ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Khẩn Cấp Tìm Chồng (32/34) - Defeated Queen (32/34)
- Tên phim: Khẩn Cấp Tìm Chồng (32/34) - Defeated Queen (32/34)
- Đạo diễn: Lâm Thanh Chấn
- Diễn viên: Nguyễn Kinh Thiên, Dương Cẩn Hoa, Dương Nhã Trúc , Ôn Thăng Hào.....
- Thể loại: Hài Hước
- Nhà Sản xuất: Đang cập nhật
- Quốc gia: Đài Loan
- Thời lượng: 34 Tập
- Năm phát hành: Đang cập nhật

maphim*MWE7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3hmcHRsbnwxYjtodHRwOi8vd3d3LmRhaWx5bW90aW9uLmNvbS9zd2YveGZwdG05fDFjO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94ZnB0bGF8MmE7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3hmcHRsaHwyYjtodHRwOi8vd3d3LmRhaWx5bW90aW9uLmNvbS9zd2YveGZwdG0xfDJjO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94ZnB0bW58M2E7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3hmcHRtdHwzYjtodHRwOi8vd3d3LmRhaWx5bW90aW9uLmNvbS9zd2YveGZwdG1ofDNjO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94ZnB0bjJ8NGE7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3hmcHRsdXw0YjtodHRwOi8vd3d3LmRhaWx5bW90aW9uLmNvbS9zd2YveGZwdG5ofDRjO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94ZnB0bmR8NWE7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3hmcHRvN3w1YjtodHRwOi8vd3d3LmRhaWx5bW90aW9uLmNvbS9zd2YveGZwdG5tfDVjO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94ZnB0bzF8NmE7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3hmcHRvZHw2YjtodHRwOi8vd3d3LmRhaWx5bW90aW9uLmNvbS9zd2YveGZwdHA0fDZjO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94ZnB0b3J8N2E7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3hmcHRudXw3YjtodHRwOi8vd3d3LmRhaWx5bW90aW9uLmNvbS9zd2YveGZwdG9ofDdjO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94ZnMyMWp8OGE7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3hmczIxbHw4YjtodHRwOi8vd3d3LmRhaWx5bW90aW9uLmNvbS9zd2YveGZzMjFtfDhjO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94ZnMyMWl8OWE7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3hmczIxaHw5YjtodHRwOi8vd3d3LmRhaWx5bW90aW9uLmNvbS9zd2YveGZzMjFrfDljO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94ZnMyMjh8MTBhO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94ZnMyMjV8MTBiO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94ZnMyMjR8MTBjO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94ZnMyMjN8MTFhO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94ZnMyMXN8MTFiO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94ZnMyMnF8MTFjO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94ZnMyMmZ8MTJhO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94ZnMyMmd8MTJiO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94ZnMyMXZ8MTJjO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94ZnMyMm58MTNhO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94ZnMyMjZ8MTNiO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94ZnMyMjl8MTNjO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94ZnMyMzJ8MTRhO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94ZnMyMnh8MTRiO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94ZnMyM2J8MTRjO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94ZnMyMzB8MTVhO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94ZnMyMmt8MTViO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94ZnMyM3l8MTVjO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94ZnMyM3V8MTZhO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94ZnMyMnR8MTZiO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94ZnMyM2N8MTZjO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94ZnMyMmx8MTdhO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94ZnMyNG98MTdiO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94ZnMyNTN8MTdjO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94ZnMyM2F8MThhO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94ZzFqYTB8MThiO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94ZnMyMnN8MThjO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94ZnMyMzZ8MTlhO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94ZzJhb3B8MTliO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94ZzFqYWF8MTljO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94ZzJhb2Z8MjBhO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94ZzFqYTd8MjBhO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94ZzJhb298MjBjO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94ZzJhbmp8MjFhO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94ZzJhbmV8MjFiO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94ZzJhbzl8MjFjO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94ZzJhbzV8MjJhO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94Zzc4N218MjJiO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94ZzJhbmt8MjJjO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94Zzc4NDZ8MjRhO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94Zzc4N258MjRiO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94Zzc4NXV8MjRjO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94Zzc4NXZ8MjVhO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94Zzc4M218MjViO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94ZzJhb2F8MjVjO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94Zzc4N3p8MjZhO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94Zzc4ODF8MjZiO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94Zzc4NHd8MjZjO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94Zzc4N3R8MjdhO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94Zzc4OGp8MjdiO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94Zzc4N3N8MjdjO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94Zzc4NGV8MjhhO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94Zzc4OGt8MjhiO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94Zzc4NTd8MjhjO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94Zzc4OHJ8MjlhO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94Zzc4OHN8MjliO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94Zzc4OWp8MjljO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94Zzc4ODd8MzBhO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94Zzc4NTJ8MzBiO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94Zzc4OTF8MzBjO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94Zzc4NWR8MzFhO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94Zzc4OG18MzFiO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94Zzc4OXB8MzFjO2h0dHA6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3N3Zi94Zzc4NXN8MzJhO3wzMmI7aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vc3dmL3hnNzg4enwzMmM7aHR0cDovL3d3dy40c2hhcmVkLmNvbS9mbGFzaC9wbGF5ZXIuc3dmfDIzYTtodHRwOi8vd3d3LmRhaWx5bW90aW9uLmNvbS9zd2YveGc3ODVqfDIzYjtodHRwOi8vd3d3LjRzaGFyZWQuY29tL2ZsYXNoL3BsYXllci5zd2Z8MjNjO2h0dHA6Ly93d3cuNHNoYXJlZC5jb20vZmxhc2gvcGxheWVyLnN3Znw=

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )