ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Bích Huyết Thanh Thiên Vương Gia Tướng (31/31) THVL 1 Online
Xem phim Bích huyết thanh thiên – Dương Gia Tướng sắp chiếu trên THVL 1 Online | Bich huyet thanh thien Duong gia tuong

- Tên phim: Bích Huyết Thanh Thiên Vương Gia Tướng (31/31) - Secret Battle Of The Majesty (31/31)
- Đạo diễn: Đang cập nhật
- Diễn viên: Kim Siêu Quần, Thái Hiểu Nghi, Từ Thiếu Cường, Tần Phối, Trân Chí Cường, Lý Hương Cầm...
- Thể loại: Lịch Sử - Cổ Trang
- Nhà Sản xuất: Đang cập nhật
- Quốc gia: Hồng Kong & Trung Quốc
- Thời lượng: 31 Tập
- Năm phát hành: Đang cập nhật

maphim*MWE7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PWU5bFV6ajVQZFlFfDFiO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1GZmlZaloxZkZ2WXwxYztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9X05obmJmaDVlWkl8MmE7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PU1iektlRXlFZE1NfDJiO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1fY1ZKMlNIdTBFOHwyYztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9Rm9EUEEzZnQ5M2d8M2E7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PThhUDlEWkFWQzBzfDNiO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1WNWlQaW9hR2Ytc3wzYztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9X0w1dGNkcmFKSGt8NGE7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PXJ0TGlWREM5bFFVfDRiO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1ZcVBOZkQ4RENYVXw0YztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9Q3ZYYWQwUWVIYzh8NWE7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PUVNVHA2VlN0SkRnfDViO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1NYklWNE84dkk4RXw1YztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9dFZjeGJlOW4wcEF8NmE7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PWc2Nk1Rb3VpbjFzfDZiO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj13Q0lGakR3eXZRTXw2YztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9QVY5WThyY2F5VXN8N2E7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PXpyQlpud2lZZ1JZfDdiO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj0wM0tsYmhZeWs2MHw3YztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9Zmo4dUhfd1d0MFF8OGE7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PXR2WktJSTMxalI0fDhiO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1tcWdkUUttdEhxY3w4YztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9Z1RUWm0yVS1pMTB8OWE7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PTMzQXQ5eUFvdnZrfDliO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1Rb2dKb0ZvZkdCRXw5YztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9OHljdzhxYjB5SUF8MTBhO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj01R0ItX1pWQ2tWUXwxMGI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PXRGRE9QVFF4QWdnfDEwYztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9a2lqZ0RRb1JMc0F8MTFhO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1HQ2pxeTVHVDIzWXwxMWI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PWl0ZUZBbDBtamJzfDExYztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9RXJOQzJGbFUteGd8MTJhO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1qM1VRS0VGLVFGOHwxMmI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PVVqcGNfMThhMHh3fDEyYztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9T3BSYW5Qc2p4b3N8MTNhO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1ObTFCTU9YSTRBZ3wxM2I7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PTJ1WkdsLVA3VVRZfDEzYztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9ZTZtM2RZNkQzN3d8MTRhO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1aVnhGRXpIMk5mc3wxNGI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PVM0R3pqWm9teEdNfDE0YztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9ZXV2Nm5wSVZfNFV8MTVhO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1jTm82eWl4SlR6b3wxNWI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PUZNTWpEaHRtd0hRfDE1YztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9a1RmOGx5TExLQ1F8MTZhO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj03cHFhYl9sSTgxc3wxNmI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PVZabVJxRGtTdUhjfDE2YztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9cnVQSjhIWXpQbEl8MTdhO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1EZ0tYNEQ4enNGd3wxN2I7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PWxfdDRaX1lsMHZBfDE3YztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9SHE5aTJXV2gyLUF8MThhO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1YVlZVek93QWdHRXwxOGI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PWh4UFZmQzNPUkhnfDE4YztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9MFViRjhzaEF4RkF8MTlhO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1zSlJ1Zy1aYlE2a3wxOWI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PVBWUmhNZVoxaGkwfDE5YztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9UzNQcWVFNVJwWll8MjBhO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1kb2dIZzhXUEdpVXwyMGI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PUIzeHBVUE5taWIwfDIwYztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9WVBhX05wV2IweUF8MjFhO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj05dkM0bDhBWGxHRXwyMWI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PWtGSHNhRkZYVEF3fDIxYztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9bzdKSlBaam5vN298MjJhO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj0wdml0bWVNekU2WXwyMmI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PXhsS1RIal9QNzBVfDIyYztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9eXo5RGZuUjdtQVF8MjNhO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1nUGFqR2tBclNzMHwyM2I7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PTNpWXEtbFRfdllFfDIzYztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9VUNqNXlkZUtCOWN8MjRhO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj01SUdvYXZzUElyVXwyNGI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PUhOby1mTWQ3OHZBfDI0YztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9N2REQWJiZktFOWd8MjVhO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1lTm5VM2ZsMWxiNHwyNWI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PWhMOG1kUDhQcV84fDI1YztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9MG9wZmRtRXdzUGt8MjZhO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1NZkY3eXB0ektBTXwyNmI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PUNpUVBKRzFXcWVzfDI2YztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9V2tQU0pmS1VlUnN8MjdhO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj13ZnQ5OXhvWlJhZ3wyN2I7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PTlCTC1qSDJsVk5ZfDI3YztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9WUs2WGJxWjRWUnN8MjhhO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1VR0Nwc29MaGtsa3wyOGI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PUVhMG5YUHczSzNnfDI4YztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9eW0zbk1JVFJiZ0l8MjlhO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1rRnN2M0x5WDc3MHwyOWI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PXUwOUV3QkhOc1owfDI5YztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9UXhYbkJmaXRYZkl8MzBhO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj11N0tXZDZlNXJEc3wzMGI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PUtQM0p5WDN4aDNBfDMwYztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9Nnppc0doWWFxQnN8MzFhO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1SWFFwRVlnWVRoVXwzMWI7fDMxYztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9R2pUaWd6RmtKRTh8MzJhO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1FRHN1SkI4WDdJd3wzMmI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PTNFeUdNQ1lpelhRfDMyYztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9QmpiQXZWYzVxMEV8MzNhO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1NUC1HbmNGV2ZZTXwzM2ItRW5kO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1FWHN6R3J3WTh6OHw=

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )