ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Trung Nguyên Kiếm Khách II + III (46/46)
Tên phim: Trung Nguyên Kiếm Khách II + III (46/46) - Trung Nguyen Kiem Khach
- Đạo diễn: Đang cập nhật
- Diễn viên: Dương Lệ Thanh,Địch Long,Nguyên Bưu,Từ Thiếu Cường...
- Thể loại: Kiếm Hiệp - Võ Thuật
- Nhà Sản xuất: Đang cập nhật
- Quốc gia: Hồng Kong & Trung Quốc
- Thời lượng: 46 Tập
- Năm phát hành: 1995

maphim*CjFhO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1tTGtOYlJyVFcwVXwxYjtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9aE51T29GRGtyN3N8MmE7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PXR6Z2hHZWQxUVBBfDJiO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1xRWxvTEJQalh0Z3wzYTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9aXhyWl9TclZabEl8M2I7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PWNuMUVQRkItaWVNfDRhO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj0zX3RSaWdJWlk0a3w0YjtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9YlFqemFZNXpIU298NWE7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PTB2Z2piYmNkQWZrfDViO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1vS0V6RXoybDhCd3w2YTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9R2pfMTlKZ0FOX3N8NmI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PWFwMUpIZEhKcUE0fDdhO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1oVFFRblZtZ1JhWXw3YjtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9NXJMaUJsR1htMzh8OGE7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PWpGZFJKS1lOMjZrfDhiO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1BdzFGZ2lmaUhvd3w5YTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9OWhWQUZkWk5JVUF8OWI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PUxCLUdPS1plTHpVfDEwYTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9eHZFT2J5RG8yVG98MTBiO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1GekpZRWJYWTB3OHwxMWE7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PUNsdVBkZ1ZBQmVFfDExYjtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9THFmQ2NaRnA1S2N8MTJhO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1pbmY5OENFQnhTMHwxMmI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PXozZk5fdDhSUVFBfDEzYTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9NWxveC1ySTJsYTR8MTNiO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1YOXR5R0dDQm9BSXwxNGE7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PTdCTVdaNU11enJrfDE0YjtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9TUw0dW43ZjVYend8MTVhO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1rV29MMi1SdkQ0Y3wxNWI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PWVLaGFYSTVHeVJzfDE2YTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9RnNneXZJaWJvZVl8MTZiO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1wbmhPR3VldTZ4RXwxN2E7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PVFOUTA0LVhyM3ZnfDE3YjtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9ZXF5Y2VvUEpnLXd8MThhO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj0wejZzUkRDU0dBc3wxOGI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PXFJR0hseW5yMFRjfDE5YTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9Zm1wZ3N4RGwwYjB8MTliO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj04ZnA4NkZ5SmFEVXwyMGE7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PWN0cGxlWHE2QlYwfDIwYjtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9aVN2dkFRVl91ME18MjFhO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1LU2VBdGUtdUJ0d3wyMWI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PWIzYm9yV0xBQkU0fDIyYTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9NnJ2QUpyY0NCT1l8MjJiO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj0ySEZIMDFRZUswSXwyM2E7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PTlvc1FwT19EeXF3fDIzYjtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9ZXZlbWxJY0EtWUF8MjRhO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1vemxic3E2SHE1a3wyNGI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PWdvZXRqdllEaDh3fDI1YTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9eXR1Z0N2ODZzVkF8MjViO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1TbFBnZDlJNkZMa3wyNmE7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PUtXUGNnNWFhUUQ4fDI2YjtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9TmNmOHdmQ2F1OFF8MjdhO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1rbWM3U0QtVER1d3wyN2I7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PV94bF8xVEFzSnFrfDI4YTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9YkpoMUhzcnpMaDB8MjhiO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1BUmJ2OFlCMmZuOHwyOWE7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PVhNVVFzd293YTlnfDI5YjtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9QmxXSmxXcDc4N0l8MzBhO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj11R1Jad0Y4ZWNjVXwzMGI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PXNOTUVwT25CSG1NfDMxYTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9TXRSa00weTJWZlV8MzFiO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1mOGFYYTgyOXpyd3wzMmE7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PVJPRWVkREEzeDVNfDMyYjtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9bzdocF9HbTdTT2t8MzNhO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1oaHMtdmxPY2l5VXwzM2I7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PW1ySFVsczRXT1VVfDM0YTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9NGQ3YUVCUUlWYnd8MzRiO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1fRVJfaW1PeXhsMHwzNWE7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PTVnTERkSkJzeHVrfDM1YjtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9NkpYeldNZzl2aDR8MzZhO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj13S19ONlFHaFNsc3wzNmI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PVB0ZXQ4TTk5V3FZfDM3YTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9ZmduZlVmTUlCUGt8MzdiO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1BZ0pjS3YtbWs0SXwzOGE7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PUpTT1dQU3FYbDJFfDM4YjtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9aXBCNkJzalV5ZE18MzlhO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj05ZmtOUWZCZktKOHwzOWI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PVhIa014UnJ5eklvfDQwYTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9Z2N1cmk5bTdZODR8NDBiO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1iLWJfRlR2SzY5RXw0MWE7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PTAtS0NHT1c2ZEo0fDQxYjtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9UnMxUDJaVnlGdFF8NDJhO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1RQk5LOVBQRHE1VXw0MmI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PVBFUkNXR0tJb09RfDQzYTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9dGc5NmlId09XdG98NDNiO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1fTnNDMEJ3a3I3d3w0NGE7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PTFUODlIMXlnZzJZfDQ0Yjt8NDVhO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1sUl84d2ktOGRnMHw0NWI7aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PUdKeFpyTW5QcEFRfDQ2YTtodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9eklRc3BzdFRSOFF8NDZiO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj0xalRRbjZzSEtsc3w0NmMtRW5kO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1QckRhRGxGaEw0Y3w=

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )