ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim History Of The Salaryman (Tập 15/20)
History Of The Salaryman
Đạo diễn:Yoo In Sik
Thể loại:
Hàn Quốc, Phim Bộ, Tâm Lý - Tình Cảm
Độ dài:
20 Tập
Quốc gia:
Hàn Quốc
Phát hành:
2012
Diễn viên:
Lee Bum Soo, Jung Ryu Won, Jung Kyu Woon, Hong Soo Hyun
Nguồn:
Sưu tầm
Giới thiệu: Bô phim kể về câu chuyện của một nhân viên văn phòng trung bình và cuộc đấu tranh nội tâm để thành công khi giao dịch cùng với sự cô đơn khi bị cô lập.maphim*MUE7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PWVXVXlaMGtoTTFNfDFCO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1yOWp0cWtZVTA3NHwxQztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9ckdmWUw5dmhMRVl8MUQ7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PXl1ODZMMlRyTW5nfDFFO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj02WV9DZHZ0R3FsTXwyQTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9eEdXdUVkOHZYRWt8MkI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PTcxVG54YTBteDJrfDJDO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1fSDZWNFpjWE9sY3wyRDtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9RkpCM1ppNVB0Rm98MkU7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PUx2UFlhX1loRllNfDNBO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1SRzE3cVd6eS0zSXwzQjtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9RGZ2WFh0S3J0V3N8M0M7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PUVWMEVWTG5IYXJjfDNEO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1BYnRxaW1Ua2VPTXwzRTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9eWs4X0tzYTZDb018NDtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9SEdtZXRRWGtWbmd8NTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9ZjFTQUEtUnZfUmN8NkE7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PUFfVV84bFVVeFRvfDZCO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1sT3R1MTRVQV9EQXw2QztodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9LTBQUmZvLWpJbEV8NkQ7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PVpJS2VQZExPZi1nfDZFO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1QeEZQbzJQVXU4b3w3O2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1wbHhRQ1VRU0Mzc3w4O2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1KaGE0ZXNSbHBCa3w5O2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1leW1yenhvclVIOHwxMDtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9anRTWTYzVWZPNjB8MTE7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PWhnTmtYckVjN0R3fDEyQTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9cEY3bFBTRjQ0SmN8MTJCO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1UYkNmYmxnTTZKTXwxMkM7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PTF6UElIbTU0ckxnfDEyRDtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9UmpFY2xGS3JGUGt8MTJFO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj02eDNobVRGRGxRWXwxM0E7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PVlFeThGajFUSlFNfDEzQjtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9dGIyekZMdEljTUV8MTNDO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1PRXZLR25SLS1WVXwxM0Q7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PXBaWjU5MFZZd3NVfDEzRTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9S25Ia3c4N2VFYUl8MTQ7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PVk4U0h0N25pQkNvfDE1O2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1RbVB0dUxnZUFYRXwxO2h0dHA6Ly93d3cudHdpdHZpZC5jb20vcGxheWVyL0lHSFYzfDI7aHR0cDovL3d3dy50d2l0dmlkLmNvbS9wbGF5ZXIvSUVXUkh8MztodHRwOi8vd3d3LnR3aXR2aWQuY29tL3BsYXllci8zU0VWRHw0O2h0dHA6Ly93d3cudHdpdHZpZC5jb20vcGxheWVyLzJYNk5WfDY7aHR0cDovL3d3dy50d2l0dmlkLmNvbS9wbGF5ZXIvTEJUUFF8

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )