ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Chứng Tích Pháp Y - Sign 2011 THVL 1 Online [20/20]
Xem phim  Chứng Tích Pháp Y THVL1 Online | Chung tich phap y THVL 1 Online.

Chứng Tích Pháp Y - 2011
Sign, 사인
Đạo diễn: Jang Hang Joon
Diễn viên: Park Shin Yang, Kim Ah Joong, Uhm Ji Won, Jung Gyu Woon, Jun Kwang Ryul
Thể loại: Hành Động-XHD,
Sản xuất: SBS
Quốc gia: Hàn Quốc
Thời lượng: 20 tập
Năm phát hành: 2011


Nội dung: "Sign" là drama đầu tiên của Hàn Quốc đề cập đến nghề pháp y, lấy bối cảnh Viện nghiên cứu quốc gia về điều tra khoa học quốc gia Hàn Quốc- NFS. Bộ phim là câu chuyện về các bác sỹ pháp y tìm ra manh mối sót lại trên thi thể nạn nhân để phá án.

Nhân vật:


[SBS 2011] Sign 사인: Park Shin Yang, Kim Ah Joong (Ep 16 SD Complete)

[SBS 2011] Sign 사인: Park Shin Yang, Kim Ah Joong (Ep 16 SD Complete)

[SBS 2011] Sign 사인: Park Shin Yang, Kim Ah Joong (Ep 16 SD Complete)

[SBS 2011] Sign 사인: Park Shin Yang, Kim Ah Joong (Ep 16 SD Complete)

[SBS 2011] Sign 사인: Park Shin Yang, Kim Ah Joong (Ep 16 SD Complete)
maphim*RnVsbCBsaXN0IDIwIHThuq1wO2h0dHA6Ly9waGltdmFuZy5vcmcveGVtLXBoaW0vZGF1LXRpY2gtcGhhcC15LXNpZ24tMjAxMS8yNzIwMTEwNy5odG1sfEZ1bGw7aHR0cDovL3BoaW12YW5nLm9yZy94ZW0tcGhpbS9kYXUtdGljaC1waGFwLXktc2lnbi0yMDExL3N2Ni8yNzIwMTEwNy5odG1sO2h0dHA6Ly9waGltdmFuZy5vcmcveGVtLXBoaW0vZGF1LXRpY2gtcGhhcC15LXNpZ24tMjAxMS9zdjUwLzI3MjAxMTA3Lmh0bWw7aHR0cDovL3BoaW12YW5nLm9yZy94ZW0tcGhpbS9kYXUtdGljaC1waGFwLXktc2lnbi0yMDExL3N2MzAvMjcyMDExMDcuaHRtbHxUcmFpbGVyO2h0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1oYkI4cmdKTmdCa3xU4bqtcCAxO2h0dHA6Ly92aWRlb2JiLmNvbS92aWRlby93RWJXY3ZBeGxwZEh8VOG6rXAgMjtodHRwOi8vdmlkZW9iYi5jb20vdmlkZW8vbkVkcDdMVzJyR3ZEfFThuq1wIDM7aHR0cDovL3ZpZGVvYmIuY29tL3ZpZGVvL2ZPRXVqNEt2Z2RxQnxU4bqtcCA0O2h0dHA6Ly92aWRlb2JiLmNvbS92aWRlby84b2hqdkJQYmhBMjV8VOG6rXAgNTtodHRwOi8vdmlkZW9iYi5jb20vdmlkZW8vM2NyYTJDY2lPU2U0fFThuq1wIDY7aHR0cDovL3ZpZGVvYmIuY29tL3ZpZGVvL21GUW5wTzFEbmRtZXxU4bqtcCA3O2h0dHA6Ly92aWRlb2JiLmNvbS92aWRlby9PZ0g5QWdwdzhKVzV8VOG6rXAgODtodHRwOi8vdmlkZW9iYi5jb20vdmlkZW8vMWZEcUJMRkZSeVVCfFThuq1wIDk7aHR0cDovL3ZpZGVvYmIuY29tL3ZpZGVvL1FxUlpQQmpnaWZwWXxU4bqtcCAxMDtodHRwOi8vdmlkZW9iYi5jb20vdmlkZW8vY3pOYWZ6OFNjY1JVfFThuq1wIDExO2h0dHA6Ly92aWRlb2JiLmNvbS92aWRlby9YeVYySmFrUmpBcm18VOG6rXAgMTI7aHR0cDovL3ZpZGVvYmIuY29tL3ZpZGVvL0hRSDBWNWNHcFVhWXxU4bqtcCAxMztodHRwOi8vdmlkZW9iYi5jb20vdmlkZW8vR2xCbEZ4bkNzOWx6fFThuq1wIDE0O2h0dHA6Ly92aWRlb2JiLmNvbS92aWRlby9iWGdNMW92VjVvNjZ8VOG6rXAgMTU7aHR0cDovL3ZpZGVvYmIuY29tL3ZpZGVvL1kxbTFDZklwbFd3cXxU4bqtcCAxNjtodHRwOi8vdmlkZW9iYi5jb20vdmlkZW8vTTFxRlZEQ0VLR0FqfFThuq1wIDE3O2h0dHA6Ly92aWRlb2JiLmNvbS92aWRlby9pMmxtczZUVVJ3d2Z8VOG6rXAgMTg7aHR0cDovL3ZpZGVvYmIuY29tL3ZpZGVvL0g1d1I3S2hCSDlXb3xU4bqtcCAxOTtodHRwOi8vdmlkZW9iYi5jb20vdmlkZW8vR2trY2U4YllieGFkfFThuq1wIDIwLUjhur90O2h0dHA6Ly92aWRlb2JiLmNvbS92aWRlby9zZTJvSUZDazJrcm58VOG6rXAgMTtodHRwOi8vdmlkZW96ZXIuY29tL3ZpZGVvL2d4bHJ8VOG6rXAgMjtodHRwOi8vdmlkZW96ZXIuY29tL3ZpZGVvL3E0YnI4QXxU4bqtcCAzO2h0dHA6Ly92aWRlb3plci5jb20vdmlkZW8vcGdLTXJ8VOG6rXAgNDtodHRwOi8vdmlkZW96ZXIuY29tL3ZpZGVvL24wTzR8VOG6rXAgNTtodHRwOi8vdmlkZW96ZXIuY29tL3ZpZGVvL3NURDV4fFThuq1wIDY7aHR0cDovL3ZpZGVvemVyLmNvbS92aWRlby9TQ2M5S3xU4bqtcCA3O2h0dHA6Ly92aWRlb3plci5jb20vdmlkZW8vemp1RHxU4bqtcCA4O2h0dHA6Ly92aWRlb3plci5jb20vdmlkZW8vVlJFNTRPem98VOG6rXAgOTtodHRwOi8vdmlkZW96ZXIuY29tL3ZpZGVvL0cxTzZsaVJ8VOG6rXAgMTA7aHR0cDovL3ZpZGVvemVyLmNvbS92aWRlby8xT3BaM058VOG6rXAgMTE7aHR0cDovL3ZpZGVvemVyLmNvbS92aWRlby96OFV4MXNwfFThuq1wIDEyO2h0dHA6Ly92aWRlb3plci5jb20vdmlkZW8vYUNhQjNxM3V8VOG6rXAgMTM7aHR0cDovL3ZpZGVvemVyLmNvbS92aWRlby9ic0VWWUhGfFThuq1wIDE0O2h0dHA6Ly92aWRlb3plci5jb20vdmlkZW8vSVB2WnxU4bqtcCAxNTtodHRwOi8vdmlkZW96ZXIuY29tL3ZpZGVvL01ja1RBNXxU4bqtcCAxNjtodHRwOi8vdmlkZW96ZXIuY29tL3ZpZGVvL0wzblVncnJ3fFThuq1wIDE3O2h0dHA6Ly92aWRlb3plci5jb20vdmlkZW8vMGlGdnxU4bqtcCAxODtodHRwOi8vdmlkZW96ZXIuY29tL3ZpZGVvLzhqaGEyVHNtfFThuq1wIDE5O2h0dHA6Ly92aWRlb3plci5jb20vdmlkZW8vZnJZTUVCRXxU4bqtcCAyMC1I4bq/dDtodHRwOi8vdmlkZW96ZXIuY29tL3ZpZGVvL2xKQ21uTGZwfA==

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )