ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim lkl
- Tạo trang mã hoá thành công, vào đây để mã hoá....
http://www.maphim.net/p/en.html
Lấy data xemphimhan.com với server youtube
Lấy phim Channel của Zing.vn
- Sớm nâng cấp phần mềm lấy data phim.

- Thêm maphim* sau <id> kèm với data mã hoá được. Muốn update vào giải mã để lấy gốc.


maphim*aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PUxnQlFsVzZPVHIw

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )