ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Trường Bình Công Chúa FFVN - Perish in the Name of Love FFVN - (2003) - 32/32


Đạo diễn: Quảng Nghiệp Sinh
Diễn viên: Mã Tuấn Vỹ, Xa Thi Mạn, Quách Thiện Ni, Trần Hào, Lưu Gia Huy
Nhà sản xuất: TVB
Quốc gia: Trung Quốc
Thời lượng: 32 tập
Thể loại: Phim Bộ Trung Quốc
Năm sản xuất: 2004

Trường Bình (Xa Thi Mạn) và Chiêu Nhân (Quách Thiện Ni) là công chúa lá ngọc cành vàng, từ bé cùng với con quan đại thần là Châu Thế Hiển )Mã Tuấn Vỹ) chơi đùa và học hành trong hoàng cung
.
Trường Bình (Xa Thi Mạn) và Chiêu Nhân (Quách Thiện Ni) là công chúa lá ngọc cành vàng, từ bé cùng với con quan đại thần là Châu Thế Hiển )Mã Tuấn Vỹ) chơi đùa và học hành trong hoàng cung.

Thời gian dài Trường Bình và Thế Hiển cũng gặp lại nhau, nhưng bên cạnh Thế Hiển đã có Lý Ngọc Nhàn (Văn Tụng Nhàn). Cuối cùng, trải qua nhiều khó khăn, Thế Hiển cũng được thành duyên vói Trường Bình.

Ngày sắc phong phò mã cũng là ngày Thế Hiển vâng lệnh vua dẫn binh đánh giặc Mãn Thanh ... Lý Tự Thành và Ngô Tam Quế làm phản, Thế Hiển phải dẫn binh về kinh cần vương, bảo vệ đất nước tránh thù trong giặc ngoài ... Lúc đó, Chiêu Nhân đem lòng yêu Thế Hiển nhưng không được đáp lại đã sắp đạt mưu sâu giết hại Trường Bình .
maphim*DdT$JyImNoxGev8WZklmdv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyMmZDash3LvVGZpZ3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlcWY2gGb49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJyVmNoxGev8WZklmdv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCNDdTJ6FmNoxGev8WZklmdv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCclZDash3LvVGZpZ3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlYXO2gGb49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJpRmNoxGev8WZklmdv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyMDdTJ5ljNoxGev8WZklmdv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyakZDash3LvVGZpZ3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlATY2gGb49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJzQmNoxGev8WZklmdv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiMDdTJoljNoxGev8WZklmdv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyajZDash3LvVGZpZ3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQTO2gGb49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJzNmNoxGev8WZklmdv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )