQemN8MTYuMjtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9Y1hJNkFuczV3bUF8MTYuMztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9R0w3YkxqQmFiZXN8MTYuNDtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9SjBaUTZjZnUxUUl8MTYuNTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9ckNQbXlzNl9pZmt8MTcuMTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9RFd6NGkydzhURDh8MTcuMjtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9R2V2c19zeER5dGd8MTcuMztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9MnNwOEdzdTJSU1V8MTcuNDtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9ei1RbkphNE5mZUl8MTcuNTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9R3pqcnFxRFZtZ018MTguMTtodHRwOi8vd3d3LmRhaWx5bW90aW9uLmNvbS9zd2YveGQwb25qfDE4LjI7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3hkMG9ucnwxOC4zO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94ZDBvbnR8

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )