ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim AHDL ShiftRegister
Thiết kế IC

Hướng dẫn thiết kế thanh ghi dịch, shift register, bằng Aldec Active-HDL.

Tạo thực thể thiết kế bằng code mẫu, lấy từ Language Assistant.
Tạo thực thể thiết kế, bằng giao diện Block Diagram.
Tra cứu lỗi và xử lý "port mapping" trong quá trình thiết kế bằng Block Diagram.
Chạy giả lập mức logic,
Cách đưa giá trị vào các tín hiệu để giả lập logic.

Nguyễn Đức Tiến, tiennd@soict.hut.edu.vn
Bộ môn Kỹ thuật Máy tính,
Viện Công nghệ thông tin và truyền thông
Đại học Bách Khoa Hà Nội

1;http://www.youtube.com/watch?v=ebMHqZKxvZw|2;http://www.youtube.com/watch?v=k8CAe1-lozo|

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )